Hur Mycket Kött Ska Man Äta?


Hur Mycket Kött Ska Man Äta
Ät mindre men bättre kött – Idag äter svensken i genomsnitt nästan ett kilo kött i veckan, inklusive kyckling. Många äter betydligt mer, andra mindre och en del av befolkningen äter inte kött alls. Enligt Livsmedelsverkets kostråd bör vi av hälsoskäl äta högst 500 gram tillagat rött kött och charkprodukter – det vill säga nöt, gris, vilt eller lamm – i veckan.500 gram tillagat kött i veckan motsvarar till exempel tre normalstora portioner à 125 gram samt köttpålägg på 2-3 smörgåsar.

Normalportionen à 125 gram överskrids ofta, både hemma och på restaurang. En naturlig följd av att minska köttkonsumtionen är att proteinmängden i kosten blir lägre, men det är inget problem. Tvärtom – de flesta av oss äter onödigt mycket protein. Det räcker för de flesta med 500 gram kött i veckan för att få i sig de proteiner och andra näringsämnen som vi får genom kött.

När Livsmedelsverket 2014 undersökte konsumtionen av kött såg man att ungefär tre av fyra män och nästan varannan kvinna i Sverige åt mer än så. De senaste åren har dock konsumtionen minskat något och vi äter i större utsträckning kött som är producerat i Sverige.

 1. Under 2018 minskade svenskarnas köttkonsumtion i snitt med 2,2 kilo per person.
 2. Det var den lägsta konsumtionen av kött i Sverige på över tio år.
 3. Öttkonsumtionen står nu för cirka hälften av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige (läs mer här ).
 4. För planetens skull bör du gå ett steg längre.

Om vi ska klara klimatmålen (läs mer här ) så ryms det en mindre mängd kött i kosten ett par gånger i veckan, olika beroende på vilket sorts kött och vilka andra produkter du lägger på tallriken. Men klimatet är inte den enda miljöfrågan, för den biologiska mångfaldens skull bör vi äta kött från betande djur som håller våra viktiga naturbetesmarker öppna.

 1. En naturlig följd av att minska köttkonsumtionen är att proteinmängden i kosten blir lägre, men det är inget problem.
 2. Tvärtom – de flesta svenskar äter onödigt mycket protein.
 3. Det går bra att tillgodose behov av näring och energi med en kost där köttet är en mindre del och en variation av vegetabilier, mycket baljväxter och fullkorn, gärna ekologiska, producerade i Sverige, står för huvuddelen av tallriken.

Film

Hur mycket kött per portion?

Inköpsmängd per portion, gram

Kött 1 port 4 port
benfritt 100–125g 400–500g
med ben 125–175g 500–700g
med mycket ben 175–200g 700-800g
Köttfärs 75–100g 300–400g

Kan man äta för mycket kött?

Mer grönsaker – Forskarna, som presenterar sina resultat i Jama Internal Medicine, konstaterar att trots att riskökningarna är förhållandevis små, är de värda att ta på allvar. De samband som forskningen visar på är “robusta”, säger de. – Det är en liten skillnad, men det kan vara värt att försöka minska intaget av rött kött och processat kött, som skinka och korv, säger en av studieförfattarna, Norrina Allen vid Northwestern University, till tidskriften.

 • I stället förespråkar forskarna – precis som Livsmedelsverket – en kost mer baserad på växtproteiner, såsom nötter, bönor och grönsaker, samt fisk och skaldjur.
 • Enligt WHO:s genomgång av forskningsläget finns det ett tydligt samband mellan processat kött (charkuteriprodukter) och cancer.
 • Med charkuteriprodukter menas kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt.

Exempel är korv, bacon, kassler, rökt skinka, salami, leverpastej och blodpudding. Om rött kött i övrigt – nöt, gris, och lamm – konstaterar forskarna att det “troligen orsakar cancer”. Det tydligaste sambandet finns till tjock- och ändtarmscancer, men kopplingar finns även till cancer i bukspottskörteln och prostatan.

Än så länge vet forskarna inte varför rött kött orsakar cancer. Ett antal faktorer tros samverka. Risken är kopplad till det järn, fett, kolesterol, salt, protein, virus samt nitrit och nitrosaminer som finns i dessa livsmedel. Rådet är att inte äta mer än 500 gram rött kött i veckan. Endast en mindre del av detta bör vara chark.

Eftersom det saknas studier på barn gäller samma råd för dem som för vuxna. Källa: TT:s nyhetsarkiv, Livsmedelsverket : För mycket kött påverkar hälsan negativt

Vad händer i kroppen om man bara äter kött?

Hälsobranschen bekymrad över trenden – Bekymrade hälsorådgivare beskriver i Independent hur Carnivore-dieten gör att kroppen inte får i sig vissa viktiga vitaminer såsom folat, vitamin C och E och fibrer vilka alla är viktiga för att man ska må bra. Andra menar att en köttdiet slår ut den goda balansen mellan det onda och goda kolesterolet med fördel för det onda.

 1. Att utesluta så mycket normalt ur kosten och bara äta kött kan också utveckla en ohälsosam syn på mat.
 2. Trots allt är det inte speciellt normalt att äta en biff till frukost.
 3. Även om Carnivore-dieten inte alltid enbart består av rött kött, utan också av ägg och mejeriprodukter, känns den tveksam av flera olika anledningar.

Först av allt vet vi att kött och chark ökar risken för tarmcancer så vi bör snarare begränsa intaget. Vi vet också att kött har en negativ påverkan på tarmbakterierna och att vi behöver fiberrika grönsaker och frukter för att tillfredsställa dem ordentligt.

Vad är det nyttigaste köttet?

I mediedebatten om animaliska livsmedel beskylls de för att vara både cancerframkallande och en belastning för miljön. Men är det verkligen så ohälsosamt att äta t.ex. kött? Och är det möjligt att samtidigt ta hand om miljön? Läs mer här. – Att äta en sund och varierad kost är en stor utmaning, särskilt för vegetarianer: Det beror på att kött (samt ägg och mjölk) bidrar med så många viktiga nyttiga delar av vår kost.

You might be interested:  Hur Mycket Protein I Ett Glas Mjölk?

Det fastslår Nina Rica Wium Geiker, seniorforskare vid Enheten för dietik och klinisk näringsforskning på Herlev-Gentofte Hospital. “De vegetabiliska produkterna innehåller inte samma mängd aminosyror som animaliska livsmedel och dessutom innehåller växtbaserade livsmedel inte alla essentiella aminosyror”, säger hon.

Forskare: Man får en felaktig balans “Om man ska få tillräckligt med aminosyror genom en helt växtbaserad kost, utan att få för mycket energi, finns det en stor risk att man inte får tillräckligt med kolhydrater och fett. Man får helt enkelt en felaktig balans eftersom man måste äta väldigt mycket vegetabilier och man blir tvungen att röra på sig väldigt mycket för att inte gå upp i vikt”, säger Nina Rica Wium Geiker.

Problemet, som hon ser det, är att det har uppstått en hälsotrend om att helt sluta med kött, ägg och mjölk. Rött kött i sig är hälsosamt Det röda köttet har varit under kritisk granskning men enligt Nina Rica Wium Geiker beror det mest på en debatt som spårat ur och handlar om livsstil snarare än det röda köttet i sig.

“De som äter mycket rött kött är också ofta de som är överviktiga och dricker mer alkohol 1), Det följer alltså med en specifik livsstil. Men man kan inte säga att det röda köttet är direkt skadligt. Det handlar om flera olika bidragande orsaker. Utifrån de försök som gjorts kan man inte säga att det röda köttet är boven i dramat.

 • Det finns tvärtom en mängd fördelar med att äta rött ött.” Detsamma gäller för bearbetade livsmedel.
 • Det handlar om hur mycket man äter av det och hur ofta.
 • Och det handlar om tillagningsmetoden.
 • Grillar man det hårt? Blir det svart och bränt? Vi vet att vi får med nitrit och det är inte särskilt hälsosamt, men det är inte köttet i sig som är ohälsosamt.

Matens innehåll av nitrit är exempelvis mycket större i USA, bland annat på grund av den fodertyp som korna får”, säger Nina Rica Wium Geiker. Välj röda biffar Enligt Nina Rica Wium Geiker är det särskilt de röda biffarna du ska äta. Det är ungefär lika mycket protein i alla typer av kött, men det röda köttet är mer näringsrikt.

 1. I nöt- och griskött är det exempelvis betydligt fler mineraler, inte minst järn.
 2. Därför är det viktigt att du får tillräckligt av det röda köttet – annars är det svårt att få tillräckligt med järn.
 3. Fokus på hållbar produktion Om man pratar om kött och USA är det också upplagt att prata om klimatutmaningarna.

Jørgen E. Olesen är professor och forskar om klimatet på Institutet för Agroekologi vid Århus Universitet, han är säker på sin sak: Om man vill hjälpa klimatet på traven rekommenderar han de danska konsumenterna att välja danskt kött istället för utländskt.

 1. Läs: Hur hållbart är EU när det gäller nötkött? “Om man tittar på sammanställningar över klimatbelastningen inom köttproduktionen ligger Danmark bäst till.
 2. Det gäller i stort sett oavsett vilken typ av köttproduktion vi pratar om och beror på att vi har en mycket effektiv djuruppfödning och en effektiv produktion av grödor.

Vi har vidtagit många åtgärder i Danmark för att minska miljöeffekterna av djurhållningen – och det har inte minst gagnat klimatet”, säger han. Han menar att det finns en mängd olika förklaringar bakom. “Mycket av det har med kväve att göra. Det gäller både i fodret och i markerna, där danska lantbrukare har minskat utsläppen av kväve och förbättrat utnyttjandet.” 1) Källa: Køds rolle i kosten, DTU Fødevareinstituttet, 1.

Hur mycket gram kött äter man per person?

Konsumtion av nöt-, får-, gris- och fågelkött har ökat – I dagsläget finns inte någon officiell siffra över hur stor den verkliga konsumtionen av kött i Sverige är. Det beror på att de olika källorna redovisar köttkonsumtionen i olika led av livsmedelskedjan.

 1. De officiella beräkningar som finns kommer från Jordbruksverket respektive Livsmedelsverket.
 2. Indikatorerna på denna sida utgår från Jordbruksverkets siffror.
 3. Det som presenteras i diagrammet ovan avser totalkonsumtionen per person.
 4. Jordbruksverket publicerar årligen officiell statistik för total- och direktkonsumtionen av kött.

Dessutom gör de inofficiella beräkningar av förbrukningen av kött en gång per kvartal. Förbrukningen motsvarar ungefär totalkonsumtionen. Både förbrukningen och totalkonsumtionen avser slaktad vikt, vilket innebär att även ben, senor och andra delar av djuret som vi inte äter ingår, samt svinn och förluster mellan slakteri och gaffel.

 1. Formeln för att beräkna förbrukning och totalkonsumtion är produktion + import – export.
 2. En schablon för den slakt som bedöms ske på gårdarna läggs till vid beräkningen av totalkonsumtionen, vilket innebär att den blir något högre än förbrukningen.
 3. Direktkonsumtionen av kött visar hur stor mängd kött som konsumenten köper.

Jordbruksverket brukar säga att en bra tumregel är att den verkliga konsumtionen ligger på omkring hälften av förbrukningen, vilket för 2019 skulle motsvara 81,9 kilogram per person/2 = knappt 41 kilogram per person. Livsmedelsverket publicerar ungefär vart tionde år en rikstäckande matvaneundersökning, den så kallade Riksmaten.

Kan man äta kött varje dag?

Är det okej att äta kött? – De allmänna råden från organisationer som Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) och World Cancer Research Fund (WRCF) pekar åt samma håll; vi bör i första hand sträva efter att ha en hälsosam vikt, röra på oss och motionera mer, äta mer grönt, begränsa mängden godis, sötade drycker och andra energitäta livsmedel, samt begränsa mängden rött kött till 500 gram tillagad vikt per vecka.

 1. De svenska kostråden för hälsosamma matvanor rekommenderar max 500 gram rött kött (gris, nöt, lamm, ren och viltkött) i veckan.
 2. En mindre del av det kan vara charkuterier, som skinka eller korv.
 3. En vanligt missuppfattning gällande rekommendationen om 500 gram rött kött i veckan är att det avser otillagat kött.

Rekommendationen gäller dock för tillagat kött, vilket motsvarar 600–750 gram otillagat kött. Det är alltså den slutliga vikten efter tillagning man pratar om i rekommendationen. Se till att äta mycket mat från växtriket – minst 5 portioner grönsaker, frukt och bär varje dag och rikligt med baljväxter och fullkornsprodukter.

Låt gärna grönsaker och rotfrukter få en stor plats på tallriken, komplettera med potatis, pasta, bröd eller gryn, och kött, fisk, ägg och baljväxter som bönor, linser och ärtor. Då får du en bra måltid med lagom mängd energi och mycket näring och smak. Fyll en femtedel av tallriken med kött eller annan proteinrik mat och resten av tallriken med mat från växtriket.

Enkelt och smart!

You might be interested:  Kan Man Äta Skinka På Pizza När Man Är Gravid?

Hur mycket kött är hälsosamt?

Ät mindre men bättre kött – Idag äter svensken i genomsnitt nästan ett kilo kött i veckan, inklusive kyckling. Många äter betydligt mer, andra mindre och en del av befolkningen äter inte kött alls. Enligt Livsmedelsverkets kostråd bör vi av hälsoskäl äta högst 500 gram tillagat rött kött och charkprodukter – det vill säga nöt, gris, vilt eller lamm – i veckan.500 gram tillagat kött i veckan motsvarar till exempel tre normalstora portioner à 125 gram samt köttpålägg på 2-3 smörgåsar.

 1. Normalportionen à 125 gram överskrids ofta, både hemma och på restaurang.
 2. En naturlig följd av att minska köttkonsumtionen är att proteinmängden i kosten blir lägre, men det är inget problem.
 3. Tvärtom – de flesta av oss äter onödigt mycket protein.
 4. Det räcker för de flesta med 500 gram kött i veckan för att få i sig de proteiner och andra näringsämnen som vi får genom kött.

När Livsmedelsverket 2014 undersökte konsumtionen av kött såg man att ungefär tre av fyra män och nästan varannan kvinna i Sverige åt mer än så. De senaste åren har dock konsumtionen minskat något och vi äter i större utsträckning kött som är producerat i Sverige.

 • Under 2018 minskade svenskarnas köttkonsumtion i snitt med 2,2 kilo per person.
 • Det var den lägsta konsumtionen av kött i Sverige på över tio år.
 • Öttkonsumtionen står nu för cirka hälften av de totala utsläppen från maten vi äter i Sverige (läs mer här ).
 • För planetens skull bör du gå ett steg längre.

Om vi ska klara klimatmålen (läs mer här ) så ryms det en mindre mängd kött i kosten ett par gånger i veckan, olika beroende på vilket sorts kött och vilka andra produkter du lägger på tallriken. Men klimatet är inte den enda miljöfrågan, för den biologiska mångfaldens skull bör vi äta kött från betande djur som håller våra viktiga naturbetesmarker öppna.

En naturlig följd av att minska köttkonsumtionen är att proteinmängden i kosten blir lägre, men det är inget problem. Tvärtom – de flesta svenskar äter onödigt mycket protein. Det går bra att tillgodose behov av näring och energi med en kost där köttet är en mindre del och en variation av vegetabilier, mycket baljväxter och fullkorn, gärna ekologiska, producerade i Sverige, står för huvuddelen av tallriken.

Film

Kan man leva på enbart kött?

Den nya köttdisken | Forskning & Framsteg Kött är vårt allra mångsidigaste livsmedel. Det går faktiskt att överleva med enbart kött på menyn. Men människan är skapt att vara allätare och mår därför bra av blandad kost. Under en följd av år har svenskarna ökat sin köttkonsumtion.

 • Samtidigt finns en annan trend: många människor väljer att avstå från kött helt och hållet, även fisk.
 • Under 1990-talet blev det allt vanligare bland främst tonåringar och något äldre ungdomar att övergå till vegetarisk kost.
 • Ungefär 5 procent av eleverna på svenska gymnasier väljer vegetarisk mat.
 • Flickor är oftare vegetarianer än pojkar.

– Jag tror att trenden håller i sig, förutspår Pia Ristola, hushållslärare och marknadskommunikatör vid branschorganet Svensk Köttinformation. Kosten är kopplad till de starka etiktrender som vi stöter på i många olika sammanhang ute i samhället.

Varför är det hälsosamt att äta kött?

ÄR DET HÄLSOSAMT ATT ÄTA KÖTT? – De flesta näringsexperterna är idag överens om att när kött äts som en del av en sund och balanserad kost är det en utmärkt källa till bland annat järn, zink, B-vitaminer och protein, vilka alla är ämnen som kroppen behöver.

 • Rött kött innehåller dessutom inga allergener, det vill säga ämnen som är vanliga orsaker till allergi och överkänslighet.
 • Det finns många olika sätt att komponera en hälsosam måltid, men det som läggs på tallriken bör alltid betraktas som en helhet.
 • En balanserad diet handlar om måttlighet och så länge kött inkluderas i måltiden enligt de rekommendationer som Livsmedelsverket anger blir det en värdefull del av en hälsosam kost.

Enligt Livsmedelsverket bör man inte äta mer än 500 gram rött kött och charkuterier i veckan. Rött kött inkluderar nöt, fläsk, lamm och get. Av den mängden bör endast en mindre del vara charkuterier. Detta är tillagad mat och generellt kan man säga att viktförlusten är mellan 25-30 procent vid en tillagning upp till 70˚C, vilket motsvarar mellan 600-725g färskt kött.

Är det viktigt att äta kött?

Vad händer om jag varken äter kött eller bönor?

Du är här:

Jag tycker inte om att äta kött, och äter det nästan aldrig. Men, måste man äta bönor och sånt för att få i sig proteiner? Vad händer om man inte gör det, påverkar det hur man växer? Du kan äta annan mat som innehåller protein, till exempel fisk, mjölk och bröd.

 • Det viktiga är att du äter allsidigt och varierat och inte hoppar över måltider.
 • Du behöver inte äta just bönor eller kött för få i dig proteiner.
 • Protein är viktigt för kroppen och om du får brist på protein så växer du sämre.
 • Men, i Sverige är det ovanligt med proteinbrist om du inte svälter dig själv, som till exempel vid anorexi.

Kött och bönor innehåller däremot andra näringsämnen som du behöver för att må bra. Det viktigaste är järn. Järn behövs för att du ska vara pigg och orka göra saker. Om du inte äter kött eller bönor bör du ersätta det med annan mat som också innehåller järn.

Till exempel ärter, linser, fisk, ägg, gröna bladgrönsaker, torkad frukt, nötter, frön och spannmål av fullkorn. Mjölkprodukter innehåller inget järn alls. Det finns många bra böcker om vegetarisk matlagning om du vill lära dig mer. Du kan också hitta bra recept på internet. Du kan be skolsköterskan, någon på en ungdomsmottagning eller vårdcentral om råd om du tror att du får i dig för lite näring.

Med vänliga hälsningarAnna Karlsson, dietist Artikel Birgitta Nordlander berättar om sitt jobb som dietist på en ungdomsmottagning. Artikel Hitta din närmsta ungdomsmottagning. Artikel Sara Sandin berättar om vad hon gör som skolsköterska på en gymnasieskola.

Hon finns där för dig som elev om du behöver hjälp och stöd. Artikel En vårdcentral är en mottagning som du kan kontakta för allt som handlar om hälsa och sjukdomar. Mottagningen kan kallas olika saker på olika ställen i landet, till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning.

: Vad händer om jag varken äter kött eller bönor?

You might be interested:  Hur Många Kilo Potatis Äter Vi I Sverige?

Vilket kött ska man inte äta?

Undvik anonymt kött – Sara Jervfors ger också exempel på typer av kött som är mindre bra att välja: – Undvik anonymt kött utan ursprungsmärkning och kött som man inte vet hur det har producerats, vilket exempelvis är väldigt vanligt i charkprodukter.

 • Jag tycker också man kan undvika importerat kött.
 • I Sverige kan vi själva producera kött och det finns ingen anledning att importera detta.
 • Inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter har man minskat köttkonsumtionen och följer i stort sett principen om 20 procent animalier, exklusive mejeriprodukter, och 80 procent vegetabilier.

Kommunens måltidsverksamhet använder bara svenskt kött och 65 procent av det är ekologiskt. I skolorna serveras idag i genomsnitt 50 gram kött eller fisk per elev och dag. Det är tillräckligt ur näringssynpunkt, menar Sara Jervfors. Utöver det serveras en hel del näringsrika vegetabilier som rotfrukter, kål, baljväxter och nordiska spannmål.

Är det bra att äta kyckling varje dag?

Nu lanseras rapporten “Our Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems”. Här rekommenderas kyckling och ägg som dominerande källor till animaliskt protein. EAT-apporten visar på global nivå hur vi behöver ställa om vårt livsmedelssystemet så att det resulterar i både bättre hälsa för människor och ökad hållbarhet för planeten.

 • Rapporten behandlar en rad olika ämnen, som hälsa, kost, klimat, miljö, fiske och jordbruk.
 • Några slutsatser: – Att förse en växande befolkning på 10 miljarder år 2050 med mat som är både hälsosam och hållbar kräver att vi ställer om vår kosthållning, förbättrar livsmedelsproduktionen och minskar matsvinnet.

Att uppnå rapportens vetenskapligt grundade mål för en hälsosam kost inom planetens gränser kommer att kräva betydande förändringar, men är inom räckhåll. – Kostråden som presenteras i rapporten innebär att vi bör få i oss vår huvudsakliga energi från fullkorn och rotfrukter, grönsaker och frukt.

Rött kött och socker bör begränsas. – Kyckling och ägg rekommenderas som dominerande källor till animaliskt protein.29 gram kyckling per dag är den mängd som rekommenderas i EAT-rapporten. Det är 2 gram mer än vad vi äter i Sverige idag, där förbrukningen av kyckling ligger på 27 gram kyckling per person och dag.29 gram kyckling per dag kan låta lite men sett till portionsstorlek är det 203 gram i veckan vilket motsvarar en till två portioner kyckling i veckan.

– En sådan global omställning av kosten kan leda till stora hälsofördelar, vilket potentiellt kan avvärja 10,9-11,6 miljoner förtida dödsfall per år, enligt rapporten. Hur Mycket Kött Ska Man Äta Mer information: Our Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems

Hur många kilo mat äter en människa per dag?

De senaste åren har konsumtionen minskat med ungefär 2 kilo per person och år för att mellan de senaste åren, 2019 och 2020 minska litet mer, med knappt 4 kilo per person.

Hur mycket ska en vuxen man äta?

Hur mycket bör en vuxen person äta? En väldigt svår fråga med väldigt många svar. Det spontana svaret är “Inte vet väl jag, det får du känna själv”, men inser ganska snabbt att det inte är ett lämpligt svar och att alla människor inte känner sin kropp så väl att det blir tydligt hur mycket mat som är tillräckligt.

Idag styrs våra ätbeteenden av så många fler faktorer än bara hunger och mättnad. Det är sötsug, bantning och tvångstankar. Det är inte alltid lätt att identifiera vad som är hunger och vad som är mättnad. Basalmetabolism kallas den energimängd som krävs för att driva kroppens organ och funktion i absolut viloläge.

Alltså om du inte gör någonting alls. Denna går att räkna ut med hänsyn till ålder, kön och livsstil. Beroende på din aktivitetsnivå, kommer kroppen sedan att behöva mer energi utöver basalmetabolismen för att gå runt. Men energi och kalorier är ett knepigt område.

Kalorier är inte allt och alla kalorier är inte lika. Jag tycker kalorier som måttstock är en förlegad metod. Detta på grund av en funktion som kallas termogenes. Det innebär att olika molekyler kräver olika mycket energi av kroppen för att brytas ner. Till exempel krävs det mer energi för att bryta ner protein och fett än kolhydrater.

Alltså är 100 kcal kolhydrater och 100 kcal fett inte samma sak. Dessutom har kroppen olika nivåer av hormoner, signalsubstanser och enzymer vid olika tid på dygnet och kommer därför tillgodogöra sig maten du äter olika beroende på när under dygnet du äter den.

Samma måltid klockan 12 på dagen kommer alltså brytas ner olika om du istället äter den klockan 12 på natten. De allmänna kostråden säger att en kvinna bör äta 2000 kcal/dag och en man 2500 kcal/dag, men det är alltså väldigt svårt att säga eftersom det beror på så många olika faktorer och är väldigt olika från individ till individ.

Jag tror inte på strikta dieter och för hård kontroll av vad man stoppar i sig. Därför är det viktigt att lära sig lyssna på kroppens signaler. Ät när du är hungrig och sluta när du är mätt. Jag vet att det är lättare sagt än gjort, men jag tror att det är bättre att fokusera på känsla än att utgå från att kroppen är en maskin där alla individer har samma energibalans.

Hur mycket fläskfilé till 10 personer?

Fläskfilé Recept på fläskfilé med en god sås är alltid ett säkert kort. Här får du massor av tips och recept! Grillad, helstekt eller som gryta – här har vi samlat massor av härliga recept med fläskfilé och goda tillbehör som potatisgratäng, grönpepparsås eller portvinssås.

Beräkna 125 g per person. Köper du putsad filé behöver inget skäras bort före tillagning. Då kan du beräkna 100 g per person. Rekommenderad innertemperatur: 64-65 grader för medium och 70 grader för well done.

ENKELT POPULÄRT : Fläskfilé