Vad Är Skillnaden På Ekologisk Mjölk?


Vad Är Skillnaden På Ekologisk Mjölk
Den främsta skillnaden mellan den ekologiska och konventionella mjölken är samman- sättningen av fettsyror där den ekologiska mjölken ofta innehåller mer fleromättade fetter, omega-3 fettsyror och en högre kvot mellan omega-3 och omega-6 fettsyror.

Är ekologisk mjölk bra?

Fakta om lagstiftningen – • Ekolagstiftningen förbjuder de flesta tillsatser i ekologiska livsmedel och det omfattar också berikning med vitaminer och mineraler. Detta gäller dock endast så länge det inte finns krav på obligatorisk berikning. • Sedan länge finns ett sådant obligatoriskt krav på berikning för mellanmjölk och lättmjölk där alltså även de ekologiska alternativen är berikade.

Livsmedelsverket vill nu utöka denna lagstiftning och göra det obligatoriskt med berikning med D-vitamin även i fil, yoghurt, fetare mjölksorter samt drycker som är avsedda att användas på samma sätt som mjölk. Växtbaserade och laktosfria alternativ kommer också att omfattas av de nya kraven. Den nya föreskriften förväntas träda i kraft senare i år.

Källa: Livsmedelsverket “Ekomjölk och alternativa mjölkprodukter saknar viktiga näringsämnen som kalcium och D-vitamin”, basunerar olika media ut efter att olika sorters mjölkalternativ jämförts av företaget Testfakta. Risken är att människor som bara läser rubriken väljer bort ekologiskt i tron att detta är sämre.

 • Så är fallet inte.
 • Ortfattat är det så enkelt att det i ekoprodukter än är förbjudet att tillsätta ämnena och att växt- och nötalternativ sällan berikas på samma sätt som “vanlig” mjölk.
 • Men förändring är på gång, rapporterar mjölkföretagen.
 • Detta är inte en artikel för att avskräcka någon från att välja ekologiskt – för eko är fritt från GMO och antibiotika (ja, så mycket det går i alla fall), har inte överösts av giftiga besprutningsalternativ och är ett bättre hälsoval av många anledningar, menar experter – utan en artikel till för att upplysa personer om något många inte känner till idag: Att ekomjölk och alternativ mjölk inte berikas på samma sätt som traditionell komjölk.

Ingen fara å färde. Näringen kan man nämligen få i sig på många andra sätt. Det gäller dock att vara medveten om hur det ligger till och se till att komplettera sin kost med till exempel kalcium och D-vitamin. ► Läs också: Mycket mjölk kan korta livet Mjölkens nytta omdiskuterad – och allt fler väljer bort komjölk Huruvida vanlig mjölk är bra för hälsan eller inte är omdiskuterat, skriver Testfakta som också konstaterar att det är tydligt att vår befolkning dricker allt mindre komjölk.

 • Växtbaserade mjölkalternativ fortsätter å andra sidan att öka kraftigt.
 • Försäljningen av alternativa mjölkprodukter som till exempel havre-, soja-, och mandelmjölk har ökat med nästan 60 procent sedan början av 2014, rapporterar företaget Testfakta, som ägnat sig åt oberoende laboratorietester sedan 2001, och som nu jämfört näringsinnehållet hos olika mjölkalternativ.

Stora skillnader i innehåll Jämförelsen visar att skillnaderna kan vara stora för den som väljer ett växtbaserat alternativ eller en ekologisk mjölk jämfört med den som väljer en traditionell komjölkssort. Så här skriver testföretaget: “En vanlig mellanmjölk innehåller bland annat kalcium, riboflavin (vitamin B2), vitamin B12 och tillsatt D-vitamin.

 1. Många av de växtbaserade mjölkalternativen är berikade med dessa ämnen och efterliknar ungefär mjölken.
 2. Det gäller till exempel originalprodukterna från Oatly, Alpro, Ica och Coop.
 3. Men köper du någon av de ekologiska varianterna från samma företag är ingredienslistan mycket kortare.
 4. Till skillnad från ekologisk mjölk är det nämligen förbjudet att berika ekologiska produkter med vitaminer och mineraler.” ► Läs också: Därför ska du handla svensk mjölk – och så vet du att den är svensk Livsmedelsverket avråder från ekologiskt Livsmedelsverkets nutritionist, Åsa Brugård Konde, råder därför konsumenter att inte välja ekologiskt om man vill ersätta mjölken helt och hållet med växtbaserade alternativ.

– Det är viktigt att man väljer de drycker som är berikade med kalcium och D vitamin, gärna riboflavin. I dagsläget bör man alltså inte i första hand välja de som är ekologiska, säger hon till Testfakta. Många anledningar till att köpa eko På organisationen KRAV har man inga synpunkter på Livsmedelsverkets rekommendation, men påpekar att det finns många andra anledningar till att köpa ekologiskt.

 1. Havren är inte odlad med konstgödsel, som är en riktig klimatvärsting.
 2. Och den odlas utan kemiska bekämpningsmedel.
 3. Dessa kan läcka ut i våra vattendrag och minskar den biologiska mångfalden, säger Kristin Karlsson, presschef på organisationen KRAV, till Testfakta.
 4. Läs också: 9 alternativ till komjölksprodukter Även ekologiska alternativ ska D-vitaminberikas I nuläget råder ett förbud mot att berika ekologiska växtbaserade mjölkalternativ.

Detta kan dock snart komma att ändras. Livsmedelsverket vill göra D-vitaminberikning obligatorisk för ekologiska drycker och hoppas att det kommer träda i kraft senare i år. Berikning med andra vitaminer eller kalcium kommer däremot inte tillåtas i framtiden.Just kalcium-innehållet går dock att lösa ändå.

 • Bland andra Coops och ICAs ekologiska sojadrycker innehåller sjögräs vilket ger samma kalcium-tillskott som mjölk.
 • Läs också: Livsmedelsverket: “Berika fler livsmedel – och höj nivåerna!” Även växtbaserade alternativ kan berikas i framtiden Testfaktas granskning visar också att det inte bara är de ekologiska alternativen som saknar vissa vitaminer.

Exempelvis Garants Sojadryck och GoGreens havredryck är båda konventionellt framställda men innehåller inget D-vitamin eller andra vitaminer. – Eftersom det idag inte är obligatoriskt enligt lag att berika vegetabiliska drycker med D-vitamin så har vi inte sett något behov av det.

På senare tid har vi dock fått mer förfrågningar från konsumenter, som vill att dryckerna ska vara berikade. Vi kommer därför ändra detta framöver, säger Tora Zeijlon, kommunikationschef hos Lantmännen Cerealia om det egna märket GoGreen. Inte fullständig jämförelse I jämförelsen har Testfakta enbart med havre- och sojadrycker men de uppger att liknande skillnader i näringsinnehåll hittas även bland andra växtbaserade drycker, till exempel från mandel, kokos och ris.

Du hittar hela testet här, Av Isabelle G Hedander Kategori: Kost | Etiketter: granskning, havremjölk, Kost, Livsmedelsverket, mandelmjölk, mjölk, mjölkfritt, nötmjölk, sojamjölk, Testfakta Skriv ut artikel

Vad är det som är så speciellt med Arla Ko eko?

Att välja eko innebär att stödja den biologiska mångfalden På de ekologiska Arlagårdarna används till exempel inga naturfrämmande bekämpningsmedel, vilket ökar den biologiska mångfalden. De ekologiska gårdarna odlar även mer eget foder på gården, och följer en noggrann växtföljd för att främja biologisk mångfald.

Vad är icke ekologiskt?

Så vad innebär ekologiskt? – Ekologiskt är en god cirkel. Det förnyar marken som ger dig mat. Det bevarar och främjar det vilda djurlivet och insekterna som stödjer vår levande värld. Det producerar mat utan användning av skadliga kemikalier som inverkar negativt både på oss och miljön.

Det är den här tanken om ett positivt kretslopp av godhet som gör ekologiska principer så viktiga för oss. I dess innersta kärna betyder ekologiskt att anpassa sig efter naturen istället för att skada den. Det betyder ökat djurskydd, mindre bekämpningsmedel, inga tillverkade växtgifter eller konstgödsel och en miljömässigt mer hållbar förvaltning av mark och den naturliga miljön.

You might be interested:  Hur Många Köttbullar I En Öl?

På många sätt förkroppsligar ekologisk odling essensen i Ayurveda – den uråldriga indiska filosofin som genomsyrar Pukkas kärna. I likhet med Ayurveda lägger ekologisk visdom fokus på “helhetens” välbefinnande: det är ett sätt att skapa band mellan människorna och marken, växterna och planeten – eftersom de alla är ömsesidigt beroende av varandra för sin hälsa och lycka.

Är Arla ekologisk?

Fördelar med ekologiskt Vad Är Skillnaden På Ekologisk Mjölk För oss har det alltid varit viktigt att värna lite extra om miljön. När du som konsument väljer ekologiskt i affären bidrar du till en produktion som sker med extra omtanke om miljön. Reglerna för ekologisk mjölkproduktion sträcker sig både längre än lagstiftningen och vårt kvalitetsprogram Arlagården ® när det gäller miljö och djuromsorg.

 1. Bland annat innebär ekologisk mjölkproduktion att bönderna varken använder natufrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel i foderodlingen och att korna får beta extra mycket.
 2. För mer 30 år sedan började några Arlabönder ställa om till ekologisk produktion – och 1991 lanserade Arla sin första ekomjölk.

Sedan dess har flera hundra gårdar börjat producera KRAV-certifierad ekomjölk. Men vad är fördelarna med ekologisk produktion? En ekologisk Arlabonde bekämpar ogräs genom att harva, men framförallt genom en väl planerad växtföljd, vilket betyder att inte samma gröda odlas på samma mark flera år i rad.

 1. En varierad växtföljd, eller växelbruk som det ibland kallas, gör det mycket svårare för skadedjur och sjukdomar att spridas eftersom grödorna varieras.
 2. Ogräs och skadeinsekter som trivs i en gröda, trivs oftast inte lika bra i en annan.
 3. På de ekologiska Arlagårdarna används inte naturfrämmande bekämpningsmedel* för att få bort ogräs, svamp och skadliga insekter.

När man avstår från naturfrämmande bekämpningsmedel ökar den biologiska mångfalden. Det är positivt för ekosystemens motståndskraft mot exempelvis klimatförändringar. Men det är viktigt att betona att en ökad biologisk mångfald inte innebär att det bara är skyddsvärda arter och biotoper som ökar utan det kan även vara trivialflora och fauna som gynnas.

En annan fördel med att inte använda naturfrämmande bekämpningsmedel är att man minskar risken att förorena grundvatten och vattendrag *Ett fåtal naturfrämmande bekämpningsmedel är tillåtna i ekoproduktion, till exempel järnfosfat (mot sniglar), kaliumbikarbonat (mot svamp) svavel (mot svamp och kvalster).

På Arlas ekogårdar används naturlig gödsel som kodynga och växtrester som gödning i foderproduktionen. Klöver och andra kvävefixerande grödor bidrar till att hålla jorden bördig och näringsämnen cirkuleras på gården. Att använda konstgödsel för att få grödor att växa bättre är inte tillåtet.

 1. Att producera konstgödsel kräver mycket energi, medan den naturliga gödningen redan finns som en biprodukt på gården.
 2. Den ekologiska Arlagården bidrar till biologisk mångfald med sina betande kor och varierade växtföljd som odlas utan naturfrämmande bekämpningsmedel.
 3. Det innebär att det finns många olika sorters växter, djur och andra organismer.

En ökad biologisk mångfald betyder dock inte bara att ovanliga och skyddsvärda arter ökar utan också vanligare arter som dock kan vara väl så viktiga. Alla är en del i naturens kretslopp och har sina naturliga funktioner. Vi människor drar nytta av många av dessa funktioner.

Till exempel blir jorden mer näringsfattig om mängden maskar och mikroorganismer minskar. Och exempelvis blir det mindre bär och frukt på buskar och träd om antalet bin och humlor sjunker. Sådana tjänster som vi människor får av naturen kallas ibland för och är en sorts “nyttigheter” som vi människor får “gratis” av naturen och som vi ofta tar för givna.

Till exempel pollinering av frukt och bär. En minskad biologisk mångfald riskerar negativ påverkan på flera ekosystemtjänster. Källa: Sean L. Tuck m.fl. Land use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta analysis. Grundtanken bakom det ekologiska lantbruket är att så långt som möjligt använda lokala och förnybara resurser i produktionen.

Målet med en ekologisk mjölkgård är att den i möjligaste mån ska vara självförsörjande, vilket innebär att det mesta av kornas foder odlas på egna åkrar där gödsel från korna sprids som en naturlig del av kretsloppet. Minst hälften av kornas foder ska komma från den egna gården och allt foder ska vara ekologiskt certifierat, det vill säga utan naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel.

Genom att odla mer klöver och gräs på gården blir jorden bördig samtidigt som mängden ogräs minskar och jorden blir mer lucker. Det ställs också särskilda krav på energianvändningen på de KRAV-certifierade gårdarna. På gårdarna arbetar man systematiskt för att minska användningen av fossila bränslen och alla gårdar ska ha bytt till 100 procent förnybar el.

 • Sverige har en av världens mest långtgående och omfattande djurskyddslagar.
 • Ekologiska Arlagårdar följer dessutom KRAVs regler, som i ännu högre grad tar hänsyn till djurens naturliga behov.
 • Onkret innebär det att ekologiska kor får vara utomhus mer för att beta, få frisk luft och motion.
 • Ekologiska kor får också extra mycket grovfoder – klöver och gräs – det som deras magar mår bäst av.

När kon kalvar får hon vara ifred och kalven får dia det första dygnet för att få i sig den viktiga råmjölken. Senast efter en vecka får kalven sällskap av andra kalvar och får fortsätta dricka mjölk i minst tolv veckor. Tillsatser som syntetiska färgämnen, smakämnen, sötningsmedel eller konserveringsmedel är absolut förbjudna i ekologiska livsmedel.

Däremot får ett litet antal tillsatser användas för att bevara produkternas kvalitet. Det är till exempel citronsyra och förtjockningsmedel som fruktkärnmjöl och pektin. Även naturliga aromer får användas. Naturell mjölk, fil, yoghurt och grädde innehåller inte några tillsatser, oavsett om de är ekologiska eller inte.

Alla våra svenska ekologiska produkter är KRAV-märkta. Det innebär att gårdarna som levererar den ekologiska mjölken är KRAV-certifierade och att tillverkningen i mejeriet också är KRAV-certifierad. För en mjölkgård tar det cirka två år att ställa om till ekologisk produktion.

Vilken typ av mjölk är bäst?

Det vinner du – Sojamjölk innehåller liksom komjölk alla de aminosyror som du behöver för att bygga upp och underhålla dina muskler. Drycken innehåller dessutom lite fibrer och vissa studier visar också att sojamjölk ger ett sundare kolesterolvärde än komjölk.

Vilket land är Arla ifrån?

Är det svensk råvara i Arlaprodukterna? – Vår utgångspunkt är att använda svensk råvara vid svenska mejerier. Det är både miljömässigt och ekonomiskt det bästa för Arla och Arlabönderna. Drygt 90 procent av Arlas försålda produktvolymer i Sverige är tillverkade på svensk mjölkråvara.

 1. Bland de produkter som är tillverkade vid Arlamejerier i andra länder finns bland annat Apetina®, Castello® och Kelda®.
 2. Det framgår på förpackningen om produkten är tillverkad på ett mejeri i till exempel Danmark, Tyskland eller Storbritannien.
 3. På samma sätt tillverkar Arla exempelvis cottage cheese (KESO® med mera) i Sverige, och säljer i flera andra länder.

Att tillverka en produkt för flera olika marknader på ett och samma mejeri kan ibland ha fördelar när det gäller exempelvis kvalitet, miljö och ekonomi. Vilket land produkten kommer från framgår på förpackningen (och som sagt, produkter med den blågula kannan, varumärket Arla Ko®, Svenskt smör, svenska ostklassiker med flera är alltid från Sverige).

You might be interested:  Hur Mycket Mjölk Till Ett Kilo Hårdost?

Är Arla svenskt eller danskt?

Arla – lokalt och globalt – Arla är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 8 900 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Sverige finns cirka 2 200 ägare. Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden.

Vad hette Arla tidigare?

År 1975 stod Mjölkcentralens nya organisation klar efter fusion mellan flera mejeriföreningar. För att stärka samhörigheten och markera att en ny epok inleddes behövdes ett nytt namn. Det blev Arla. Undersökningar hade visat att namnen Mjölkcentralen och MC länge haft en relativt diffus profil gentemot konsumenterna.

Många uppfattade MC som en “statlig eller kommunal inrättning, en distributionscentral för mjölk, snarare än ett modernt livsmedelsföretag”. Andra tänkte i första hand på motorcyklar när de hörde namnet MC. Dessutom gick det inte att registrera förkortningen MC som varumärke. Mjölkcentralen å sin sida var för långt för att fungera som varumärke.

En handfull namnförslag arbetades fram, bl.a. Arla, Milko och Svea-Mejerier. Genom intervjuer fick konsumenterna sedan tycka till om förslagen, även om frågorna var ledande och favoriserade namnet Arla. Resultatet visade också, inte helt oväntat, att Arla gav konsumenterna de rätta positiva associationerna.

Vad är dåligt med ekologiskt?

​Ekologiskt odlad mat har mycket större klimatpåverkan än konventionellt producerade livsmedel på grund av att större markarealer krävs. Detta är ett av resultaten i en internationell studie från bland annat Chalmers som har publicerats i tidskriften Nature.

​ Forskarna har utvecklat en ny metod för att beräkna klimatpåverkan från markanvändning, och använt denna metod bland annat för att jämföra konventionell matproduktion med ekologisk. Resultaten pekar på att ekologisk mat kan orsaka mycket större utsläpp. – Ekologiska ärtor odlade i Sverige har ungefär 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade, visar vår studie.

För svenskt ekologiskt vete är skillnaden ännu större, nära 70 procent, säger Stefan Wirsenius, forskare från Chalmers, och en av de ansvariga bakom studien. Anledningen till att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre i ekologisk matproduktion, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. För samma mängd mat krävs därför mycket större markareal om den är producerad ekologiskt.

Det banbrytande med den nya studien är slutsatsen att denna arealskillnad innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat. – Större arealanvändning i ekologisk odling leder indirekt till stora koldioxidutsläpp från avskogning, förklarar Stefan Wirsenius. Detta gäller även svensk mark.

Eftersom världens matproduktion hänger ihop via handel påverkas avskogningen i till exempel tropikerna även av hur vi använder den svenska jordbruksmarken. Om vi använder mer mark för samma mängd mat bidrar vi indirekt till större avskogning i världen.

 • Även ekologiska kött- och mejeriprodukter är – ur klimatsynpunkt – sämre än konventionellt producerad mat, hävdar Stefan Wirsenius: – Ja, eftersom ekologisk kött- och mjölkproduktion använder sig av ekologiskt odlat foder kräver även den mer mark än konventionell produktion.
 • Det innebär att slutsatserna om ekologiskt vete och ärtor i princip även gäller kött- och mjölkprodukter.

Men vi har inte räknat specifikt på kött och mjölk, och har inga konkreta exempel på detta i artikeln, säger han.

Är det bra att köpa ekologiskt?

1. Rikare natur – Fler värdefulla växter, insekter och fågelarter – naturen mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel, tack vare odling av olika grödor på fälten och med betande djur har ekologiska gårdar 30 procent högre biologisk mångfald jämfört med oekologiska.

Är det alltid bra att köpa ekologiskt?

3. Vegotrenden – ska jag välja eko eller vego? – De flesta behöver äta betydligt mindre kött, både för hälsan och för klimatet. Men problemen med utrotning av arter och läckage av kemiska bekämpningsmedel försvinner inte med en helt vegetarisk kost. Därför är det bra att både äta vego och eko – vego för klimatet och eko för den biologiska mångfalden.

Vad kostar ekologisk mjölk?

Mellanmjölk Eko Arla Ko® Ekologisk. Jfr-pris 15.95kr/lit.

Var tillverkas Arla smör?

Dela Under 2021 kommer Arla investera 95 miljoner kronor i mejeriet i Götene. Investeringen görs för att säkra smör- och matfettsproduktionen genom att höja säkerheten, effektiviteten och kapaciteten. “På mejeriet i Götene produceras våra klassiska produkter Bregott och Svenskt Smör som säljs över hela landet. Arla framtidssäkrar mejeriet med denna stora investering och höjer effektiviteten och kapaciteten”, säger Marika Lifbom, senior mejerichef på Arlas mejeri i Götene.

Varje år producerar mejeriet i Götene 56 000 ton smör och matfett. Arla gör nu en strategisk investeringen på 95 miljoner kronor i delar av produktionsprocessen. Bland annat innebär det en ny effektivare utrustning för att kärna smör, nya silos samt effektivisering av rengöringen. Projektet beräknas pågå under 2021-2022.

“Vi har planerat för det här projektet under en längre tid. Installationen är komplex eftersom mjölk och grädde kontinuerligt levereras till siten och produktionen inte får avstanna. Vi vill försäkra oss om att svenska hushåll inte ska behöva gå en dag utan Bregott på frukostborden”, säger Marika Lifbom.

Utöver produkter som Bregott, Svenskt Smör och flytande Smör & Rapsolja tillverkas även ost och andra mejeriprodukter på Götene mejeri. Mejeriet är en av två buffertanläggningar i Sverige vilket innebär att det finns kapacitet för att ta emot mer mjölk och grädde om det skulle uppstå något problem på Arlas andra mejerier.

För att fortsätta ligga i framkant ser mejeriet över möjligheter till fler investeringar på sikt.

Är havremjölk bättre än vanlig mjölk?

Oatly hävdar att klimatpåverkan från deras havredryck är mycket mindre än den från mjölk. Arla hävdar att mjölk är nyttigare än vege­tabiliska alternativ. Detta är bara ett par av argumenten som använts i det som kallats för kriget i mjölkdisken. En kamp som i grund och botten givetvis handlar om marknadsandelar.

 • Men frågan är om påståendena stämmer.
 • Går det att säga att mjölk är nyttigare eller att vegetabiliska drycker är skonsammare mot miljön? En som undersökt detta är Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult och författare, som tidigare i år skrev rapporten “Mjölkprodukter och vege­tabiliska alternativ till mjölkprodukter – miljö, klimat och hälsa” på uppdrag av EU-projektet Matlust.

Han menar att det inte spelar någon större roll för hälsan om du väljer mjölk eller ett vegetabiliskt alternativ. – Vi hittade inga avgörande skillnader i ­effekten på hälsa mellan mjölk och vegetabiliska alternativ i rapporten, säger Gunnar Rundgren. Gunnar Rundgren är jordbrukskonsult och författare till rapporten “Mjölkprodukter och vege­tabiliska alternativ till mjölkprodukter – miljö, klimat och hälsa”. Foto: Jan-Åke Eriksson. I rapporten konstateras att det inte finns några starka skäl att dricka eller undvika vare sig mjölk eller vegetabiliska alternativ.

Han poängterar i stället att det främst är kostens totala samman­sättning som avgör om du får i dig det du be­höver, snarare än specifika födoämnen. Han säger också att det är svårt att ge generella råd om vad som är bäst. Som exempel nämner han behovet av protein. Mjölk och sojadryck innehåller mycket protein.

You might be interested:  Varför Ärtsoppa Och Pannkaka På Torsdagar?

Samtidigt får många svenskar redan i sig mycket protein, alltså avgör dina personliga behov vad du bör välja. – Om du är vegetarian kan det vara värdefullt med en dryck med högt proteininnehåll, men får du ändå i dig proteiner från kött eller fisk spelar det mindre roll, säger Gunnar Rundgren.

Proteinet spelar även roll när vi tittar på vilken klimatpåverkan de olika dryckerna har. Vid en första anblick talar siffrorna till havredryckens fördel. I Sverige kan vi producera mer havredryck per hektar åkermark än mjölk. – Räknar vi bara per liter är havredrycken bättre än mjölk. Men tar vi hänsyn till att proteininnehållet i mjölk är mycket högre blir det mycket jämnt mellan havredryck och mjölk, säger Gunnar Rundgren.

Och tar vi in sojadryck i ekvationen är den, tack vare sitt höga proteininnehåll, bättre än både mjölk och havredryck, eftersom utsläppen av växthusgaser i sojaodling och vid produktionen av sojadryck är låga. Däremot bidrar odlingen av soja inte till biologisk mångfald eller god markvård, enligt Gunnar Rundgrens rapport.

Vilka slutsatser vi landar i beror alltså mycket på hur vi räknar och vad vi tycker är viktigt. Gunnar Rundgren menar att debatten till stor del förs med värderingar som man försöker få att låta som fakta. Men han påpekar att det är väldigt subjektivt vad som är värst. – Vissa kämpar helst mot koldioxid­utsläpp, andra mot bekämpnings­medel och ytterligare andra mot djurhållning, säger Gunnar Rundgren.

Han pratar snabbt och engagerat. Även om frågan om mjölk eller vegetabilisk dryck är komplex och uppenbarligen har flera möjliga svar har ­Gunnar Rundgren två ­bestämda åsikter i frågan. – Den bästa måltidsdrycken ur ett klimat­perspektiv är vanligt kranvatten.

Vilken mjölk i kaffet?

Tips för hemmagjort kaffe: Hur skummar man mjölk hemma Låt oss vara ärliga: mjölkskum kan göra hela skillnaden för ditt favoritkaffe. Många skulle nog säga att skummet är den bästa delen av en cappuccino eller latte. Den söta, lätta, krämiga smaken i kombination med den starka, fylliga espresson ger en perfekt balans.

Därför är det viktigt att förstå hur man skummar mjölk och att vilken typ av mjöl som går bäst att skumma om du vill göra ditt eget kaffe och mjölkdrycker hemma. Vad är skummjölk? I den här artikeln tar vi en titt på vad skummjölk egentligen är och hur du kan lära dig att skumma mjölk hemma. När du väl har bemästrat denna konst blir du din egen barista på nolltid.

Läs vidare för att lära dig allt från att vilken mjölk som skummar bäst, till hur man skummar mjölk för hand eller med en helautomatisk maskin, så att du aldrig går miste om detta oumbärliga kaffeskikt i din, Vad Är Skillnaden På Ekologisk Mjölk När det kommer till att skapa skum fungerar inte alla typer av mjölk på samma sätt. Olika typer av mjölk ger olika konsistenser, och det finns vissa mjölktyper som skummar bättre än andra. Nedan finns de olika sorterna du kan prova när du lärt dig hur man skummar mjölk hemma.

 • Laktosfri mjölk: Av alla mjölktyper är laktosfri mjölk den som skummar sämst. Detta beror bland annat på dess speciella pastöriseringsprocess.
 • Nötmjölk: Nötmjölk, som mandel, skummar bra. Men kom ihåg att de tappar sina bubblor snabbt, eftersom deras proteinstrukturer inte kan stötta upp bubblorna.
 • Lättmjölk: Lättmjölk skapar de största bubblorna och är den enklaste mjölken för nybörjare att lära sig att göra mjölkskum med. Tack vare den låga fetthalten i mjölken får skummet en lätt och luftig konsistens. Den enda nackdelen är att den inte har lika mycket smak som andra mjölktyper.
 • Mellanmjölk: Precis som lättmjölk så skummar mellanmjölk lätt och är en bra mjölk för nybörjare att öva sig på. Den är också krämigare än lättmjölk, vilket ger en fylligare smak.
 • Standardmjölk: Även om standardmjölk är lite mer utmanande att skumma på grund av dess fetthalt så ger denna mjölktyp det fylligaste skummet.

Så vilken är då den bästa mjölken att skumma? Det korta svaret är, “det beror på”. Det beror både på dina prioriteringar (skum eller smak) och även på vilken typ av dryck du gör. För att göra en cappuccino

 • Du kan använda lättmjölk, mellanmjölk eller standardmjölk, ekologisk, laktosfri och nötmjölk för att få bra skum.
 • Om du är nybörjare kan lättmjölk eller mellanmjölk vara det bästa alternativet för att enkelt få skum. Men smakmässigt brukar standardmjölk att vara den bästa typen av mjölk att skumma.

För att göra en latte

 • De mjölktyper som passar bäst att ångvärma till en latte är lättmjölk, mellanmjölk, standardmjölk, ekologisk och laktosfri mjölk.
 • Det går också bra att använda en mjölkfri variant, såsom soja, mandel, ris och kokos för en utsökt latte.

Om du vill veta hur man skummar mjölk men inte har en maskin, oroa dig inte! Du kan fortfarande få till ett läckert mjölkskum för hand. Det enklaste sättet för att skumma mjölk utan maskin är att följa dessa steg.

 1. Värm mjölken.
 2. Vispa den ordentligt med en fram och tillbaka-rörelse.

Tips: Om du har en elektrisk mixer i köket ger detta ännu bättre resultat. Du kan också använda en mixer för en bra mängd skum. De här metoderna är bra om du inte har en maskin hemma; men för att göra skum som en professionell barista hjälper en dig att enkelt uppnå ett riktigt högkvalitativt skum.

 1. Placera ångstaven inuti din metallkanna med mjölk, strax under ytan och nära kannans sida.
 2. Slå på ångstaven och rör kannan upp och ner lite för att skapa bubblor.
 3. När mjölken har fått en skummig konsistens kan du ta bort staven och hälla skummet i din espresso.

Tänk på att olika typer av mjölk har olika brännpunkter, så var noga med att öva på att skumma för att upptäcka vilken idealtemperatur som gäller för mjölken du använder. Några andra tips för att uppnå perfekt skummad mjölk är följande:

 • Använd färsk, kall mjölk.
 • Håll mjölken borta från direkt solljus.
 • Förvara alltid din mjölk i kylen för att hålla den färsk.
 • Ånga aldrig mjölk två gånger.
 • Undvik bakterier – kom ihåg att aldrig blanda färsk mjölk med redan ångad mjölk och att aldrig hälla varm mjölk över is.

Nu har du alla tips och tricks som du behöver för att kunna göra det bästa mjölkskummet till ditt hemmagjorda kaffe på nolltid. : Tips för hemmagjort kaffe: Hur skummar man mjölk hemma

Är det bra för hälsan att dricka mjölk?

Fem anledningar till varför mjölk är bra – Mjölk är ett smart livsmedel eftersom det innehåller många av de näringsämnen som din kropp behöver varje dag. Mjölk är rikt på protein, kalcium och vitamin B12 och innehåller en massa andra viktiga ämnen. Kalcium är det mest kända mineralämnet i mjölk. Om du exempelvis dricker en halv liter mjölk per dag får du i dig tre fjärdedelar av ditt dagliga kalciumbehov. Och ost innehåller i princip hela dagsbehovet av kalcium per 100 gram, så några skivor ost ger ett rejält tillskott.