Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk?


Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk
En liter mellanmjölk kostar i dagsläget i snitt 9 kronor i butik, varav en krona är moms. Åtta kronor ska sedan fördelas mellan handel, mejeri och bonde. Bonden får ungefär 2,50 kronor per kilo mjölk, det motsvarar 28 procent av vad mjölkköparen betalar.

Vad får bonden för 1 liter mjölk 2022?

Pressmeddelanden Lästid 1 min Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk I juni rekordhöjer Arla priset till Arlabönderna för deras mjölk. Publicerad 24 maj 2022 Kontakter: Presskontakt Arla höjer nu priset till Arlabönderna för deras mjölk för att kompensera för de stora kostnadsökningarna på gårdarna. Priset bönderna får för mjölken av Arla höjs i juni med 51,5 öre till 557,9 öre per kilo för konventionell mjölk och till 619,4 öre per kilo för ekologisk mjölk – högre än någonsin.

 • Mjölkböndernas marginaler är små och de senaste månaderna har inneburit enorma kostnadsökningar för bränsle, energi och el.
 • Men också för handelsgödsel och andra insatsvaror, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström och fortsätter: – Dessutom har det blivit ännu tydligare att samhället behöver hjälpas åt för att säkra svensk livsmedelsproduktion.

Därför är det viktigt och bra att vi även i juni kan höja mjölkpriset till våra ägare, så att de kan fortsätta driva sina gårdar och bidra till att det erbjuds ett brett utbud av goda och näringsrika livsmedel i svenska butiker. A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året.

Hur mycket får en bonde?

Jordbrukshushållen tjänar i snitt cirka 400 000 kronor om året. Det visar nya siffror från Jordbruksverket. ‘Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar ökade mellan 2016 och 2017 med 25 700 kronor till 395 500 kronor’, skriver verket på sin hemsida.

Hur mycket får bonden för potatis?

Varierar mellan varorna – Undersökningen visar vidare att bondens andel av matkronan varierar stort mellan olika livsmedel med svensk råvara. Ju mer förädlad en vara är desto mindre går generellt till bonden. För nötkött får bonden 40 procent, för griskött 24 procent och för kyckling 14 procent.

Hur mycket betalt får bönderna för mjölken?

En liter mellanmjölk kostar i dagsläget i snitt 9 kronor i butik, varav en krona är moms. Åtta kronor ska sedan fördelas mellan handel, mejeri och bonde. Bonden får ungefär 2,50 kronor per kilo mjölk, det motsvarar 28 procent av vad mjölkköparen betalar. Mest betalt får bonden för nötkött, potatis och ägg.

Vad kostar 1 liter röd mjölk?

Arla Ko®.1 l. Jfr-pris 15.95 kr/lit.

Hur många liter mjölk krävs för 1 kg ost?

Ost är mjölk i koncentrerad form. Till 1 kg hårdost går det åt 10 kg mjölk.

Vilken mjölk säljs mest?

Mer än hälften är mellanmjölk År 2017 var drygt hälften 52 % av den mjölk vi konsumerade mellanmjölk.29 % av vår konsumtion var standardmjölk och 19 % var lättmjölk och minimjölk.

Är det lönsamt att vara bonde?

Debatt 1 juli 2017 Låt livsmedelsproduktionen från enskilda firmor vara skattefri. Det vore ett rättvist stödsystem. Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här,

 • Att vara bonde i Sverige är i dag allt annat än lönsamt för de flesta.
 • Ett nationellt jordbruk där det ställs högre krav än i andra länder kostar pengar.
 • Någon måste betala.
 • I dag sker det främst genom att bönder arbetar under ekonomiska förhållanden som ingen annan del av samhället skulle acceptera.
 • Vi närmar oss en gräns där hela det svenska jordbruket kommer att förtvina.

Den gängse lösningen man hör från lantbrukarhåll brukar vara att släppa på de svenska djur- och miljöskyddsreglerna. Då förlorar vi dock det enda mervärde vi faktiskt kan konkurrera med. Varför ska vi köpa svensk mat om den är likvärdig med dansk, italiensk eller polsk? Svensk mat kommer nämligen fortsättningsvis vara betydligt dyrare än utländsk eftersom vi har ett skattesystem och en byråkrati som skiljer sig radikalt mot resten av EU.

 1. För att öka konkurrenskraften och fortfarande ha kvar något att konkurrera med vore det därför bättre se över skatter och byråkrati.
 2. Detta är vad som krävs för att öka lönsamheten för bonden samtidigt som byråkratin minskar: • Pengarna ska komma bonden till del direkt utan att behöva vänta på utbetalningar från Jordbruksverket.
You might be interested:  Vill Gå Ner I Vikt Hur Många Kalorier Per Dag?

• Bondens administration ska inte öka jämfört med i dag, helst minska. • Det ska inte finnas någon möjlighet för livsmedelskedjorna att kapa åt sig en del av pengarna. • Det får inte bli en ökad kontrollverksamhet för Jordbruksverket, länsstyrelsen och Livsmedelsverket.

Den lösning som vi föreslår att all vinst från försäljning av livsmedelsråvaror och livsmedel från jordbruksföretag som drivs som enskild firma ska vara skattebefriad. För att enkelt kunna redovisa vilken inkomst som berättigas skattefrihet vill vi införa en ny momssats på 10 procent för primärproducenter av mat.

I den nya momssatsen vill vi också lägga till försäljning av foder och slaktdjur som i dag har 25 procent moms. Redovisningen sker som vanligt i deklarationen. Förslaget innebär i stort sett inget merarbete för Skatteverket och varken Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller Livsmedelsverket blir inblandade.

 • Detta är ett stödsystem som gynnar grönsaksodlaren med ett hektar lika mycket som nötköttsproducenten med 1 000 hektar.
 • Anledningen är att stödet är betydligt mer sysselsättningsbaserat än arealbaserat som dagens jordbruksstöd till stor del är.
 • Givetvis är det här inte en komplett lösning för att rädda det svenska jordbruket men skattefri inkomst hjälper till att fylla många hål.

Läget för det svenska jordbruket är akut och vårt förslag kan införas omgående bara den politiska viljan finns. För oss är det självklart eftersom pengarna kommer bonden till del direkt, det medför inget ökat pappersarbete, ingen osäkerhet om stöden kommer att beviljas, ingen oro för kontrollbesök och framför allt ett väldigt tydligt och enkelt regelverk.

Hur mycket tjänar en bonde per hektar?

Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk Det är lätt att förstå att många blir bli upprörda när de får höra hur liten andel av hundralappen som de betalade för en t-shirt på HM som går till sömmerskorna i den sydostasiatiska sweatshop där de syddes. Enligt Svenska Dagbladet får fabriksarbetarna mellan en halv och tre procent av det vi betalar för ett plagg i Sverige.

Naturligtvis ska de som producerar våra nödvändiga behov som mat, kläder och bostäder ha skälig ersättning. Det är vi de första att skriva under på. Så låt oss därför föra över resonemanget från en t-shirt till en limpa bröd, en känd symbol för hur mat­kronan fördelas mellan de olika aktörerna i värdekedjan.

Fem procent av priset Vi har utgått från ett Chia-bröd på 700 g från Södervidingebagaren som vi betalade 24,90 för i en Ica-butik strax utanför Malmö. Brödet är bakat med en blandning av råg och vete, och i den typen av bröd utgör mjölråvaran cirka 70 procent av vikten, eller 457 g.

 • Vi har utgått från en fullkornsandel på cirka 50 procent, vilket innebär motsvarande cirka 560 g kärna.
 • En förutsättning är också att spannmålen odlats med moderna sorter och odlingsmetoder och att skörden mot­svarar femårsmedelskörden för de senaste fem åren inklusive i år, det vill säga 6 720 kg/ha för höstvete och 5 990 kg per hektar för råg.

Hur stor del av det konsumenten betalar går till bonden? Det beror naturligtvis på om det är bakat på förra årets skörd eller på årets. Med förra årets priser på kvarnvete fritt gård utgjorde ersättningen till bonden 84 öre eller 3,3 procent av priset i butik.

Med dagens priser på runt 2,20 kr fritt gård för både råg och vete blir kostnaden för råvaran 1,24 kr eller fem procent av vad konsumenten får betala. “Naturligtvis ska de som producerar våra nödvändiga behov som mat, kläder och bostäder ha skälig ersättning” Nio öre om dagen Detta besvärliga år med en skörd av råg och vete på runt 70 procent jämfört med femårsmedel och som har eller kommer att försätta många av landets lantbruksföretag i kris, har alltså inneburit att råvarukostnaden för ett bröd ökat med 40 öre.

Det innebär en ökad kostnad med nio öre per dag för den som följer socialstyrelsens råd och äter 6–8 brödskivor om dagen. Detta bekräftar att priset på brödet knappt skulle påverkas om råvaran var gratis. Att bagare och butiker mot bakgrund (!) av detta har mage att höja priset på bröd och skylla på ­torkan är minst sagt provocerande.

 • Är det någon som för­väntar sig att priset kommer att sänkas när, inte om, spannmålspriset går ner? Lönen 0,17 procent Om vi fortsätter parallellen med t-shirten har vi också räknat på hur stor andel av priset på brödet som går till bondens lön.
 • Med en genomsnittlig arbetstid på fyra timmar per hektar och en lön enligt avtal på 153 kr i timmen exklusive arbetsgivaravgifter blir lönekostnaden 613 kr per hektar.

Efter inkomstskatt enligt skattetabell 32 återstår 474 kr. Fördelat på skördad spannmål i förhållande till avkastning och de proportioner som råg och vete blandas in i mjölet uppgår ersättningen för arbete till 4,2 öre per limpa eller 0,17 procent. Samtidigt har skatt direkt relaterade till odlingen i form av dieselskatt, sociala avgifter och inkomstskatt på 4,5 öre per limpa.

 1. Damma av Eriks limpa Att det blivit så här är en naturlig följd av att produktiviteten i svensk spannmålsodling utvecklats mycket snabbt under senare tid.
 2. Men samtidigt ser vi att om vi ska ha något lantbruk kvar utanför slättbygderna i framtiden måste intäkterna till primärproduktionen öka.
 3. Det behöver inte med nödvändighet betyda att matpriserna höjs, även om det finns utrymme för det idag.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Har En Kebabrulle?

Däremot måste bonden få några fler skivor av limpan. Det är dags för LRF att damma av Erik Jonssons limpa från 1980-talet.

Hur mycket pengar får bönder av EU?

EU :s jordbruksstöd. Kommissionen föreslår att EU :s jordbruksstöd ska uppgå till 365 miljarder euro i nästa flerårsbudget för åren 2021-2027. Det innebär enligt kommissionen nedskärningar på fem procent. Kommissionen vill rikta stödet mot mindre gårdar och lägga större fokus på miljö och klimatåtgärder.

Vad kostade en liter mjölk 1991?

6.1990-talet – Detta var året då vi alla ville känna oss lite fräsiga och internationella. Vi köpte kvisttomater, ruccola och kryddstarka korvar som chorizo. Knäckebröd förlorar terräng medan ciabatta läggs ner i kundkorgarna. Priserna då? Här får du två exempel.

Är mjölk subventionerat?

Mjölken tillhör ett av de baslivsmedel som subventionerats av staten.

Hur mycket får bonden för griskött?

Vid köp av nötkött hamnar 40 procent av vad konsumen- ten betalar i butik hos bonden. För griskött är bondens andel 25 procent och för kyckling så låg som 14 procent. Slakt och styckning är en stor kostnad som ska täckas samt i vissa fall vidareförädling av produkter så som charkuterier.

Får man köpa mjölk direkt från bonden?

Här är tre nya sorters “gourmetmjölk” – Gräsmjölk – mjölk från kor som enbart betat gräs och ätit hö. Helmjölk – mjölk som inte homogeniserats (det vill säga vars fett inte finfördelats). Naturlig mjölk – mjölk som tas direkt från kon, utan att processas alls och är opastöriserad.

 1. Sådan mjölk får bara säljas i liten skala, max 70 liter i veckan, direkt från gården med information om riskerna (det kan finnas sjukdomsbakterier som listeria, campylobacter och ehec, som är särskilt farliga för småbarn).
 2. Mjölkordlista: Homogenisering: Finfördelning av mjölkfettet oftast genom ett högt tryck som slår sönder fettet till små kulor.

Standardisering: Uppdelning i olika sorters mjölk efter fetthalt: Mini-, lätt-, mellan och standardmjölk. Pastörisering: Upphettning av mjölken så att bakterier och mikroorganismer dör. Lågpastörisering är det vanligaste, då upphettas mjölken till 72-76 grader i 15 sekunder.

Vad är mjölkpriset idag?

Följer upp tidigare höjning. Foto: Colourbox Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk Arla höjer mjölkpriset i januari. Foto: Colourbox Av Johan Colliander den 22 december 2021 11:32 Arla gjorde en historisk höjning av mjölkpriset i december på 31,2 öre för både ekologisk och konventionell mjölk. Nu kommer priset höjas ytterligare under januari.

Vad kostar 1 5 liter mjölk på Ica?

Ica I-love-eco Mellanmjölk 1,5% Ekologisk 1,5l KRAV Mellanmjölk 1,5% Ekologisk 1,5l KRAV ICA I love eco

Produktinformation ICA I love eco ekologisk mellanmjölk har lite längre hållbarhet. Den är helt ekologisk och gjord på svensk mjölk från kor som betar på svenska gårdar.
Tillsatser Inte tillgängligt
Vikt 1
Tillagning Inte tillgängligt
Förvaring Kylvara, max. +8°C
Tillverkare ICA
Ursprungsland Sverige
Alkoholhalt Inte tillgängligt
Varumärke Ica I-love-eco
Enhet ml
Mängd 1500
Grundmängd l
Grundpreis 2,86 €
Ingredienser MJÖLK*, vitamin D. Högpastöriserad. *KRAV- ekologisk ingrediens. Ursprung: Sverige.
Allergi Se markerade ingredienser i innehållsförteckningen.
Näringsinformation Energi (kcal) 45 kcal, Energi (kJ) 200 kJ, Fett 1.5 g, Varav mättat fett 1 g, Kolhydrater 4.9 g, Varav socker 4.9 g, Protein 3.5 g, Salt 0.1 g, Vitamin D 1 µg, Riboflavin 0.15 mg, Folsyra 15 µg, Vitamin B12 0.6 µg, Pantotensyra 0.5 mg, Kalium 160 mg, Klorid 95 mg, Kalcium 120 mg, Fosfor 105 mg, Molybden 4.7 µg, Jod 12 µg
Utmärkelser environmental: KRAV (KRAV_MARK), EU-Ekologiskt (EU_ORGANIC_FARMING)
Ecological Product Nej

Ica I-love-eco Mellanmjölk 1,5% Ekologisk 1,5l KRAV

Vad kostade en liter mjölk 1980?

1980 kostade en liter mjölk 2 kr.1965 kostade en liter mjölk 1 kr.1988 kostade en liter mjölk 5 kr.

Vad kostade 1 liter mjölk 1951?

Konsumentens pris för mjölk, se utvecklingen från år 1930 till år 2021 – 16/8 2022 Uppdaterat med index för prisutvecklingen åren 2013-2021, längst ner i blogginlägget. Det pris konsumenten betalar för mjölk har ökat de senaste 80 åren, men är lägre än under korta perioder i början av 1960-talet och 1970-talet och också lägre än det var under 1980-talet.

 • Jag tycker det är så häftigt, att det finns så långa tidsserier på vissa produkter att det är möjligt att visa diagrammet nedan.
 • Här har jag hämtat uppgifterna från den historiska delen av vår databas och Jordbruksstatistisk årsbok tillsammans med uppgifter vad gäller inflationen under perioden från SCB:s KPI-beräkningar.
You might be interested:  Hur Stor Påverkan Har Kött På Klimatet?

Jag kollade att åtminstone från 1960-talet görs beräkningen på 3 %-ig mjölk. Innan dess kan definitionen nog ha varierat något. Och ja naturligtvis; lönerna har förändrats, utbudet av varor har förändrats, utbudet av olika mjölkprodukter har förändrats, hur vi köper mjölken har förändrats.

Men i alla fall, trots reservationerna är det fantastiskt kul att kunna visa långa acceptabelt jämförbara tidsserier. Under 1930-talet och 1940-talet kostade en liter mjölk runt 6 kronor per liter i 2012 års penningvärde. Priset steg under 1950-talet med ett par kronor till runt 9 kr per liter. Priset, hela tiden i 2012-års penningvärde, sjönk därefter under den första halvan av 1970-talet, vilket bl.a.

förklaras av de konsumentsubventioner som fanns då. Sedan början av 1990-talet har priset på 3-procentig mjölk ökat något mer än inflationen. Det ligger nära till hands att jämföra konsumentprisets utvecklingen med utvecklingen av mjölkpriset till jordbrukaren som vi tidigare skrivit om på bloggen.

 • En jämförelse visar att priserna inte följer samma utveckling.
 • Men det är inte så lätt, att jämföra rakt av ger inte hela bilden.
 • Den mjölk jordbrukaren producerar och får betalt för används också till andra mejeriprodukter t.ex.
 • Ost, grädde och mjölkpulver.
 • Det påverkar förstås också det pris jordbrukaren får för mjölken.

//Ann-Marie Karlsson Hur Mycket Tjänar En Bonde Per Liter Mjölk

Vad kostade en liter mjölk 1974?

Vår historia – 1974 var ett fantastiskt år. Borta i England bubblade punkrörelsen, men här i Norden var tuppkam fortfarande något som satt på en fågel. Vi stoltserade på andra sätt – dansade disco i platåskor, tajta polotröjor och utsvängda jeans, sjöng progglåtar i sandaler och kaftan, med ett peacemärke dinglande runt halsen.1974 var även året då vi bjöd våra gäster på glassdrinkar, smörgåstårta, flygande Jakob, fondue och hawaiikassler. En liter mjölk kostade 1 krona och 35 öre och 1974 var också året som vi började tillverka START ! Vi gillade redan då att gå vår egen väg & valde att göra det vi kände för – istället för det vi borde. För om vi ska vara ärliga så är “lagom” ett ganska tråkigt ord. Vi gillar att addera det där lilla extra när vi fixar frukosten, och räds inte att lägga på extra allt och leva i nu:et. När havren dyker upp hos oss i Järna så gyllenrostar vi den i ugnen så den blir sådär crunch, med en magiskt nötig karaktär. Havren – tillsammans med bär, frukt & nötter – blir till vad vi tycker är den godaste granolan som finns. Och du. Havreskalen använder vi som bränsle i vår panna, och ger grön energi till vår kvarn och våra 1400 närmaste grannar. Det tycker vi är rätt bra, faktiskt.

Vad kostar mjölk 2022?

Dela Arla höjer nu priset till Arlabönderna för deras mjölk för att kompensera för de stora kostnadsökningarna på gårdarna. I juni rekordhöjer Arla priset till Arlabönderna för deras mjölk. Priset bönderna får för mjölken av Arla höjs i juni med 51,5 öre till 557,9 öre per kilo för konventionell mjölk och till 619,4 öre per kilo för ekologisk mjölk – högre än någonsin. – Mjölkböndernas marginaler är små och de senaste månaderna har inneburit enorma kostnadsökningar för bränsle, energi och el.

 • Men också för handelsgödsel och andra insatsvaror, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström och fortsätter: – Dessutom har det blivit ännu tydligare att samhället behöver hjälpas åt för att säkra svensk livsmedelsproduktion.
 • Därför är det viktigt och bra att vi även i juni kan höja mjölkpriset till våra ägare, så att de kan fortsätta driva sina gårdar och bidra till att det erbjuds ett brett utbud av goda och näringsrika livsmedel i svenska butiker.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad.

Får man köpa mjölk direkt från bonden?

Här är tre nya sorters “gourmetmjölk” – Gräsmjölk – mjölk från kor som enbart betat gräs och ätit hö. Helmjölk – mjölk som inte homogeniserats (det vill säga vars fett inte finfördelats). Naturlig mjölk – mjölk som tas direkt från kon, utan att processas alls och är opastöriserad.

 • Sådan mjölk får bara säljas i liten skala, max 70 liter i veckan, direkt från gården med information om riskerna (det kan finnas sjukdomsbakterier som listeria, campylobacter och ehec, som är särskilt farliga för småbarn).
 • Mjölkordlista: Homogenisering: Finfördelning av mjölkfettet oftast genom ett högt tryck som slår sönder fettet till små kulor.

Standardisering: Uppdelning i olika sorters mjölk efter fetthalt: Mini-, lätt-, mellan och standardmjölk. Pastörisering: Upphettning av mjölken så att bakterier och mikroorganismer dör. Lågpastörisering är det vanligaste, då upphettas mjölken till 72-76 grader i 15 sekunder.

Är mjölk subventionerat?

Mjölken tillhör ett av de baslivsmedel som subventionerats av staten.