Varför Är Sojabönan Ett Hälsosamt Alternativ Till Kött?


Varför Är Sojabönan Ett Hälsosamt Alternativ Till Kött
Sammanfattning –

 • Sojabönans näringsprofil skiljer sig från andra baljväxter. Den ger mer protein, mindre kolhydrater och mer fett med fettsyror från både omega-3 och omega-6.
 • Sojaprotein är lika bra för liv och hälsa som animaliskt protein och är ett utmärkt alternativ för dig som väljer bort protein från djurriket.
 • Sojaprotein är av något lägre kvalitet för muskeluppbyggnad än protein från till exempel mjölk, även om det inte syns i form av sämre muskeltillväxt på sikt. Du kan kontra den något sämre uppbyggnaden genom att helt enkelt äta lite större portioner.
 • Sojabaserade livsmedel är synnerligen rika på isoflavoner. Isoflavoner sägs ha en rad hälsofrämjande effekter. Det finns visst vetenskapligt stöd för en del av dessa, men av varierande evidensvärde.
 • Det finns inget stöd för några feminiserande effekter hos män av sojaprodukter eller sojaprotein. Inte heller har man sett några negativa effekter på testosteronnivåerna som resultat av sojakonsumtion.

Är sojabönor miljövänligt?

Sojabönor – Världsnaturfonden WWF Sojabönor, liksom andra bönor, har generellt väldigt låg klimatpåverkan och är resurssmarta! Samtidigt har just sojabönan blivit ökänd för att orsaka stora problem i främst Sydamerika där mycket artrika savanner och skogar skövlas för att ge plats åt odlingsmark för sojabönor.

Men det är inte en ökad sojakonsumtion bland vegetarianer som drivit på denna utveckling – snarare tvärtom. Anledningen är den ökande köttkonsumtionen i världen: djuren behöver foder och det tvingar fram nya odlingar. De senaste 50 åren har den globala produktionen av soja ökat enormt och ökningen av sojaarealen förväntas fortsätta.

Det finns stora ekonomiska intressen i bra, ny odlingsmark. Det är alltså inte sojabönan i sig som är problemet, utan den höga konsumtionen av kött och andra animalier i världen, liksom finansiella intressen. Sojabönor odlas inte bara i Sydamerika utan också i USA, Europa, Kanada och Kina.

I vissa delar av USA bidrar sojaodling till uppodling av artrika gräsmarker, vilket påverkar den biologiska mångfalden. I Europa, Kanada och Kina odlas sojabönor oftast från gammal jordbruksmark vilket alltså inte bidrar till dessa problem. Sojabönor från dessa områden används ofta till livsmedel som människan äter direkt som tofu, tempeh och sojakött.

Så hissa sojabönan – men dissa kött som ätit sojabönor från plantage som tidigare var värdefull och artrik mark. visar vägen! : Sojabönor – Världsnaturfonden WWF

Vad används den största delen av Sojaproduktionen till?

Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder. Sojamjöl är en vanligt förekommande ingrediens i foder för produktion av kött- och mejeriprodukter, samt odlad fisk. Idag är soja det mest använda proteinfodermedlet i Sverige och 80 procent av sojaproduktionen i världen går idag till djurfoder.

Vad är negativt med soja?

Vad kan det finnas för nackdelar med att äta sojaprotein?

 • Soja innehåller en del oxalater och fytinsyra som kan störa mineralupptaget samt öka risken för gall- och njurbesvär.
 • Råa sojabönor innehåller proteashämmare som kan öka risken för bland annat cancer,
 • Det finns inga klara bevis på att små mängder av dessa proteashämmare är farligt för människan, men vissa forskare hävdar att det kan vara hälsovådligt med intag av dessa substanser.
 • Värmebehandling kan förstöra proteashämmare; kokning av sojabönor eller bearbetning av soja, såsom värmebehandling för tillverkning av isolerat sojaprotein, förändrar delvis proteinet och minskar på så vis proteashämmarnas verkan.
 • Värmebehandling av sojaprotein ökar dessutom kroppens upptagningsförmåga.
 • Det finns höga halter aluminium, fluor och även MSG i vissa sojaprodukter av sämre kvalitet – framställningsmetoderna för många sojaprodukter är skadliga, de kan till exempel använda för höga temperaturer samt använda lösningsmedel vid extraktion från sojabönan.
 • Toxiner bildas vid felaktiga tillverkningsmetoder.

Sojabönor innehåller upp till 6,5 % lektiner. Lektiner är en mycket viktig grupp av bioaktiva proteiner som återfinns hos nästan alla organismer.

 1. Lektiner har förmågan att passera genom tarmväggen och om proteinnedbrytningen är ofullständig kan proteinrester följa efter och orsaka allergiska reaktioner.
 2. Lektinerna hämmar liksom fytinsyran också upptaget av mineraler.
 3. Dessutom hämmas upptaget av, vilket gör att det är svårt att veta hur mycket protein man tillgodogör sig.

: Vad kan det finnas för nackdelar med att äta sojaprotein?

Är soja bra för män?

Soja Författare: Pernilla Berg, PhD. Nutritionist och toxikolog Fytoöstrogener Soja innehåller fytoöstrogener, men det inte är samma typ av östrogen som vi har i kroppen. Fytoöstrogener ger endast en svag östrogen och ger i regel en antiöstrogen effekt i kroppen 1,

Det finns många olika typer av fytoöstrogener, varav de vanligaste är isoflavonider, flavonoider och coumariner. Fytoöstrogenerna genistein och daidzein som finns i soja tillhör gruppen isoflavoinoider och är bland de mest studerade fytoöstrogenera. Strukturen på genistein och daidzein påminner om humant östrogen och många drar lite förhastat slutsatsen att fytoöstrogener ger samma effekt som humant östrogen i kroppen.

Andra typer av fytoöstrogener finns i nötter, oljeväxter, broccoli, linfrön och brysselkål 2 och i tarmen bildas även fytoöstrogenmetaboliter när bakteriefloran bryter maten vi äter 3, I kroppen finns två olika typer av östrogenreceptorer (ER-alfa och ER-beta) som har olika affinitet för olika typer av östrogen.

Humant östrogen binder till ER-alfa och fytoöstrogener binder i huvudsak till ER-beta. Vid normal sojakonsumtion binder sojafytoöstrogenerna mestadels till ER-beta vilket ger en dominerande antiöstrogen effekt 2,4,5, Det är endast vid extremt högt sojaintag som östrogen effekt fås 6,7 Genistein och daidzein och dess metaboliter har troligen också ha en skyddande effekt i kroppen, t.ex.

i tarmen där de fungerar som antioxidanter 2,4,8,9, Hormonbalansen Fytoöstrogener är inte lika potenta som humant östrogen och det är väldigt osannolikt att fytoöstrogener skulle ge en starkare effekt än kroppens riktiga östrogen 2,4, Vid normal konsumtion av soja får man endast en svag östrogen effekt då fytoöstrogenerna huvudsakligen binder till östrogenreceptor ER-beta.2-3 portioner per dag beaktas som normal konsumtion.

En portion motsvarar ca 2,5 dl sojamjölk eller 1,25 dl tofu och ger 8-10 g sojaprotein och 25 mg isoflavonider. En annan intressant aspekt är att det finns studier som visar att östrogennivåerna i blodet är högre hos allätare än hos vegetarianer. Kött innehåller nämligen både östrogen av samma typ som vi har i kroppen och fytoöstrogener från fodret som djuren har ätit 10,

Utomlands hormonbehandlas köttdjur för att tillväxten ska öka, vilket också ökar risken för hormonpåverkan hos slutkonsumenten. En hög konsumtion av kött borde därför utgöra en större risk för hormonpåverkan än om man äter en växtbaserad kost. Fytoöstrogener finns i de flesta grönsaker, inte bara i soja.

Daidzein och genistein från soja är de mest potenta fytoöstrogenerna, men det totala intaget av fytoöstrogener från andra vegetabiliska livsmedel är mycket högre. Fermenterade sojaprodukter innehåller lägre nivåer av fytoöstrogener, medan isolerat sojaprotein som ingår i TVP (texturated vegetable protein) har relativt högt innehåll 11,

Äter man en varierad kost med frukt, grönsaker och spannmål är det i princip omöjligt att helt undgå att få i sig fytoöstrogener. Soja till män Det finns två fallstudier där män har ätit 12 respektive 14 portioner soja per dag (motsvarar 30-35 dl sojamjölk per dag) under lång tid och då utvecklat förstorade bröst respektive erektionsproblem 6,7,

När sojakonsumtionen drogs ner till normal nivå upphörde symptomen. Dessa fall är unika och väldigt ovanliga. Kliniska studier med soja och höga koncentrationer av isolerade isoflavoinoider har inte visat några negativa hälsoeffekter hos män 12–14, Tvärtom, ett ökat intag av sojaprodukter som tofu och sojamjölk minskar troligen risken för prostatacancer 15,

Äter man en varierad kost och med ett normalt sojaintag behöver man inte oroa sig för hormonpåverkan. Det är väldigt svårt att komma upp i skadliga nivåer enbart genom kosten. Man ska dock alltid vara försiktig med specifika kosttillskott som innehåller höga koncentrationer av isoflavoinoider.

Då kan man eventuellt komma upp i nivåer som kan ge en skadlig östrogeneffekt i kroppen. Soja ökar inte risken för tidig pubertet Ett vanligt argument mot soja är att det ökar risken för tidig pubertet. Studien som ligger till grund för detta rykte är från Puerto Rico och visade en ökning av tidig pubertet och bröstutveckling hos unga flickor i ett område med hög sojakonsumtion 16,

Slutsatsen från studien var att man inte kunde identifiera orsaken till den tidiga bröstutvecklingen, den tidiga puberteten kunde inte kopplas till sojaintaget. En uppföljande studie visade att pubertetsförändringarna troligen berodde på höga ftalathalter i blodet (mjukgörare i plast) 17,

 1. Det finns idag inga studier som indikerar att soja ger för tidig pubertet.
 2. Bröstcancer Tidigare misstänkte man att en hög sojakonsumtion vid diagnostiserad bröstcancer kunde öka tillväxt och spridning av bröstcancerceller, men det finns idag inga belägg för att en hög sojakonsumtion leder till en ökad risk för bröstcancerpatienter 18,

Djurstudier visar motstridiga resultat för soja. Ett extremt högt intag av protein från komjölk kan ge en förhöjd nivå av IGF-I, vilket kan öka risken för cancer 19,20 Denna teori har direkt överförts till soja, och vissa är därför oroliga för att ett högt intag av sojaisolat kan innebära en ökad cancerrisk.

Majoriteten av studier inom området visar tvärtom att soja minskar risken för cancer 18,21–24 Sannolikheten för att fermenterade sojaprodukter som tempeh och miso skulle orsaka någon höjning alls av IGF-I är väldigt låg. Ett högt sojaintag innan puberteten skyddar troligen mot bröstcancer senare i livet, det har konstaterats i asiatiska länder där konsumtionen av soja är hög i alla ålderskategorier 18,21,22,

När fytoöstrogen binder till östrogenreceptorn hindras kroppens eget östrogen från att binda in till receptorn och därmed försvagas troligen östrogenets cancerpåskyndande effekt. Normal sojakonsumtion för bröstcancerpatienter och friska individer är helt säkert och minskar troligen risken för bröstcancer och återfall av bröstcancer 24,25,

Däremot bör man undvika kosttillskott med isolerade sojafytoöstrogener tills mer forskning har utförts inom området. Isolerade och koncentrerade ämnen ska man alltid vara försiktig med då koncentrationerna kan bli extremt höga jämfört med de nivåer man kan få i sig genom naturlig mat. Kognitiv förmåga En studie från Honolulu på Hawaii har påvisat ett samband mellan hög tofukonsumtion och hjärnans åldrande, men studien är starkt kritiserad och resultatet är svårtolkat på grund av bristande studiemetodik och troligen fusk med data 26,27,

I en studie från Indonesien identifierade man ett samband mellan hög tofukonsumtion och sämre minne, men när studien upprepades vid ett senare tillfälle fick man motsatt resultat 28,29, Efterföljande analyser visade att den sämre minnesförmågan orsakades av formaldehyd som är ett känt toxiskt ämne.

 • I de fattiga delarna i Indonesien är det vanligt att tofu produceras med hjälp av formaldehyd.
 • Nyare studier visar att tofu eller isolerade sojaisoflavonider varken påskyndar hjärnans åldrande eller försämrar den kognitiva funktionen 30,
 • Soja till små barn Det finns inget stöd i litteraturen att soja är skadligt för små barn eller vuxna 31,

Livsmedelsverket har gjort bedömningen att det inte finns någon anledning att undvika soja till barn 32, Man ska dock aldrig ersätta bröstmjölk eller bröstmjölksersättning med sojamjölk eller annan vegetabilisk dryck då sammansättningen skiljer sig markant 33,

 1. Dricker man växtmjölk (eller komjölk) finns det risk att det tar för stor andel av det totala energiintaget per dag och att järnintaget blir för lågt.
 2. Sojalivsmedel går bra att ge till små barn under ett år om det ingår i mat, men har man konstaterad sojaallergi ska man naturligtvis undvika det.
 3. Det går dock inte att förebygga sojaallergi eller annan allergi genom att undvika livsmedel 34,
You might be interested:  Varför Blir Solrosfrön Gröna I Bröd?

Det finns studier som indikerar att flickor som under sin tidiga barndom äter soja får ett skydd mot bröstcancer senare i livet.21 I USA har man använt sojabaserad bröstmjölksersättning sedan 1970-talet och trots oro över höga nivåer av fytoöstrogen har inga negativa effekter kunnat påvisas däremot bör man undvika sojabaserad bröstmjölksersättning till prematura barn 35 prematura barn.

Prematura barn har särskilda näringsbehov och behöver specialanpassad ersättning med extra järn och lättupptagligt protein 36, Vissa sojabaserade ersättningar kan ha höga nivåer av aluminium vilket inte lämpar sig för för tidigt födda barn 37, Antinutrienter Soja innehåller antinutrienterna fytinsyra, trypsininhibitorer och lektiner som kan hämma näringsupptaget.

Se även avsnitt om lektiner nedan. Fytinsyra (även kallat fytat) binder mineraler som kalcium, magnesium, zink och järn. Livsmedel som är rika på fytinsyra medför därför att dessa mineraler inte blir tillgängliga i tarmen. Fytinsyra finns i de flesta vegetabiliska livsmedel och höga nivåer finns i soja, spannmål, nötter och frön.

 • Fermenterade livsmedel som tempeh, surkål, surdegsbröd innehåller lägre nivåer av fytinsyra och tillgängligheten av mineraler blir därmed bättre.
 • Trots innehållet av fytinsyra i ofermenterade sojaprodukter blir nettoupptag av mineraler bra då soja innehåller relativt höga nivåer av mineraler 38,
 • Det finns inga studier som visar att ett högt sojaintag har en negativ inverkan på benmineraldensiteten.

Däremot finns det studier som indikerar att sojafytoöstrogenen genistein ökar benmineraldensiteten hos äldre kvinnor 39, Fytinsyra har också hälsofördelar då det kan fungera som antioxidant i tarmen och eventuellt sänka kolesterol och triglyceridnivåer i blodet och motverka cancer.

 1. Soja innehåller även trypsininhibitorer som är en typ av proteashämmare som hämmar nedbrytningen av protein i magsäcken.
 2. Trypsininhibitorer är dock värmekänsliga och förstörs vid upphettning 40,
 3. De flesta sojaprodukterna som finns på marknaden är tillverkade av blötlagda och kokade sojabönor och dessa innehåller mindre aktiva trypsininhibitorer.

Trypsininhibitorer finns även i andra vanliga livsmedel, tex ärtor, jordnötter, potatis och sötpotatis 41, Lektiner Det finns många olika typer av lektiner varav vissa kan vara skadliga, men de som finns i baljväxter är dock relativt harmlösa och ofarliga.

Lektiner finns i växter som ett skydd mot angripande parasiter och klassificerats ofta som en antinutrient som hindrar näringsupptaget. Mängden lektiner minskar radikalt vid tillagning och blötläggning, grillning och långkok är de effektivaste metoderna.42 Det sura pH-värdet i magsäcken och tarmen gör också att många lektiner förstörs.

Lektiner kan även ha hälsofrämjande effekter som att stabilisera blodsockret, minska upptaget av stärkelse och kan eventuellt motverka cancer 43, Att lektiner skulle vara skadliga och orsaka mikroinflammationer i kroppen spreds initialt av blodtypsdietens förespråkare.

 • Blodtypsdietens anhängare anser att en felaktig kost leder till tarmläckage och spridning av sjukdomsframkallande lektiner i blodbanan.
 • Det är ganska troligt att lektiner kan påverka vår hälsa, men det finns inga studier som visar att blodtypsdieten har någon vetenskaplig förankring eller att alla lektiner är skadliga 44,

Lektiner kan tvärtom ha potentiella hälsofrämjande egenskaper 45, Sköldkörteln Friska individer behöver inte oroa sig för att sköldkörtelfunktionen ska rubbas när man äter soja. Patienter med ämnesomsättningsstörning är däremot mer känsliga för soja då ett högt sojaintag teoretiskt kan öka behovet av jod 46,47,

 • Det är därför viktigt att ha en dialog med sin läkare om sojaintaget.
 • Vid ett högt sojaintag kan omvandlingen av jod till aktivt hormon minska då soja hämmar ett av omvandlingsenzymen 48,49,
 • Isoflavoiniderna i soja kan också binda till jod och göra jod mindre tillgängligt i kroppen 48,
 • Detsamma gäller för andra fibrertillskott som kan binda till jod.

Resultatet blir att man kan behöva mer jod 49, Fermenterade sojaprodukter I Asien har man i flera tusen år använt alla typer av sojaprodukter, både fermenterade (mjölksyrajästa) och ofermenterade sojaprodukter. Vilka sojaprodukter som används skiljer sig markant mellan olika asiatiska länder och även inom olika regioner i länderna 50,51,

Troligen utgör intaget av ofermenterade sojaprodukter cirka hälften av det totala sojaintaget. Allergener Soja innehåller sojaprotein som är en allergen, men sojaallergi är relativt ovanligt och förkommer hos mindre än en procent av befolkningen. Laktosintollerans och allergi mot komjölksprotein är betydligt vanligare 52,

Är man allergisk mot soja ska man naturligtvis undvika alla produkter som innehåller soja eller spår av soja, men det går inte att i förebyggande syfte undvika soja och på så sätt minska risken för att utveckla allergi 34, Förr rekommenderade man alla komjölksproteinallergiker att också undvika soja i förebyggande syfte då dessa allergener liknar varandra och kan korsreagera, men idag vet man att det endast är en liten andel som reagerar på båda allergenerna och det finns inget mervärde i att försöka undvika allergener.

Soja leder till sjukdom Soja är ett av de mest studerade livsmedlen och majoriteten av studierna inom området visar att soja har en hälsofrämjande effekt. Soja skyddar troligen mot bröstcancer och prostacancer och har en kolesterolsänkande effekt 15,53,54, För kvinnor efter menopaus stärker soja troligen bentätheten i skelettet 55,

Det är osäkert om soja lindrar PMS symptom eller klimateriebesvär 56,57, Skövling av regnskog Sydamerika och USA är två av de största sojaproducenterna i världen. Runt 95% av all soja som odlas i världen används till att framställa djurfoder 58, I Brasilien är regnskogsskövling till förmån för sojaodling ett stort problem 59,

På den svenska marknaden är dock de flesta sojaprodukterna tillverkade av europeisk GMO-fri soja, vilket inte medför någon ökad risk för skövling av regnskog. Vill man minska skövlingen av regnskog bör man undvika sydamerikansk soja och framför allt undvika att äta kött som är producerat från djur uppfödda på sojafoder.

GMO-soja Nej, all soja är inte genmodifierad, men upp till 85% av all odlad soja i USA är det. GMO-soja medför stora miljömässiga risker då det bl.a. har lett till en ökad användning av bekämpningsmedel 60, Majoriteten av all GMO-soja används dock till djurfoder.

I USA behöver livsmedelsproducenter inte märka sina produkter om de innehåller GMO-ingredienser, men inom EU har vi världens strängaste lagstiftning när det gäller genmodiferade grödor. GMO-soja får odlas inom EU, men det färdiga livsmedlet måste då märkas tydligt 61, I Sverige är det än så länge ovanligt med GMO-innehållande livsmedel.

Ekologiska livsmedel som är KRAV-märkta får aldrig innehålla GMO 62, Hur GMO-soja påverkar hälsan vet man inte med säkerhet. Vill man undvika GMO bör man välja ekologiska produkter i första hand.1. Messina, M., McCaskill-Stevens, W. & Lampe, J.W. Addressing the soy and breast cancer relationship: review, commentary, and workshop proceedings.J.

Natl. Cancer Inst.98, 1275–1284 (2006).2. Valachovicova, T., Slivova, V. & Sliva, D. Cellular and physiological effects of soy flavonoids. Mini Rev. Med. Chem.4, 881–887 (2004).3. Sok, D.-E., Cui, H.S. & Kim, M.R. Isolation and bioactivities of furfuran type lignan compounds from edible plants. Recent Pat. Food Nutr.

Agric.1, 87–95 (2009).4. Oseni, T., Patel, R., Pyle, J. & Jordan, V.C. Selective estrogen receptor modulators and phytoestrogens. Planta Med.74, 1656–1665 (2008).5. Chighizola, C. & Meroni, P.L. The role of environmental estrogens and autoimmunity. Autoimmun.

 • Rev.11, A493–501 (2012).6.
 • Martinez, J.
 • Lewi, J.E.
 • An unusual case of gynecomastia associated with soy product consumption. Endocr. Pract. Off.J. Am. Coll.
 • Endocrinol. Am. Assoc. Clin.
 • Endocrinol.14, 415–418 (2008).7.
 • Siepmann, T., Roofeh, J., Kiefer, F.W.
 • Edelson, D.G.
 • Hypogonadism and erectile dysfunction associated with soy product consumption.

Nutr. Burbank Los Angel. Cty. Calif 27, 859–862 (2011).8. Rimbach, G. et al. Antioxidant and free radical scavenging activity of isoflavone metabolites. Xenobiotica Fate Foreign Compd. Biol. Syst.33, 913–925 (2003).9. Choi, E.J. & Kim, G.-H. The antioxidant activity of daidzein metabolites, O‑desmethylangolensin and equol, in HepG2 cells.

Mol. Med. Rep.9, 328–332 (2014).10. Gatta, D. et al. Influence of partial replacement of soya bean meal by faba beans or peas in heavy pigs diet on meat quality, residual anti-nutritional factors and phytoestrogen content. Arch. Anim. Nutr.67, 235–247 (2013).11. Patisaul, H.B. & Jefferson, W. The pros and cons of phytoestrogens.

Front. Neuroendocrinol.31, 400–419 (2010).12. Fischer, L. et al. Clinical characteristics and pharmacokinetics of purified soy isoflavones: multiple-dose administration to men with prostate neoplasia. Nutr. Cancer 48, 160–170 (2004).13. Beaton, L.K., McVeigh, B.L., Dillingham, B.L., Lampe, J.W.

 1. Duncan, A.M.
 2. Soy protein isolates of varying isoflavone content do not adversely affect semen quality in healthy young men. Fertil.
 3. Steril.94, 1717–1722 (2010).14.
 4. Messina, M., Watanabe, S.
 5. Setchell, K.D.R.
 6. Report on the 8th International Symposium on the Role of Soy in Health Promotion and Chronic Disease Prevention and Treatment.J.

Nutr.139, 796S–802S (2009).15. Yan, L. & Spitznagel, E.L. Soy consumption and prostate cancer risk in men: a revisit of a meta-analysis. Am.J. Clin. Nutr.89, 1155–1163 (2009).16. Freni-Titulaer, L.W. et al. Premature thelarche in Puerto Rico. A search for environmental factors.

 • Am.J. Dis.
 • Child.1960 140, 1263–1267 (1986).17.
 • Colón, I., Caro, D., Bourdony, C.J.
 • Rosario, O.
 • Identification of phthalate esters in the serum of young Puerto Rican girls with premature breast development. Environ.
 • Health Perspect.108, 895–900 (2000).18.
 • Wu, A.H., Yu, M.C., Tseng, C.-C.
 • Pike, M.C.
 • Epidemiology of soy exposures and breast cancer risk.

Br.J. Cancer 98, 9–14 (2008).19. Dewell, A. et al. Relationship of dietary protein and soy isoflavones to serum IGF-1 and IGF binding proteins in the Prostate Cancer Lifestyle Trial. Nutr. Cancer 58, 35–42 (2007).20. Heaney, R.P. et al. Dietary changes favorably affect bone remodeling in older adults.J.

 • Am. Diet.
 • Assoc.99, 1228–1233 (1999).21.
 • Orde, L.A. et al.
 • Childhood soy intake and breast cancer risk in Asian American women.
 • Cancer Epidemiol. Biomark. Prev. Publ. Am. Assoc.
 • Cancer Res.
 • Cosponsored Am. Soc. Prev.
 • Oncol.18, 1050–1059 (2009).22. Shu, X.O. et al.
 • Soyfood intake during adolescence and subsequent risk of breast cancer among Chinese women.

Cancer Epidemiol. Biomark. Prev. Publ. Am. Assoc. Cancer Res. Cosponsored Am. Soc. Prev. Oncol.10, 483–488 (2001).23. Lee, S.-A. et al. Adolescent and adult soy food intake and breast cancer risk: results from the Shanghai Women’s Health Study. Am.J. Clin. Nutr.89, 1920–1926 (2009).24.

Shu, X.O. et al. Soy food intake and breast cancer survival. JAMA J. Am. Med. Assoc.302, 2437–2443 (2009).25. Mccoullough, M. The Bottom Line on Soy and Breast Cancer Risk. Cancer.org (2012). at 26. White, L.R. et al. Brain aging and midlife tofu consumption.J. Am. Coll. Nutr.19, 242–255 (2000).27. Guo, C., Wilkens, L.R., Maskarinec, G.

& Murphy, S. Examining associations of brain aging with midlife tofu consumption.J. Am. Coll. Nutr.19, 467–468 (2000).28. Hogervorst, E., Sadjimim, T., Yesufu, A., Kreager, P. & Rahardjo, T.B. High tofu intake is associated with worse memory in elderly Indonesian men and women.

Dement. Geriatr. Cogn. Disord.26, 50–57 (2008).29. Hogervorst, E. et al. Borobudur revisited: soy consumption may be associated with better recall in younger, but not in older, rural Indonesian elderly. Brain Res.1379, 206–212 (2011).30. Zhao, L. & Brinton, R.D. WHI and WHIMS follow-up and human studies of soy isoflavones on cognition.

Expert Rev. Neurother.7, 1549–1564 (2007).31. Klein, K.O. Isoflavones, soy-based infant formulas, and relevance to endocrine function. Nutr. Rev.56, 193–204 (1998).32. Bra mat för barn 0-5 år – handledning för barnhälsovården. (2014). at 33. Mat och näringsråd spädbarn.

Livsmedelsverket (2014). at 34. De Silva, D. et al. Primary prevention of food allergy in children and adults: systematic review. Allergy (2014). doi:10.1111/all.12334 35. Miniello, V.L. et al. Soy-based formulas and phyto-oestrogens: a safety profile. Acta Paediatr. Oslo Nor.1992 Suppl.91, 93–100 (2003).36. Working Group Of Pediatrics Chinese Society Of Parenteral And Enteral Nutrition, Working Group Of Neonatology Chinese Society Of Pediatrics & Working Group Of Neonatal Surgery Chinese Society Of Pediatric Surgery.

CSPEN guidelines for nutrition support in neonates. Asia Pac.J. Clin. Nutr.22, 655–663 (2013).37. Hawkins, N.M., Coffey, S., Lawson, M.S. & Delves, H.T. Potential aluminium toxicity in infants fed special infant formula.J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.19, 377–381 (1994).38.

Lopez, H.W., Leenhardt, F., Coudray, C. & Remesy, C. Minerals and phytic acid interactions: is it a real problem for human nutrition? Int.J. Food Sci. Technol.37, 727–739 (2002).39. Wei, P., Liu, M., Chen, Y. & Chen, D.-C. Systematic review of soy isoflavone supplements on osteoporosis in women. Asian Pac.J.

Trop. Med.5, 243–248 (2012).40. Liener, I.E. Implications of antinutritional components in soybean foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr.34, 31–67 (1994).41. Hatcock, J. & Rader. in Mod. Nutr. Health Dis.1998, 1851 (Wwilkins).42. Friedman, M. & Brandon, D.L. Nutritional and health benefits of soy proteins.J.

You might be interested:  Hur Mycket Mjölk Producerar En Kvinna?

Agric. Food Chem.49, 1069–1086 (2001).43. De Mejía, E.G. & Prisecaru, V.I. Lectins as bioactive plant proteins: a potential in cancer treatment. Crit. Rev. Food Sci. Nutr.45, 425–445 (2005).44. Nylund, K., Sjölin, K., Can Der Ster, G. & Larhammar, D. Blodgruppsdieten: fantasier och kvacksalveri. Läkartidningen 2004, 3168–72 45.

Champ, M.M.-J. Non-nutrient bioactive substances of pulses. Br.J. Nutr.88 Suppl 3, S307–319 (2002).46. Sathyapalan, T. et al. The effect of soy phytoestrogen supplementation on thyroid status and cardiovascular risk markers in patients with subclinical hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study.J.

 1. Clin. Endocrinol.
 2. Metab.96, 1442–1449 (2011).47.
 3. Messina, M.
 4. Redmond, G.
 5. Effects of soy protein and soybean isoflavones on thyroid function in healthy adults and hypothyroid patients: a review of the relevant literature.
 6. Thyroid Off.J. Am.
 7. Thyroid Assoc.16, 249–258 (2006).48.
 8. Divi, R.L., Chang, H.C.
 9. Doerge, D.R.

Anti-thyroid isoflavones from soybean: isolation, characterization, and mechanisms of action. Biochem. Pharmacol.54, 1087–1096 (1997).49. Doerge, D.R. & Sheehan, D.M. Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones. Environ. Health Perspect.110 Suppl 3, 349–353 (2002).50.

 1. Messina, M.
 2. Investigating the optimal soy protein and isoflavone intakes for women: a perspective.
 3. Womens Health Lond.
 4. Engl.4, 337–356 (2008).51.
 5. Messina, M., Nagata, C.
 6. Wu, A.H.
 7. Estimated Asian adult soy protein and isoflavone intakes. Nutr.
 8. Cancer 55, 1–12 (2006).52.
 9. Cordle, C.T.
 10. Soy protein allergy: incidence and relative severity.J.

Nutr.134, 1213S–1219S (2004).53. Cassidy, A. & Hooper, L. Phytoestrogens and cardiovascular disease.J. Br. Menopause Soc.12, 49–56 (2006).54. Hilakivi-Clarke, L., Andrade, J.E. & Helferich, W. Is soy consumption good or bad for the breast? J. Nutr.140, 2326S–2334S (2010).55.

Ho, S.C. et al. Soy protein consumption and bone mass in early postmenopausal Chinese women. Osteoporos. Int.J. Establ. Result Coop. Eur. Found. Osteoporos. Natl. Osteoporos. Found. USA 14, 835–842 (2003).56. Bryant, M. et al. Effect of consumption of soy isoflavones on behavioural, somatic and affective symptoms in women with premenstrual syndrome.

Br.J. Nutr.93, 731–739 (2005).57. Kim, H.W., Kwon, M.K., Kim, N.S. & Reame, N.E. Intake of dietary soy isoflavones in relation to perimenstrual symptoms of Korean women living in the USA. Nurs. Health Sci.8, 108–113 (2006).58. Livestock’s long shadow: environmental issues and options.

(2006). at 59. Karstensen, J., Peters, G.P. & Andrew, R.M. Attribution of CO 2 emissions from Brazilian deforestation to consumers between 1990 and 2010. Environ. Res. Lett.8, 024005 (2013).60. Benbrook, C. Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States: The First Thirteen Years.

(2009). at 61. GMO. Livsmedelsverket at 62. Är KRAV-Certifierad Mat Fri Från GMO at : Soja

Är soja ohälsosamt?

Soja är ett ständigt samtalsämne och fakta blandas lätt upp med myter och missförstånd. Här reder vår kostexpert Pernilla Berg ut de vanligaste soja-funderingarna. Text: Pernilla Berg (Den här texten finns i tidningen VEGO, nr 7/2017.) Soja som proteinkälla Det finns idag inget vetenskapligt belägg för att soja är hälsoskadligt. Soja är ett av världens mest studerade livsmedel och huvudparten av alla studier visar att soja är en bra proteinkälla som förebygger olika cancerformer.

Soja är den vegetabiliska proteinkälla som har överlägset bäst biologisk tillgänglighet och räknas som en fullvärdig proteinkälla då den även har en bra balans av de essentiella aminosyrorna. Även hampa och quinoa har en bra aminosyraprofil. Stör soja hormonbalansen? Soja innehåller fytoöstrogener som är ett växthormon.

Det är inte samma sak som det endogena östrogen som vi producerar i kroppen. Vid ett normalt intag av soja får vi en antiöstrogen effekt i kroppen, och det är endast vid extremt högt intag av soja som östrogen effekt uppnås. Man kan också ha i åtanke att vanlig komjölk innehåller animaliska hormoner som är identiska med de vi har i kroppen.

 1. Troligen har de ingen stor negativ inverkan på vår hormonbalans, men få människor reflekterar över hormonnivåerna i komjölk och kött.
 2. Det finns inget som tyder på att soja i normal dos är hormonskadligt.
 3. Soja ökar inte risken för tidig pubertet hos barn och kan ges till barn som inte är sojaallergiker.

Sanningen om GMO-soja GMO betyder genetically modified organism och är en teknik som kan användas för att på ett snabbt sätt ändra genuttrycket i växter och djur. Tekniken kan användas för att öka näringsvärdet i grödor eller för att göra grödor mer tåliga mot yttre faktorer som torka, bakterieangrepp, mögelangrepp, bekämpningsmedel eller liknande.

 • För dig som konsument är det inte farligt att äta GMO-livsmedel då alla proteiner och andra näringsämnen bryts ner som vanligt i magtarmkanalen.
 • Vi tar inte upp några främmande GMO-fragment.
 • Det som kan skapa problem är om tekniken används felaktigt och då t ex leder till en ökad användning av bekämpningsmedel.

Det blir då ett miljöproblem och ett exponeringsproblem för de som jobbar på odlingarna. Inom EU har vi antagit en försiktighetsprincip för GMO-livsmedel som innebär att GMO-grödor inte får odlas eller säljas fritt inom unionen. Det är endast vissa GMO-livsmedel som är godkända och får säljas och de måste vara tydligt märkta med GMO.

Det finns idag väldigt få livsmedel av GMO-soja marknaden. Tittar vi på produktionen av GMO-soja i världen blir det ganska tydligt att den primärt inte odlas för att säljas som livsmedel utan den används som bas i djurfoder inom köttindustrin. Äter du mycket importerat kött bidrar du mer till mer användningen av GMO-soja än om du äter soja direkt som livsmedel.

Vad används all soja till?
 2007 importerades totalt 41 miljoner ton soja till Europa (mjöl, bönor och sojaolja). Den svenska importen utgjorde cirka 1 %. Omkring 90 % av soja används till foder. Den resterande delen blir oftast livsmedel. Lyssna på Pernilla Berg i Vegopodden Prenumerera på VEGO

Är soja hälsosamt?

Publicerat 16 januari 2018 av admin | Kategori: Nya rön Vegetarisk kost har ökat mycket i popularitet senaste årtionden och många vegetarianer väljer soja som vegetabilisk proteinkälla i stället för animalier. Föreställningen att konsumtion av soja innebär hälsorisk har ibland förts fram men detta har inget vetenskapligt stöd.

 1. Detta enligt en mycket stor litteraturgenomgång som publicerats i tidskriften Nutrients.
 2. Forskarna har gått igenom över 500 vetenskapliga artiklar som på olika sätt värderar soja och dess relation till hälsa.
 3. Man finner att föreställningar om hälsorisker med soja inte har något relevant stöd i vetenskaplig litteratur.

Det har framförts att soja skulle kunna störa könshormoner eller sköldkörtelfunktion. Denna hypotes baseras på djurstudier där mycket höga doser av sojaextrakt givits. Dessa studier är inte relevanta för människor då vi har en annorlunda metabolism av de näringsämnen som finns i soja.

Det finns inga relevanta studier som talar för ökad risk för infertilitet med högre sojakonsumtion. Påverkan på sköldkörtel kan endast ske vid för lågt intag av jod. Påståendet att soja ökar risk för bröstcancer motsäges helt av tillgänglig vetenskap som tvärt om talar för minskad risk för bröstcancer vid högre konsumtion av soja, i synnerhet när soja konsumerats från unga år.

Soja är mycket näringsrikt och innehåller många fytonutrienter, vitaminer, mineraler och antioxidanter samt mycket fibrer. Data talar övervägande för att sojakonsumtion har skyddande effekt för sjukdomar som cancer, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes typ 2, övervikt och oxidativ stress.

 • För optimalt näringsintag hos vegetarianer och maximalt gynnsam effekt på hälsa understryker dock forskarna vikten av variation.
 • För den som önskar ersätta animaliska proteiner med vegetabiliska alternativ finns både nötter, frön och många andra baljväxter som också bör intas vid sidan om soja.
 • Länk till litteraturgenomgången finns här,

Läs mer om soja på vår hemsida här, Läs mer om mytbildning kring soja här, Gianluca Rizzo and Luciana Baroni, Soy, Soy Foods and Their Role in Vegetarian Diets. Nutrients 2018, 10(1), 43

Är soja dåligt för klimatet?

Människor och miljö påverkas negativt – Den många gånger extremt storskaliga odlingen av soja förstör unika naturområden när miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. I exempelvis Brasilien har uppemot halva Cerradon odlats upp och av Atlantregnskogen finns bara små rester kvar.

Även Amazonas påverkas direkt eller indirekt och de senaste uppgifterna pekar på att avskogningen åter tagit fart. Framför allt i Sydamerika är det tydligt att den extremt storskaliga produktionen har inneburit en ökad koncentration av markägandet till ett mindre antal aktörer. Som en direkt följd av detta berövas lokalbefolkningarna rättigheterna till sin mark samtidigt som inslag av tvångs- och slavarbete kan förekomma.

En allt högre mekaniseringsgrad innebär också färre arbetstillfällen. När den värdefulla biologiska mångfalden försvinner, påverkas viktiga ekosystemtjänster, som till exempel vattenförsörjning. Samtidigt ökar också utsläppen av växthusgaser. Vid sojaodling används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier med negativa effekter på både miljön och människors hälsa.

Är soja vegansk?

Att äta veganskt innebär inte att du måste äta soja, men sojabönan är en effektiv och näringstät liten böna som används i många olika produkter.

Vem äter mest soja?

Största delen av all soja går till kycklingfoder Totalt går 77 % av all världens soja till djurfoder och enbart 7% till växtbaserade livsmedel som tofu och sojamjölk, det skriver, Av alla lantbruksdjur är kycklingar de som globalt sett äter absolut mest soja.

Hela 37 % av all världens sojaproduktion går till kycklingfoder, följt av grisfoder som använder ca 20 % av den totala mängden. Under 2021 gav WWF till nästan all kyckling, inklusive konventionell svensk kyckling, delvis på grund av utfodringen med soja. Vidare skriver Our World in Data att majoriteten av all soja odlas i Sydamerika, med Brazilien och Argentina som två stora producenter.

Sojaodlingen bridrar i viss mån till förlust av regnskog, men den stora majoriteten av avskogningen sker för att skapa betesmarker för djur inom köttindustrin. I Sverige är kycklingar de djur med störst andel soja i sitt foder och 15-20 % av fodret utgörs av soja från Sydamerika.

 1. Trots att kycklingar är mer effektiva “foderomvandlare” än många andra djur går det år ca 3-4 kg foder för att producera 1 kg kött, resten går åt till kycklingens egen energiförbrukning under livet.
 2. Att kycklingkonsumtionen minskar är avgörande för att minska importen av soja till Sverige.
 3. Läs mer på,

skriver att odling av soja även sker på gammal jordbruksmark i Europa, Asien och Nordamerika och sådan soja används ofta i livsmedel för humankonsumtion. : Största delen av all soja går till kycklingfoder

Är soja cancerframkallande?

1. Ökar soja risken för bröstcancer? – Nej, Soja och sojaprodukter innehåller så kallad fytoöstrogener, ämnen som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen men är betydligt svagare än de kroppsegna. Tidigare trodde man att intag av soja skulle kunna öka risken för bröstcancer men istället visar de flesta studier att det är tvärtom, alltså att sojaintag skulle kunna minska risken för bröstcancer.

Hur påverkar soja kroppen?

Blodtryck – Flera metaanalyser visar att en kost rik på soja har en blodtryckssänkande effekt. Det gäller både sojaprotein och sojaisoflavoner. Br J Nutr.2011 Aug;106(3):317-26. Effect of soya protein on blood pressure: a meta-analysis of randomised controlled trials. “> 40 Journal of Hypertension: October 2010 – Volume 28 – Issue 10 – p 1971-1982. Effects of soy isoflavone extract supplements on blood pressure in adult humans: systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. “> 41 Nutr Metab Cardiovasc Dis.2012 Jun;22(6):463-70. Effect of soy isoflavones on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. “> 42 En studie visade på mycket stor blodtryckssänkande effekt av att dricka en liter sojamjölk per dag istället för samma mängd komjölk. J Nutr.2002 Jul;132(7):1900-2. Soy milk lowers blood pressure in men and women with mild to moderate essential hypertension. “> 43 Det är främst personer som lider av förhöjt blodtryck som påverkas positivt av soja, inte någon med blodtryck inom normala intervall.

You might be interested:  När Får Man Börja Äta Semlor?

Är soja fullvärdigt protein?

Sojabönan är en växtbaserad proteinkälla som går utmärkt att använda till många olika maträtter. Sojabönan är en baljväxt och är nära släkt med ärtor, kikärtor, linser och andra typer av bönor såsom kidneybönor. Det är ur sojabönan som man utvinner sojaprotein och det är även vanligt att man utvinner sojamjöl ur bönan.

 • Sojabönan är ett extra populärt växtbaserat protein eftersom den har ett högt proteinvärde och är ett av de livsmedel från växtriket som innehåller fullvärdigt protein.
 • Ett fullvärdigt protein betyder att proteinet innehåller alla essentiella aminosyror som kroppen behöver.
 • Bönans höga proteinvärde gör det därför möjligt att byta ut animaliska produkter till just sojaprotein.

Man kan hitta sojaprotein i många olika växtbaserade produkter som exempelvis sojakorv eller sojafärs. Det är också vanligt förekommande att man använder soja i drycker som till exempel sojamjölk. Sojaprotein finns också i form av pulver och används bland annat som proteinpulver vid muskelbyggande träning.

Är soja dåligt för magen?

Vad händer vid sojaallergi? – Sojaallergi orsakas av att immunförsvaret bildar antikroppar mot sojaproteinet (IgE), vilket ger upphov till reaktioner. Symtomen varierar och kombinationer är vanliga, men till de vanligaste reaktionerna hör bland annat magont, diarré, svullnad i ansiktet, luftrörsbesvär, nässelutslag eller eksem.

Är soja bra för magen?

Sojasås – Trots att det står både vetemjöl, gluten och sojabönor på innehållsförteckningen är sojasås godkänd enligt FODMAP. Det beror på att den är fermenterad vilket bryter ner både gluten och oligosackarider. Detta gäller både kinesisk och japansk soja och tamari.

Är soja antiinflammatorisk?

7 sorters mat som bör ingå i en antiinflammatorisk kost – Har du lust att prova på en antiinflammatorisk kost, kan du med fördel välja råvaror från de 7 kategorierna här under. Hitta läckra antiinflammatoriska recept här. Antiinflammatorisk kost: Grönsaker och bär Här gäller det att äta så varierat som möjligt – och i alla regnbågens färger.

Smaka dig igenom hela frukt- och gröntavdelningen när du börjar med en antiinflammatorisk kost istället för att alltid äta samma fyra–fem saker. Många grönsaker och bär är fyllda med antioxidanter, som fungerar som kroppens inre rostskydd och därmed motverkar inflammation. Dessutom är de grova och fiberrika grönsakerna nyckeln till att hålla ditt blodsocker stabilt.

Ät inte för mycket frukt på bekostnad av de grova grönsakerna. Frukt med högt sockerinnehåll riskerar att få blodsockret att åka upp och ner, och det ökar risken för inflammation. Totalt ska du äta minst 600 g frukt och grönt om dagen som en del av en antiinflammatorisk kost, varav minst 450 g grönt.

 • Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Kål – sparris – lök – spenat – broccoli – aubergine – paprika – blåbär – granatäpple – plommon – svarta vinbär – körsbär – äpplen – päron.
 • Antiinflammatorisk kost: Fet fisk Nordiska kallvattensfiskar är de ultimata hjältarna i en antiinflammatorisk kost, och ju fetare, desto bättre.

Det är innehållet av omega-3-fett du ska fokusera på. Variera arterna och även var de kommer ifrån geografiskt. Fisk som har levt vilt, rymmer mycket mer omega-3 än odlad fisk, som ofta matas med majsprodukter och växtoljor och innehåller för lite omega-3-fiskolja i förhållande till omega-6-växtolja.

Se gärna till att få omkring 2,4 g omega-3-fiskolja om dagen som en del av en antiinflammatorisk kost. Det motsvarar ca 100 g lax, sill eller makrill. Eller fyra vanliga fiskoljekapslar. Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Lax – makrill – öring – sill – ål – fiskoljekapslar. Många av oss äter för lite fisk.

Här kan fiskoljetillskott vara bra. Antiinflammatorisk kost: Fullkorn Hela kärnor och lösliga fibrer är en viktig del av en antiinflammatorisk kost. Bland annat är det viktigt att få i sig fibrer av den typ som kallas betaglukaner, som speciellt finns i korn och havre.

De sänker kolesterolvärdet och håller blodsockret stabilt. Detsamma gör rågkärnor, som enligt studier skyddar mot vissa cancerformer. Som del av en antiinflammatorisk kost ska du idealiskt äta minst 75 g fullkorn och fibrer om dagen. Det motsvarar t ex en portion havregrynsgröt och två skivor rågbröd. I kombination med probiotiska mejeriprodukter som t ex Cultura verkar fullkorn extra bra, då mjölksyrabakterierna ombildar en del av dem till cancerförebyggande ämnen.

Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Grovt bröd med t ex råg och korn – gröt med fullkorn, t ex råg, korn eller havre – kokta fullkorn, t ex matdinkel, pärldinkel, quinoa och amarantfrön – rågfras – havredryck. Antiinflammatorisk kost: Sojaprodukter Naturliga sojaprodukter som tofu, sojabönor och misosoppa innehåller fermenterad soja, som har varit en del av traditionell antiinflammatorisk kost i Japan i en evighet.

I måttliga mängder ingår de i våra rekommendationer för en antiinflammatorisk kost. Men håll igen med halvfabrikat, de är fulla av tillsatt sojaprotein som en billig proteinkälla. Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Sojabönor – sojagroddar – tofu – sojadryck. Antiinflammatorisk kost: Kryddor och örter Många starka smakgivare är idealiska för en antiinflammatorisk kost.

De innehåller nämligen kraftfulla antioxidanter, och vissa, t ex kanel, kan bidra till att hålla blodsockret stabilt. även vinäger och pressad citron håller blodsockret i schack. Det är viktigt, för ett blodsocker som svänger upp och ner verkar inflammatoriskt.

 1. Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Kanel – gurkmeja – vitlök – ingefära – chili – vinäger – pressad citron – timjan – mejram – oregano.
 2. Antiinflammatorisk kost: Nyttiga oljor Vissa växter innehåller alfa-linolensyra, varav ca 15 procent ombildas till fiskolja i och med vår ämnesomsättning.
 3. Mandlar och flera typer av nötter sänker kolesterolvärdet och bidrar till att hålla blodsockret stabilt, när du äter bröd och andra kolhydrater.

Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Avokado – rapsolja – linfrön – linfröolja – valnötter – mandlar. Antiinflammatorisk kost: Funktionella livsmedel I den svenska studien om antiinflammatorisk kost ingick en del berikade livsmedel, bl a med växtsteroler och växtstanoler, som sänker mängden farligt LDL-kolesterol i blodet.

Dessa får man t ex i produkter som Becel. Även probiotika var en del av studien om antiinflammatorisk kost. Dessa aktiva bakteriekulturer, som t ex finns i Verum och Arla Dofilus, påverkar tarmfloran på ett fördelaktigt sätt som motverkar inflammation – speciellt tillsammans med kostfibrer från t ex fullkorn.

Bästa valen för en antiinflammatorisk kost: Växtsteroler och -stanoler – mejeriprodukter med probiotisk effekt – fiberdryck – vassleprotein. Artikeln är publicerad i I FORM 13/2011.

Är soja och sojabönor samma sak?

Användning – Sojabönan är allmänt odlad för sina ätbara bönor, som har många användningsområden. Den innehåller cirka 39 % protein och 17 % olja, Det höga oljeinnehållet gör att sojabönan kan klassas som en oljeväxt, Sojabönans höga proteinhalt har gjort den till en viktig del av kosten i många asiatiska länder; ofta i form av sojamjölk eller tofu, men i dag används sojabönan framför allt som kraftfoder till djuren inom livsmedelsindustrin.

Proteinet från sojabönan, också kallat sojaprotein, är ett vegetabiliskt protein, Det äts av vegetarianer / veganer och kroppsbyggare som ersättning för animaliskt kött, Sojaprotein finns i olika former, till exempel pulver (för att göra proteinhaltiga drycker med) men också i den form som kallas sojakött,

Sojakött är en avfettad sojamjölprodukt, Det finns i många olika former, till exempel granulat (färs), strimlor, grytbitar, filéer och biffar. Sojakött har neutral smak och kan smaksättas efter eget tycke. Sojakött innehåller protein, mineraler, fibrer och är fritt från kolesterol,

 • I USA och Storbritannien är det vanligt förekommande i storköksproduktion som ett billigt sätt att dryga ut köttbaserade rätter.
 • I traditionell ojäst mat av gjord av sojabönor ingår sojamjölk, som tofu tillverkas av.
 • Exempel på fermenterad soja är sojasås, fermenterad bönpasta, nattō och tempeh,
 • Sojabönor innehåller betydande mängder fytinsyra, mineral och B-vitaminer,

Vegetabilisk sojaolja, som används i livsmedel och industriella tillämpningar, är en annan produkt för att bearbeta sojabönsgrödan. Sojabönor är den viktigaste proteinkällan för boskap (som i sin tur ger animaliskt protein för mänsklig konsumtion).

Är soja bättre än mjölk?

Sojadryck – Klassiker med effekt – Sojamjölk är kanske vanligaste substitutet för komjölk och det som använts längst. Soja ifrågasätts bl a ur miljösynpunkt och för att den kan vara genmodifierad (GMO, vilket ska framgå på förpackningen). Sojadryck innehåller ungefär lika mycket protein som komjölk men inte samma typ av protein.

 1. Småbarn som är mjölkproteinallergiker avrådes från att dricka sojadryck eftersom mjölkproteinallergiker kan utveckla sojaallergi.
 2. Sojadryck är ofta smaksatt med socker och innehåller oftast även stabiliseringsmedel.
 3. Innehåller naturligt fytoöstrogen, vilket en del anser vara hälsobringande, andra menar att man bör undvika.

Energi: 30–40 kcal. Fett: ca 2 g. Kolhydrater: 0,6–2,5 g. Protein: 3–3,7 g. Pris: 12–20 kr/l. För dig som: Vill undvika mjölkprotein och laktos.

Kan barn äta sojabönor?

Livsmedelsverket avråder inte från att äta sojabönor, tofu, sojabaserade livsmedel eller drycker varken för barn eller vuxna. Tvärtom så kan dessa typer av livsmedel vara ett hållbart och smart val för både hälsa och miljö.

Kan man äta soja varje dag?

Positivt om soja och mina rekommendationer – Det finns en hel del forskning om soja och nästan alla resultat visar att konsumtion av sojaprodukter* är positivt för hälsan. Bl.a. finns forskning som visar att soja skyddar mot bröstcancer, prostatacancer och kan vara verka lindrande av PMS-besvär.

Sammanfattningsvis anser jag inte att det finns några risker med att konsumera sojaprodukter i en annars varierad kost. Man kan äta något innehållande soja 1-2 ggr per dag utan problem. Som exempel sojayoghurt till frukost och tofu till middag. Välj ekologiskt. *Förtydligande av vad jag tycker ska gå under rubriken sojaprodukter Det kommer hela tiden nya köttimitationer ut på marknaden tillverkade av sojaprotein.

Dessa framställs genom kemiska processer och denna typer av produkter har det inte forskats lika mycket på som till exempel sojabönor och traditionell japansk tofu. Generellt gäller: så lite processat som möjligt. När vi ska välja råvaror med positiv påverkan på kroppen.

Ekologiska sojabönorEdamemebönor (gröna, ofta frysta sojabönor)Ekologiska bönnudlar/pastaEkologisk TofuEkologisk TempheEkologisk sojayoghurt och mjölkTamarisås/tamarisoja (glutenfri fermenterad sojasås av japansk typ)

Undvik andra sojaprodukter så som sojafärs, sojakorv och även andra köttimitationer gjort av andra proteinkällor. Läs recepttips här Mer läsning:

https://www.drweil.com/diet-nutrition/nutrition/is-soy-milk-safe/ http://drhyman.com/blog/2010/08/06/how-soy-can-kill-you-and-save-your-life/ https://foodpharmacy.se/2016/10/sanningen-om-soja/ http://www.lakareforframtiden.se/kost-och-halsa/livsmedel/soja/

Är Sojafärs onyttigt?

köttsubsTitut – ett enkelt sätt att börja äta mer växtbaserat – Sojafärs är ett exempel på ett halvfabrikat som jag anser kan vara ett hälsosamt inslag i kosten. Det innehåller protein av hög kvalitet från sojabönan. Jämfört med dess animaliska motsvarighet, som nöt- och/eller fläskfärs, har den en mindre klimatpåverkan.

 1. Eftersom vi rekommenderas minska vår köttkonsumtion är det ett enkelt sätt att göra ett hälsosamt val.
 2. Men den främsta fördelen med sojafärs är, i min mening, faktumet att den är så användarvänlig.
 3. Det går enkelt att byta ut den animaliska färsen mot sojafärs i de flesta recept.
 4. På så vis blir det enkelt även för den köttvana att laga vego! På så vis blir det enkelt även för den köttvana att laga vego! Problemet har ofta vara att få färsen att binda samman och inte falla isär när man exempelvis ska steka biffar, järpar eller bullar.

Det går givetvis att ordna med ordentligt med bindemedel, som exempelvis ägg, blötlagda chiafrön eller dylikt, men det är lite trixigare. Men nu har en ny produkt kommit på marknaden som ska göra även den veganska färsen enklare att forma. Jag bestämde mig för att testa!

Är Edamame och sojabönor samma?

Edamamebönor är japanska sojabönor, som både är goda och perfekta som snacks eller plockmat. Blanda bönorna med en sås på japansk soja, sesamolja och sesamfrön eller servera den vid sidan av!