Var Slänger Man Aska Från Grill?


Var Slänger Man Aska Från Grill
3. Aska i komposten – Aska fungerar som kalk och höjer ph-värdet i din kompost. Strö aska över din kompost, men inte för mycket, rekommendationen är cirka 3-5 kg aska per kubik trädgårdskompost.

Var ska man slänga aska?

Läs på förpackningen – Du vet väl att det ofta står på en förpackning hur den ska sorteras? Så prova att läsa på en förpackning om det är otydligt hur den ska sorteras. Aska från spis och kamin ska du slänga som restavfall, Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Detta gäller även annat lättflyktigt material som damm och sågspån.

Vart slänger man gammal grillkol?

Välj rätt kol – Till kolgrillen ska du välja kol eller briketter som är märkta med Bra Miljöval, FSC (Forest Stewardship Council) och SIS. Då slipper du grillkol som innehåller farliga kemiska tillsatser, och kolet i påsarna kommer från kontrollerade skogsbruk där en del av pengarna avsätts till projekt som gynnar biologisk mångfald.

 • Undvik tändvätska, eftersom den innehåller den fossila produkten paraffin.
 • Det finns dock tändvätska som är baserad på etanol, vilket förstås är något bättre.
 • Bra alternativ till tändvätska är eltändare, braständare av trä och miljömärkt tändpapper med stearin.
 • LÄS MER: LÄS MER: Tips på gröna recept Sortera rätt när du grillat Om du använder aluminiumfolie under grillningen ska den slängas i metallåtervinningen.

Och släng inte grillkol i naturen utan ta med den och källsortera den i brännbart. En del kommuner vill att man slänger kolen i grovsoporna, kolla vad som gäller i din kommun för säkerhets skull. Tänk på att det går att återanvända grillkol och briketter som inte brunnit ner helt.

 1. När kolen svalnat så kan lägga den i en påse och skaka av askan – det som blir kvar av kolen kan du använda nästa gång du grillar.
 2. Matrester lägger du i komposten och hittar du en slängd engångsgrill i naturen hör den bättre hemma på återvinningscentralen, där den sorteras som metallskrot.
 3. Har du källsortering i ditt hus så lägg grillens olika delar där de hör hemma: papper i tidningsåtervinningen, wellpapp i kartongåtervinningen, galler och metall i metallåtervinningen och plast i plaståtervinningen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde 18 november 2022, kl 14:05 17 november 2022, kl 11:31 Få senaste nytt direkt i din inkorg Tack! Du prenumererar nu på Sveriges Naturs nyhetsbrev. : Så grillar du grönt – Sveriges Natur

Kan man använda aska i trädgården?

Aska har också en pH-höjande effekt och bör därför inte ges till surjordsväxter som tex. rhododendron, potatis och hallon. Däremot ger aska ett utmärkt näringstillskott till fruktträd och bärbuskar och kan gärna användas till rosor och i rabatter av olika slag.

Får man förvara aska hemma?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begravningslagen så att gravsättning och spridning av aska efter avliden kan ske på ett mer flexibelt sätt och tillkännager detta för regeringen. Synen på hur vi vill ha det efter döden förändras över tid.

 • Från att ha haft endast jordbegravningar, ofta på hembygdens kyrkogård förr, så finns det idag många olika sätt att genomföra en begravning.
 • Det är borgerliga begravningar utan religiösa inslag, och det är begravningar utifrån skilda religiösa slag och kulturer.
 • I allt ökande omfattning sker dessutom alternativet begravning utan ceremoni och det sker en direktkremation av den avlidne.

Begravningslagen är mycket tydlig med hur askan efter avliden person får hanteras och hur gravsättning och spridande av aska får ske. Askan får exempelvis inte förvaras hemma hos anhörig i väntan på gravsättning utan ska förvaras på säkert etiskt sätt, och det anses inte ett hem vara.

I dagens samhälle är det tyvärr inte ovanligt att efterlevande har olika uppfattningar om hur och var den avlidne ska gravsättas eller var askan ska spridas. Den avlidne kan också ha uttryckt önskemål som kan vara svåra att idag genomföra. Det medför att begravning och gravsättning inte genomförs inom den stipulerade tiden i lagen och i flera fall har den avlidne blivit liggande i frysrum mycket länge i väntan på begravning.

Detta är ett växande problem som man bör se över. Många av dessa konflikter skulle kunna undvikas om man fick dela upp askan för spridning och gravsättning, helt enligt reglerna – fast på olika ställen. Hittills har en människa endast haft en enda gravplats men i en ny tid med stora omflyttningar av människor och ökad migration borde det vara möjligt att askan kan få spridas på fler ställen.

Hur gör man sig av med aska?

Så gör du dig av med askan efter grillningen Har du grillat färdigt men vet inte vad du ska göra med askan? Läs våra viktiga tips för hur du gör dig av med askan på ett säkert sätt.

Sätt på locket på grillen för att kväva elden Vänta till askan är helt sval Häll vatten över askan Häll vatten över askan för att släcka eventuell glöd. Du kan hålla med fingrarna över askan för att se om där är några “hot spots” kvar. Lägg askan i en metallbehållare Lägg askan i någon form av brandresistent metallbehållare såsom exempelvis en plåthink eller plåtburk. Se till att behållaren har ett väl förslutet lock eftersom det annars finns risk för att vinden råkar få igång glöden på kolbitar som inte har svalnat än. OBS: Använd aldrig en plastpåse eller pappkartong för att lagra askan eftersom detta innebär en brandrisk. Använd inte heller en dammsugare för att suga upp askan.

Placera metallbehållaren på säker plats Placera metallbehållaren utomhus, långt bort från saker som kan vara lättantändliga såsom t.ex. staket, trädäck mm. Släng askan efter flera dagar har gått Vänta flera dagar innan du slänger askan. Därefter kan du slänga den i en väl försluten påse i restavfallet.

 • Ev. återanvänd askan Om du vill återanvända askan kan du t.ex.
 • Använda det som gödningsmedel i din trädgård.
 • Viktigt att veta Tänk på att även om askan kan verka helt sval kan den fortfarande innehålla varm kol.
 • Olbitar och briketter kan fortsätta glöda i flera timmar efter grillningen.
 • Därför måste man vara extra försiktig och verkligen försäkra sig om askan är helt släckt innan man gör sig av med den för att eliminera brandrisken.

Läs fler tips här för hur du bäst, : Så gör du dig av med askan efter grillningen

You might be interested:  Hur Många Kalorier I En Knäck?

Vad gör man med gammal grillkol?

Grillkol | Sysav – tar hand om och återvinner avfall Så väl oanvänd som använd grillkol sorteras som restavfall. Använd grillkol måste vara helt fri från glödrester och ska ha svalnat innan den placeras i kärlet. Efter att du sorterat ut dina förpackningar, tidningar och annat som kan återvinnas återstår en rest som du kan placera i soppåsen där hemma. Blöjor, burspån, post-it-lappar, kuvert- och fönsterkuvert, disktrasor, diskborstar och tuggummi. Det är mycket viktigt att restavfallet/soppåsen inte innehåller farligt avfall eller el-avfall. Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan? På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions.

Vilka buskar vill ha aska?

Aska till vilka växter? Att vedaska är bra för många växter, det vet jag, men är det några trädgårdsväxter, träd, buskar, som jag ska undvika att strö ut aska på? /Ingrid Odla svarar: Vore lättare att säga vilka växter som kan ha aska. Tradition är att ge en näve aska till bärbuskar till exempel krusbär och vinbär, eventuellt lite även till rosor och pioner men inte till hallon och inte till surjordsväxter.

Jag är osäker på om vedaskan generellt passar till trädgårdsväxter. Kan dock användas som skogsgödsel och eventuellt lite ströad på kålblad för att förhindra jordloppor. Risken för skorv kan dock öka, eftersom skorv trivs i jord med högt pH och aska höjer pH i jorden. Eftersom aska höjer pH finns det risk att en del kväve avgår som ammoniak, alltså askan orsakar kväveförlust.

Så vräk inte ut allt från spisen på komposten som då slutar bryta ned avfallet eller direkt på växterna! Gödsla inte heller växterna med kvävehaltiga gödselmedel i samband med askan. : Aska till vilka växter?

Kan man gödsla med aska?

Var ska man sprida aska? – Aska innehåller många nyttiga näringsämnen som växterna behöver, bland annat kalium och kalcium (kalk). Alla växter behöver kalium särskilt vedartade växter som pioner, rosor och många andra buskar. Fruktträd, särskilt plommon och körsbär, behöver kalium liksom tomater och kålväxter.

Man ska dock vara försiktig med att sprida för mycket aska i grönsakslandet eftersom askan kan innehålla små rester av tungmetaller. Gräsmattan mår också bra av ett tunt lager aska liksom komposten. Eftersom askan är basisk ska den däremot inte användas till växter som trivs i jord med lågt pH, så kallade surjordsväxter.

Dit hör till exempel rhododendron, azalea, blåbär och hallon.

Vilka växter vill ha kaffesump?

En mirakelprodukt: Kaffesump – Kaffesump är ett mirakelmedel för dina växter. Den är särskilt rik på kväve, fosfor, mineraler och kalium, vilket gör den till ett naturligt gödningsmedel av hög kvalitet. Denna typ av gödningsmedel kräver inte heller särskilt mycket förberedelse.

 1. Sprid helt enkelt ut kaffesumpen på lite tidningspapper och låt den torka så att den är lättare att sprida ut.
 2. Använd sedan kaffesumpen till att gödsla rabatter, krukväxter, och inomhusväxter.
 3. Hur ofta du ska gödsla beror på typen av växt.
 4. Inomhusväxter tål bara gödsling med kaffe var sjätte månad.
 5. Utomhusväxter kan däremot gödslas med kaffesump upp till fyra gånger om året.

Gödsla genom att strö ut kaffesumpen på marken runt växten och arbeta sedan försiktigt ned den i marken. När det gäller krukväxter kan du blanda ned kaffesumpen i planteringsjorden när du planterar växterna. Sprid ut kaffesump som har blivit över i ett tunt lager på komposten.

Kan man vattna tomater med urin?

Några veckor efter utplantering är det dags att börja tillföra jorden extra gödsel. Grönsaker behöver mycket näring för att orka och hinna utvecklas från frö till planta till frukt under en säsong. Det finns några enkla, miljövänliga och billiga sätt att tillföra extra näring till dina grönsaker.

 • Det miljövänliga ligger i att vi använder sådant som vi naturligt har omkring oss.
 • På så sätt tillför vi inte naturen extra näring (vilket kan bidra till övergödning).
 • Här tar vi upp tre olika sätt.
 • Guldvatten Guldvatten har i princip alla hemma! Bästa gödningen är gratis! Håkan Jönsson, professor i miljöteknik vid SLU säger så här om urin som gödning: “Gödsling med urin ger ofta två till tre gånger högre skörd jämfört med ogödslat, men kan ibland ge upp till sju gånger högre.

Kompost och urin kompletterar varandra på ett utmärkt sätt”. Blanda en del urin med 9 delar vatten och vattna ut. Urin är kväverikt men innehåller också kalium och fosfor och är därför ett välbalanserat gödselmedel. Vattna mellan raderna och inte på plantorna och undvik att gödsla med urin ett par veckor före skörd (gäller främst sådant där vi skördar det som växer nära jorden).

Att använda urin är dessutom lite extra miljövänligt eftersom vi inte spolar ner urinet med vatten. Det kan också ha viss avskräckande effekt på rådjur. Om du vill göra ditt guldvatten på ett lite extra snitsigt sätt så finns en fantastisk svensk designinnovation – guldkannan Towa som är både potta och vattenkanna.

Vi säjer den här i butiken! Länk till Guldkannan Towa Nässelvatten Nässelvatten innehåller många olika näringsämnen och dessa varierar över årstiderna. På våren är det mest kväve, fosfor och kalium, på sommaren järn och på´hösten andra spårämnen. Sommartid lämpar de sig som järntillskott.

Under hösten innehåller nässlor mest andra spårämnen. Gå ut på promenad och plocka nässlor! De växer vilt överallt. Själv har jag tur och har brännässlor i hönsgården där de får stå i fred och växa under hela sommaren. Kanske har du en område på tomten där de finns eller kan finnas om du låter dem växa? Utrusta dig med ett par rejäla skyddshandskar och en hink med lock.

På bilden nedan ser du hur de ser ut när de blommar och när de blommat. Om du fortfarande är osäker på om det är rätt planta du står inför så kan du ta lite lätt på plantan. Om det bränns så är det rätt planta 🙂 Men det gör ont ett tag. Lägg nässlorna i en hink, fyll på med vatten och lägg på locket. Det doftar inte gott men plantorna älskar nässelvatten. Och som med allt gott så kan det bli för mycket. Kväve (som det finns rikligt av i nässelvatten) är bra för bladtillväxten. Om exempelvis dina tomater börjar bli vädligt gröna och frodiga så är det dags att hålla igen.

För mycket bladverk byggs på bekostnad av fruktsättning. Gräsklipp Även gräs är ett allsidigt gödselmedel som innehåller kväve, kalium och fosfor. Lägg gräsklippet runt växten (ej alldeles intill stammen eftersom luften inte kommer åt att cirkulera då) och vattna på. Detta tar lite längre tid (upp till en vecka) innan det märks på växten men å andra sidan minskar avdunstning och växter med ytliga rötter (såsom) tomat älskar täckning eftersom det skyddar rötterna.

Tillbaka

Vill jordgubbar ha aska?

Askan innehåller främst kalium och fosfor, inte så mycket kväve. Kalium och fosfor kan man ge när som hellst, även vintertid. Däremot är askan basisk, så man bör inte ge aska till växter som vill ha surare jord (rhododendron, jordgubbar, bläbär ).

You might be interested:  Hur Får Man Köttbullar Att Hålla Ihop?

Är aska rent?

Aska — Jernkontorets energihandbok Aska är den substans som återstår efter förbränning. De mineralämnen som finns i bränslet deltar ej i förbränningsprocessen utan omvandlas ofta till nya kemiska föreningar, nämligen aska. Askan är alltid basisk, men dess innehåll varierar beroende på bränsle.

Aska från olja innehåller som regel små partiklar av metalloxider, medan aska från kol innehåller bergmaterial så som oxider av kisel, järn, mangan och aluminium, samt metaller i små mängder. Vedaska innehåller karbonater, fosfater och sulfater, samt små mängder metaller. Majoriteten av askan är så lätt att den följer med rökgaserna som stoft.

Dock kan mer än 99 % av askan fångas upp med hjälp av en stoftavskiljare. Den uppfångade askan kan sedan deponeras eller återanvändas som t.ex. byggmaterial. En del av askan smälter under förbränning och bildar smältaska. Denna aska samlas som slagg på botten av förbränningsrummet.

Även om inte askan direkt deltar i förbränningsförloppet så påverkar den förbränningsförhållandena. Askan kan försvåra tändning och kan påverka bränslets förbränning eftersom brännbar substans kan blandas med askan och därmed förloras som bränsle. Bränslen med hög askhalt kombinerat med låg smältpunkt på askan har särskilt svåra förhållanden.

Askan kan också sätta sig på de värmeöverförande ytorna och bilda beläggningar, vilket minskar rökgasernas genomströmningsarea. Som regel ger förbränning av fasta bränslen mer aska än flytande bränslen, och bränslen i gasform ger ingen aska alls. Den återstående mängden obrännbara ämnen som kvarstår efter förbränning anges i bränslets askhalt.

Vad gör man med urnan efter spridning?

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Hur mycket väger askan efter en människa?

Hennes arbetsmaterial: döda kroppar Maria Lindell är krematorievaktmästare. Foto: Anna hållams Bild: Anna Hållams Fåglarna kvittrar och grönskan på Skogskyrkogården i Jönköping är skir. I kapellet hjälper Maria Lindell gästerna när det är begravning, men hennes huvudsakliga arbetsplats är en trappa ner – i krematoriet.

 1. Där står ugnen som i 700 graders värme förvandlar kistor med döda kroppar till aska.
 2. Dagens första kista brinner redan, fyra om dagen kan det bli, 700 om året.
 3. Några behållare med aska väntar på att tappas i urna eller minneslundsask.
 4.  Det är inte så många som vill jobba i krematoriet, men jag trivs väldigt bra, säger Maria Lindell.

Det blir varmt när hon öppnar luckan för att raka ut askan. Hon får böja sig och det är ganska tungt. Arbetsmiljön är inte den bästa. Men om några veckor blir det annorlunda när ett helt nytt krematorium invigs. I det kommer en kremering att ta en timme och 20 minuter jämfört med två timmar i dag.

– Vi har varit med i projekteringen och fått ha önskemål om arbetsmiljön, berättar Maria. Det nya krematoriet är ett måste för att leva upp till länsstyrelsens krav på rökgasrening. Här finns ett rum med glasvägg, för anhöriga som vill vara med under processen. – Men det händer bara en eller två gånger om året.

Hinduer vill köra in kistan själva, männen kommer hit och äldste sonen ska hålla i handtagen. Nu kommer vi att ta kistorna med truck så jag vet inte hur det ska gå till då. Maria Lindell mal askan i en kvarn. Foto: Anna Hållams. Maria visar hur askan mals i en särskild kvarn ner i urnan. Det blir ungefär tre kilo kvar efter en normal kropp. Pacemaker måste tas bort före kremering, den exploderar av värmen. – Jag ser på dödsfallsintyget om personen hade en sådan.

Då ringer jag bårhuset och hör om de tagit ut den. Hur känns det att vara så nära så många döda hela tiden? – Jag tänker inte på det så. Det är klart jag ser årtalen och noterar om det är en kvinna som är lika gammal som jag, eller om det är någon i mina föräldrars ålder. Kommer det någon jag känner överlåter jag det på kolle­gorna.

Och barnkistorna, dem vänjer man sig aldrig vid. Hon brukar inte få kommentarer om yrkesvalet. – Men mina barn tycker det är spännande att ha en mamma som är likbrännare. Klicka för större bild Om Maria Lindell 47 år, krematorievaktmästare på Skogskyrkogården i Jönköping. År i yrket: Elva, men har arbetat på kyrkogården sedan hon var 17. Pappa hade stenhuggeri och ordnade sommarjobb. Utbildning: Konsumtion- och textillinje på gymnasiet, ett års trädgårdsutbildning.

Tjänar: 25 650 kronor. Bäst med jobbet: Att tillsammans med trevliga kollegor styra arbetet. Omväxlingen. Bra relationer med präst och begravningsentrepre­nörer. Sämst: När det krånglar med ugnen, papper eller urnor. Yrkeshemlighet: “Jag är kontrollfreak. Vid två tillfällen har jag tack vare det upptäckt att vi hade jordbegravningar inbokade men att gravarna inte var grävda.” Om krematorievaktmästare Antal: 86.

Räknar man in närliggan­de titlar som också arbetar i krematorier blir de uppemot 200. Lön: Genomsnitt 25 000. Fack: Kommunal. Utbildning: Den enda som finns är en internutbildning av Trädgårds­näringen och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Det vanliga är att man rekryteras från kyrkogårdsarbete och lärs upp.

Kan aska börja brinna igen?

Bostad Den ser dammig, grå och helt ofarlig ut. Men askan du rakat ur öppna spisen eller kaminen är en förrädisk brandrisk. Uppdaterad för 10 år sedan 06:00 – 16 jan, 2013 Vintertid är elda i kaminen-tid i många hem. Men tyvärr är det alltför många som inte vet hur de ska hantera askan.

Man tror att askan kallnar ganska snart, men den kan ligga och glöda i flera dygn. Har man hällt aska i en plasthink och ställt undan den inomhus eller på altanens trädäck kan det börja brinna. Det händer med jämna mellanrum, säger brandtekniker Lars Brodin vid Brandskyddsföreningen. Tidningarnas notiser berättar om hur räddningstjänsten fått släcka bränder orsakade av aska som skyfflats ned i soppåsen eller i en plasthink.

Rikstäckande statistik saknas, men bara Länsförsäkringar har årligen 40 familjer som får hemmet förstört på grund av aska. – Det kommer fram när våra skadereglerare talar med de drabbade. Det har till exempel hänt att man askat ur på kvällen, hällt askan i en pappkartong och ställt den intill husväggen, berättar Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar.

 1. Alla brandskyddsexperters samstämmiga råd lyder: köp en plåthink med lock – en investering på någon hundralapp som kan rädda både liv och hem.
 2. Goda råd vid eldning i kamin Använd torr ved.
 3. Elda inte plast eller impregnerat virke.
 4. Ger ohälsosam och irriterande rök.
 5. Låt sota regelbundet.
 6. Minskar risken för sotbrand.

Elda inte för hårt. Kan ge farligt hög rökgastemperatur. De flesta eldstäder är avsedda att elda högst två kilo normaltorr ved i timmen. Glödrester kan finnas kvar i askan flera dygn. Förvara därför askan i en plåthink med tättslutande lock. Kärlet ska stå på obrännbart underlag – stengolv eller på stenplatta utomhus.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Är Det I Gröt?

Hur ofta ska man ta bort aska?

Rengöring inuti eldstaden: – Många tömmer sin kamin på aska för ofta. Det är faktiskt fördelaktigt att lämna ett lager aska på botten av kaminen. Denna aska isolerar och skyddar eldstadsbotten från den värmen. Om du vill tömma kaminen på aska, bör du vänta några dagar efter att du senast eldade.

Hur ofta tömma aska?

Hur ofta ska kaminen rengöras? Esben Nøhr från Heta säger att det beror på vilken typ av kamin man har. “Det varierar beroende på om det är en braskamin eller en pelletskamin. Om förbränningen i en braskamin fungerar optimalt, kan man egentligen utgå från att det inte finns någon anledning till att den ska rengöras.

Eldas braskaminen med torrt trä och det är lagom drag i skorstenen kommer den själv att eliminera sot,” säger han. Har du däremot en pelletskamin och använder träpellets som bränsle krävs det enligt Esben en hel del underhåll. Line Nederby från Aduro säger att rengöringsrutinen beror på hur ofta kaminen används, och understryker att rengöringen alltid ska ske när kaminen är fullständigt kall.

Därför är det en bra idé att hålla koll på hur mycket sot och smuts som samlas inuti den. LÄS MER: Fin förvaring: Så staplar du veden dekorativt i vinter Hur ofta ska kaminen tömmas på aska? Om du ofta eldar i din kamin kommer du märka att det samlas en hel del aska och sot inuti.

Line Nederby från Aduro tipsar: “Töm asklådan innan den blir helt fylld, och låt alltid ett lager aska ligga kvar i botten av kaminen. Det isolerar förbränningskammaren och gör det enklare att tända,” säger hon. Hon avråder dessutom från att använda en vanlig dammsugare till att dammsuga kaminen. Skaffa istället en specialdammsugare som är anpassad för aska.

“Du kan också täcka asklådan med en påse eller liknande för att undvika att askan sprider sig i huset när du tömmer den,” säger Line. Rengöringsmedel eller ej? Man kan tro att man behöver använda starka rengöringsmedel för att få sin kamin helt ren. Men de två experterna säger att det faktiskt bara är skadligt för kaminen.

 • Du ska aldrig använda sprit eller andra lösningsmedel! Med en torr trasa och en svamp kommer du väldigt långt,” berättar Line Nederby från Aduro.
 • Vad ska göras inuti kaminen? När det börjar bli dags att rengöra kaminens insida finns det en rad olika saker att göra.
 • Aminens inre och rökröret kan rengöras genom dörren och eventuellt genom spjället i rökröret.

Det bör man göra årligen, eller ännu oftare, om kaminen används flitigt,” säger Line Nederby. Ett alternativ är att låta din sotare göra det åt dig. Line understryker dessutom att de gula plattorna i kaminens förbränningskammare slits naturligt och bör bytas ut när sprickorna är mer än en halv centimeter.

 • Esben Nøhr säger också att en askdammsugare är en bra investering om man vill ge sin kamin en grundlig rengöring.
 • Vad behöver göras på utsidan? En kamin kräver mest rengöring på insidan, där sotet och askan samlas, men det betyder inte att den utvändiga rengöringen är onödig.
 • Aminens utsida är målad med en värmetålig färg, som håller sig finast om den bara dammsugs med ett litet munstycke med mjuka borstar, eller dammas av med en torr mjuk trasa,” säger Line Nederby.

Hon avråder från att använda lösningsmedel, eftersom det kommer att ta bort färgen. Esben Nøhr rekommenderar en fuktig trasa för att få bort den värsta smutsen på utsidan. Hur blir man av med glassot? Om du har en kamin med glaslucka kommer du märka att den blir sotig med tiden.

 1. Det är ofta ett resultat av att man eldat med fuktig ved eller felaktigt bränsle, eller att det är dåligt drag i skorstenen.
 2. Men experterna har flera tips som kan råda bot på problemet.
 3. Man kan använda glasputs om kaminen inte själv kan ta bort sotet från rutan.
 4. Om sotet sitter riktigt ordentligt, kan man använda en fin stålull som är anpassad för glas,” säger Esben Nøhr.

“Ett av de äldsta tricken för att göra glaset rent igen är att använda askan från kaminen. Doppa en fuktig trasa i den kalla askan, och gnugga bort sotet från glaset,” tipsar Line Nederby. Dags att rengöra din pelletskamin? Ta hjälp av en lokal expert! BERÄTTA! Har du kamin eller kakelugn hemma? Hur håller du den ren?

Vilka buskar vill ha aska?

Aska till vilka växter? Att vedaska är bra för många växter, det vet jag, men är det några trädgårdsväxter, träd, buskar, som jag ska undvika att strö ut aska på? /Ingrid Odla svarar: Vore lättare att säga vilka växter som kan ha aska. Tradition är att ge en näve aska till bärbuskar till exempel krusbär och vinbär, eventuellt lite även till rosor och pioner men inte till hallon och inte till surjordsväxter.

Jag är osäker på om vedaskan generellt passar till trädgårdsväxter. Kan dock användas som skogsgödsel och eventuellt lite ströad på kålblad för att förhindra jordloppor. Risken för skorv kan dock öka, eftersom skorv trivs i jord med högt pH och aska höjer pH i jorden. Eftersom aska höjer pH finns det risk att en del kväve avgår som ammoniak, alltså askan orsakar kväveförlust.

Så vräk inte ut allt från spisen på komposten som då slutar bryta ned avfallet eller direkt på växterna! Gödsla inte heller växterna med kvävehaltiga gödselmedel i samband med askan. : Aska till vilka växter?

Är aska rent?

Aska — Jernkontorets energihandbok Aska är den substans som återstår efter förbränning. De mineralämnen som finns i bränslet deltar ej i förbränningsprocessen utan omvandlas ofta till nya kemiska föreningar, nämligen aska. Askan är alltid basisk, men dess innehåll varierar beroende på bränsle.

 • Aska från olja innehåller som regel små partiklar av metalloxider, medan aska från kol innehåller bergmaterial så som oxider av kisel, järn, mangan och aluminium, samt metaller i små mängder.
 • Vedaska innehåller karbonater, fosfater och sulfater, samt små mängder metaller.
 • Majoriteten av askan är så lätt att den följer med rökgaserna som stoft.

Dock kan mer än 99 % av askan fångas upp med hjälp av en stoftavskiljare. Den uppfångade askan kan sedan deponeras eller återanvändas som t.ex. byggmaterial. En del av askan smälter under förbränning och bildar smältaska. Denna aska samlas som slagg på botten av förbränningsrummet.

Även om inte askan direkt deltar i förbränningsförloppet så påverkar den förbränningsförhållandena. Askan kan försvåra tändning och kan påverka bränslets förbränning eftersom brännbar substans kan blandas med askan och därmed förloras som bränsle. Bränslen med hög askhalt kombinerat med låg smältpunkt på askan har särskilt svåra förhållanden.

Askan kan också sätta sig på de värmeöverförande ytorna och bilda beläggningar, vilket minskar rökgasernas genomströmningsarea. Som regel ger förbränning av fasta bränslen mer aska än flytande bränslen, och bränslen i gasform ger ingen aska alls. Den återstående mängden obrännbara ämnen som kvarstår efter förbränning anges i bränslets askhalt.