Vad Händer Om Man Äter Mögligt Bröd?


Vad Händer Om Man Äter Mögligt Bröd
Nej, det är inte farligt för dig eller fostret om du råkat äta mögligt bröd någon gång. Skulle du äta det ofta i större mängder, under en längre tid, kan det skapa problem. Livsmedelsverket har råd om hur du undviker att maten möglar och vad du kan göra med vissa livsmedel om de redan möglat: Mögliga livsmedel.

Vad kan hända om jag äter mögligt bröd?

Publicerad 11 jul 2016 kl 22.02 Att äta mögligt bröd någon gång i misstag är inte farligt – men det är ingenting man ska göra till en vana. – Det är en överlevnadsmekanism att vi inte äter det som ser konstigt eller ruttet ut, säger Johan Tham, forskare och överläkare vid infektionskliniken i Malmö.

 1. Mögelsporer finns överallt omkring oss och således också på våra livsmedel.
 2. Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det växa mögelsvampar som i sin tur kan bilda giftiga ämnen som kallas mykotoxiner, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.
 3. Johan Tham är forskare och överläkare vid infektionskliniken i Malmö.

Han säger att de små mängder mögel man får i sig av en tugga mögligt bröd troligtvis inte är någon hälsorisk. – De små mängder man får i sig i en sådan situation är knappast farligt. Men om man äter det kontinuerligt så kan man få förgiftningssymptom som kräkningar, magont och njurskador.

Vad händer PM man äter mögel?

Mögelgiftet går inte att se – Det luriga med mögelsvamp är att det inte går se med blotta ögat om mögelsvampen kan bilda mögelgift eller inte. Genom att äta mögel och därmed riskera att få i sig mögelgifter utsätts man för flera negativa hälsoeffekter, skriver bland annat Livsmedelsverket, Man kan klassificera de negativa hälsoeffekterna i tre kategorier.

Akuta effekter – till exempel magsjukaTillfälliga effekter – till exempel allergisk reaktionLångsiktiga effekter – till exempel njurskador

Även om det är en liten risk att man blir ordentligt sjuk av att äta mögel via maten så är det ingenting du bör göra i stor utsträckning. Om du är allergisk mot mögel, har nedsatt immunförsvar eller om du utsätts för mögel under en längre period, så löper du större risk för att drabbas av lever- och njurskador.

Hur farligt är mögel?

Barn kan utveckla astma – Fuktiga byggnader beskrivs bl.a. som en orsak till luftvägsbesvär och astma. Särskilt barn löper en större risk för att utveckla astma, allergier, eksem och rinit än barn som lever i bostäder utan fukt och mögel. Mycket tyder även på att besvär som trötthet, huvudvärk, slemhinnebesvär, hud, irriterande ögon, heshet, torr hals och hosta härstammar från fukt och mögel.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Är Det I En Apelsin?

Kan man bli dålig i magen av mögel?

Organiskt damm – mögel och andra mikroorganismer – Mikroorganismer som mögel och bakterier växer lätt till om det finns näring, hög luftfuktighet och lämplig temperatur. Människor som utsätts för mögel och bakterier i sin arbetsmiljö kan få många olika hälsobesvär.

 1. På en drabbad arbetsplats kan det finnas de som blir mycket sjuka, samtidigt som andra kanske inte får några symptom alls.
 2. Orsaken kan vara att människor är olika känsliga och kanske exponeras olika beroende på vilka arbetsuppgifter de har.
 3. Organiskt damm kan innehålla mögel, andra biologiska agens och olika slags organiskt material.

Damm som innehåller stora mängder mögel kan kallas för mögeldamm. Om man får hälsobesvär av mögel kan det yttra sig på olika sätt. När man andas in intorkat mögeldamm till exempel vid rivningsarbeten, arbeten i lantbruket och skogsbruket eller vid städning kan man drabbas av lungproblem.

 1. Lungproblemen kallas toxisk alveolit (ODTS, akut alveolit) eller allergisk alveolit.
 2. Du kan läsa mer om alveolit i faktarutan.
 3. De hälsobesvär som uppstår på grund av att man vistas i en mögelangripen byggnad är ofta mer ospecifika än de som uppstår vid direkt inandning av stora mängder mögeldamm.
 4. Symptomen varierar mycket.

Det kan finnas flera anledningar till det, bland annat att det finns många olika sorters mögel. En annan anledning kan vara att möglet och andra mikroorganismer producerar och frisläpper olika lättflyktiga kemiska ämnen beroende på vilket material de växer i.

Kan man ha mögel i kroppen?

Mögelallergi är ovanligt och de med besvär har ofta andra allergier. Fukt och mögel i inomhusmiljön kan kopplas till symtom som rinnsnuva, försämrad astma och hudproblem.

Har ätit mögel?

Alla har i alla fall minst en gång gjort ett par smörgåsar bara för att upptäcka några gröna prickar när man redan tryckt i sig halva mackan. Oftast blir man lite orolig, men är det verkligen så farligt? Svaret är nej, det är inte speciellt farligt att du borde bry dig något särskilt.

Vi äter ju mögelost till exempel. Så länge du har ett bra immunsystem så kommer kroppen att ta hand om möglet snabbt och motverka alla negativa effekter. Om du är allergisk däremot kan effekterna vara mycket värre. I mögel finns det ett gift som inte är farligt i mindre doser, om man däremot utsätts för det i stora doser och under längre tidsperioder kan det på sikt skada din kropp.

Om du har mögelskador i ditt hus till exempel rekommenderas det att du flyttar därifrån och sanerar.

Varför blir bröd mögligt?

Bild: Bild: GP Sverige Bröd möglar för att konserveringsmedel uteslutits. Uppdaterad för 8 år sedan 05:00 – 5 mar, 2015 FALSKT. Att mjukt bröd möglar utan konserveringsmedel eller tillsatser för ökad hållbarhet stämmer inte. Bröd möglar om det utsätts för mögelsporer och fukt, vilket händer så fort du öppnar påsen. Bröd blir mögligt om det inte hinner bli för torrt först. Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här,

När dör mögelsporer?

RÄTT – Svampsporer trivs bra i vanlig rumstemperatur eller lite högre, men om det blir mer än 30-35 grader hejdas tillväxten och de flesta sporer dör om de utsätts för 65 grader. Men en del överlever tills du når betydligt högre temperaturer. Det är med andra ord rätt att påstå, att svampsporerna dör när du t.ex.

You might be interested:  Hur Mycket Mjölk Ska Man Dricka Som Vuxen?

Kan mögel orsaka cancer?

Är svartmögel skadligt? – Svartmögelangrepp. Här har svartmöglet fått växa till sig ifred bakom en soffa. Några svarta prickar kanske inte verkar så väldigt allvarligt, men svartmögel bör absolut bekämpas omgående. Kolonierna blir snabbt större. Möglet bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Kan man få feber av mögel?

Dammfritt räddar lungorna Hasse Åsén märker stor skillnad på luften i justerverket sedan sågens nya trimmer installerades. Trädammet har minskat och utsugen täpps inte längre igen. Foto: Johan Wahlgren Mögelsporer syns inte men är farliga, konstaterar skyddsombudet Eva Lindqvist. Kunskap och rutiner är viktiga för att hålla halterna låga, därför går nya anställda med en fadder första tiden, berättar huvudskyddsombudet Göran Svensson och Hasse Åsén. Foto: Johan Wahlgren Göran Svensson har just fyllt torkarna med virke som ska stå i fem dygn. Mot slutet är temperaturen uppe i 65 till 75 grader. I den temperaturen kan inget mögel växa. “Vi kontrollmäter alltid fukthalten i virket efteråt.” Foto: Johan Wahlgren För några år sedan omsattes mellanlagren 15 till 16 gånger om året. “Nu är kapaciteten större och virket omsätts 20 gånger om året”, säger platschef Jonas Lantz. Det minskar risken för tillväxt av mögel. Foto: Johan Wahlgren Det finns många sätt att hindra mögelsporer från att växa till. På sommaren är det särskilt viktigt att mellanlagringen före tork hålls så kort som möjligt, eftersom halterna av mögelsporer i luften är högst just då. Foto: Johan Wahlgren 30 mars, 2016 Skrivet av Höga halter av mögeldamm i luft- en kan orsaka influensaliknande symtom efter cirka fyra till åtta timmar.

Hosta, ibland hög feber, frossa, muskelvärk och huvudvärk. Symtomen försvinner efter en till tre dagar. Exponering för mögeldamm under lång tid kan ge kroniska lungproblem – allergisk alveolit. Vanliga symtom är andnöd, hosta och viktnedgång, men även trötthet och ibland feber och frossa. Allergisk alveolit är en kronisk inflammation i lungan som gör det svårare för kroppen att transportera syre från lungorna ut i kroppen.

Inflammationen gör också att lungans volym minskar. Det blir svårt att få i sig tillräckligt med luft. Den som har drabbats får inte utsättas för mögel. Sjukdomen har många namn beroende på i vilken miljö den uppkommit – justerverkssjuka i sågverk, lantbrukarlunga inom lantbruket.

Vilket mögel är farligt att äta?

Möglig ost kan vara giftig | Forskning & Framsteg Faran med mögliga livsmedel är inte möglet som sådant, utan de gifter, mykotoxiner, som vissa mögel kan bilda. När och om mykotoxiner bildas beror på flera olika faktorer: vilken art och stam av mögel det är, lagringstemperatur, matens vatteninnehåll, salthalt, pH med mera.

 • I mögelostar som exempelvis brie och gorgonzola styr tillverkaren dessa faktorer, framför allt genom att använda mögelsorter som man vet är säkra, så att produkten blir ofarlig.
 • Detta innebär inte att ost som blivit möglig på annat sätt generellt skulle vara ofarlig.
 • När mat möglar i våra kylskåp och skafferier är ju många av faktorerna okända – därför är det bäst att alltid utgå från att det kan ha bildats mykotoxiner.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Är Det I Vatten?

Då infinner sig nästa fråga: Hur långt kan gifterna ha spridit sig i maten? Finns de i hela produkten eller är delar fortfarande säkra att äta? I bröd kan mykotoxiner spridas effektivt och finnas även långt ifrån det synliga mögelangreppet. Anledningen är bland annat att bröd är poröst, vilket låter möglets hyfer (osynliga, tunna celltrådar) att snabbt växa in i hela brödet.

 1. Färsk- och mjukostar innehåller väldigt mycket vatten vilket också gör att mykotoxiner kan spridas långt.
 2. Dessa produkter bör man därför kasta om de har möglat.
 3. Hårdost däremot är mer kompakt och innehåller inte lika mycket vatten.
 4. Mykotoxinerna sprids därmed inte lika långt, utan finns mer koncentrerat i närheten av det synliga mögelangreppet.

Därför går det bra att skära bort möglet med god marginal och äta resten av osten. /Åsa Svanström, mikrobiolog, Livsmedelsverket : Möglig ost kan vara giftig | Forskning & Framsteg

Kan man bli dålig i magen av mögel?

Organiskt damm – mögel och andra mikroorganismer – Mikroorganismer som mögel och bakterier växer lätt till om det finns näring, hög luftfuktighet och lämplig temperatur. Människor som utsätts för mögel och bakterier i sin arbetsmiljö kan få många olika hälsobesvär.

 1. På en drabbad arbetsplats kan det finnas de som blir mycket sjuka, samtidigt som andra kanske inte får några symptom alls.
 2. Orsaken kan vara att människor är olika känsliga och kanske exponeras olika beroende på vilka arbetsuppgifter de har.
 3. Organiskt damm kan innehålla mögel, andra biologiska agens och olika slags organiskt material.

Damm som innehåller stora mängder mögel kan kallas för mögeldamm. Om man får hälsobesvär av mögel kan det yttra sig på olika sätt. När man andas in intorkat mögeldamm till exempel vid rivningsarbeten, arbeten i lantbruket och skogsbruket eller vid städning kan man drabbas av lungproblem.

Lungproblemen kallas toxisk alveolit (ODTS, akut alveolit) eller allergisk alveolit. Du kan läsa mer om alveolit i faktarutan. De hälsobesvär som uppstår på grund av att man vistas i en mögelangripen byggnad är ofta mer ospecifika än de som uppstår vid direkt inandning av stora mängder mögeldamm. Symptomen varierar mycket.

Det kan finnas flera anledningar till det, bland annat att det finns många olika sorters mögel. En annan anledning kan vara att möglet och andra mikroorganismer producerar och frisläpper olika lättflyktiga kemiska ämnen beroende på vilket material de växer i.

Kan man få feber av att äta mögel?

Viruset kan också spridas via blod eller blodprodukter. Direkt eller några dagar efter smitta drabbas man av minskad aptit, feber, illamående, kräkningar, diarré, muskelsmärtor.

Kan man äta bröd när man är magsjuk?

8. Äta formfranska när man mår illa – Precis som annan lättsmält mat så är formfranska bra vid magsjuka. Ät brödet som det är eller rosta lite lätt. Fiberrikt bröd kan bli jobbigt att äta.