Varför Är Potatis Bra För Kroppen?


Varför Är Potatis Bra För Kroppen
Potatis och hälsa Vi och näringsfysiologerna är överens om att potatis är hälsosam basmat. Den är 99,9 procent fettfri och innehåller värdefulla vitaminer och antioxidanter. Bästa tipset: Ät den med skalet på. Utöver energi i form av kolhydrater ger potatis vitamin C, vissa B-vitaminer, kalcium och kostfibrer.Innehåll i 250 g potatis/dagligt rekommenderat behov: Kalcium 2,3% Protein 7,8% Energi 10,4% Järn (kvinnor) 11,1% Järn (män) 20% C-vitamin 34,4%Källa:

Varför är potatis ett bra livsmedel?

Vilka näringsämnen innehåller potatis? – Potatis är en av världens mest populära råvaror och en av de nyttigaste. Den är 99,9 procent fettfri och innehåller värdefulla vitaminer och fibrer. Äter du den med skalet på får du en ordentlig dos av nyttiga antioxidanter.

Njut och må bra. Potatis är bra basmat. Utöver energi i form av kolhydrater ger potatis vitamin C, vissa B-vitaminer, kalium och kostfibrer. Proteinhalten är låg men proteinet är av hög kvalitet. Forskningsrön visar att potatis kan göra oss mindre stressade. Den innehåller ämnen som stimulerar hjärnsubstansen serotonin som gör oss nöjda och lugna.

Vill du sova gott kan du alltså äta en bakad potatis innan du går och lägger dig. Varför Är Potatis Bra För Kroppen Skala eller inte skala? Potatisskal är rika på fibrer, kalcium, järn, zink, fosfor och B-vitamin. Näringsvärde per 100 gram potatis: cirka 80 g vatten 17,6 g kolhydrater 2,1 g protein 0,1 g fett 7 mg kalcium 0,6 mg järn 53 mg fosfor 76 kcal energi Innehåll i 250 g potatis/dagligt rekommenderat behov: Kalcium 2,3% Protein 7,8% Energi 10,4% Järn (kvinnor) 11,1% Järn (män) 20% Askorbinsyra (bättre att skriva C-vitamin?) 34,4% Källa: www.slv.se

Är ris bättre än potatis?

Potatis – Den kritik som riktas mot potatis cirkulerar främst kring dess höga GI-värde. För det första: För tränande personer är det mer eller mindre är betydelselösa GI-skillnader jämfört med andra matbaserade kolhydratkällor. För det andra: När man diskuterar GI är det viktigt att ha den totala kolhydratmängden i åtanke, då effekten på blodsockret balanseras ut av en mindre mängd kolhydrater.

Potatis är relativt kalori- och kolhydratsnålt jämfört med andra vanliga kolhydratkällor.100 gram potatis innehåller bara drygt 80 kcal och 18 g kolhydrater jämfört med okokt ris och pasta som innehåller cirka 350 kcal och 70–75 g kolhydrater (notera dock att 100 gram okokt ris är avsevärt mycket mer mat än 100 gram potatis).

Potatis mättar dessutom exceptionellt bra. I en studie från 1995 som publicerades i European Journal of Clinical Nutrition var kokt potatis det livsmedel som mättade bäst (!) av alla som undersöktes. Bättre än samma kalorimängd från ris, pasta, bananer, fisk och rött kött.

You might be interested:  Hur Mycket Kött På En Hummer?

Kan man leva på bara potatis?

Tio saker du inte visste om potatis Tio saker du inte visste om potatis Potatisen är en rotfrukt som har funnit så länge vi kan minnas. Men visste du de här tio sakerna om vår älskade knöl? Vi äter potatisen men, vi tänker sällan på dess historia. Just därför är det roligt att se tillbaka på vår populära rotfrukts resor genom tiderna.

 • – År 1995 var det första året då potatisen fick utmärkelsen som det första odlade vegetabliska frö att odlats ute i rymden på rymdskeppet Columbia.
 • – Namnet potatis kommer från spanska patata och
 • – det var just Spanien som introducerade potatisen i Europa under erövringen på 1500-talet.

– År 1845 spreds en sjukdom bland skörden som kallas bladmögel. Potatisen påverkades hårt och försvann på många ställen. Det blev bland annat orsaken till Irlands stora hungernöd som man tror tog död på en miljon invånare och fick yttligare en miljon människor att fly.

 1. – Människor kan överleva på en diet bestående av endast potatis och mjölk (eller smör), som innehåller A- och D-vitamin, vilka är de enda vitaminerna potatisen saknar.
 2. – Den potatis som har världsrekord i vikt och storlek vägde 3,76 kilo och odlades fram i England.
 3. – Idag är Kina den största producenten av potatis.

– Potatis innehåller en giftig förening som kallas solanin. Utsätts potatisen för angrepp i form av fysik skada eller ljus så kan solaninvärdena höjas. I vissa fall kan det orsaka huvudvärk, diarré och kramper. Får en människa i sig allt för höga doser av solanin kan det leda till koma eller till och med döden.

Vad är det för vitaminer i potatis?

En portion kokt potatis (175 g) innehöll mer än 20 procent av det rekommenderade dagliga intaget av vitamin C, niacin, vitamin B6 och kalium.

Vad är potatis bra för ekonomin?

Vi har inte satt vår sista potatis! – Svenskar behöver ändra sina matvanor, potatisen har blivit utkonkurrerad genom åren och behöver återfå sin status! Potatis är den av alla vegetabilier som är minst markkrävande varför denna borde ha en större roll i den svenska matkonsumtionen ur ett miljöperspektiv.

 • Miljöproblemet från vår matkonsumtion har gått från att vara ett lokalt problem till ett globalt, detta är inte hållbart! Potatisen är också nyttig då den innehåller många näringsämnen och är till 99,9 % fettfri.
 • Dessutom visar forskning på att den minskar stress.
 • Visste du att matkonsumtionens miljöpåverkan är ofantligt stor? Beroende på vad du stoppar i dig skiljer sig miljöpåverkan otroligt mycket.
You might be interested:  Vilken Typ Av Potatis Till Gratäng?

Genom att äta mer vegetabilier, framförallt potatis, minskas din klimatpåverkan än om du skulle äta kött och mejeriprodukter. Dessa står för 75 % av matkonsumtionens koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen är ett av de främsta miljöproblemen som orsakar dagens klimatförändringar.

Stor markareal används till köttproduktion genom att odla mat till djur, globalt används 34 % av spannmål till foder. Anledningen till att nötkött har så höga utsläpp av växthusgaser i jämförelse med vegetabilier är den stora andelen foder som krävs till djuren samt att produktionen i sig genererar stora utsläpp.

Vi måste sänka våra globala utsläpp genom att minska matimporten och istället öka produktionen av den svenska potatisen. Transporter är en stor belastning för miljön med tanke på utsläpp av växthusgaser, idag importeras cirka 50 000 ton potatis till Sverige.

Men potatis kan odlas i Sverige, då den lämpar sig bra för det svenska klimatet. Potatisodling så väl som odling av andra vegetabilier kräver mindre markyta än vad exempelvis köttproduktion gör, vilket visar på att potatisen är ett bra alternativ. Koldioxidutsläpp och markanvändning skulle drastiskt minska om vi valde att gå över till mer vegetabilisk kost som potatis.

Potatisproduktionen släpper ut 10 gånger mindre koldioxid än vad köttproduktionen gör. Potatisen kräver mindre markyta jämfört med ris och pasta. Ris kräver dubbelt så stor odlingsyta som potatis och kött kräver 100 gånger så stor odlingsyta. Genom att äta potatis kan marken brukas mer effektivt.

 1. Den odlade potatisen kan ätas direkt istället för att fungera som foder till djur, vilket spannmål gör.
 2. Att välja potatis oftare än kött innebär att vi slipper flera led i matproduktionen vilket ger mindre koldioxidutsläpp och gynnar miljön.
 3. Potatisodlingen gynnar även miljömålet rikt odlingslandskap som är ett av Sveriges 16 miljömål.

Miljömålet gynnas då den svenska åkermarken används till ökad potatisodling istället för att potatisen ska importeras. Livsmedelsverket skriver att potatis är ett nyttigt och viktigt baslivsmedel i Sverige. Du kanske tror att det inte spelar någon roll ifall du väljer pasta, ris eller potatis? Ta till exempel ris, som varit en av den viktigaste basfödan i andra delar av världen.

Nyligen har det dock lyfts fram i media att ris innehåller stora mängder arsenik och Livsmedelsverket ger rekommendationer på att ris inte bör ätas för ofta. Potatisen däremot innehåller mängder med viktiga mineraler, vitaminer, antioxidanter, proteiner och fibrer, som pasta och ris saknar. Naturvårdsverket menar på att potatisen har hamnat i skymundan för ris och pasta.

Genom att äta mer potatis och minska sitt köttintag minskar risken för tjocktarmscancer. Potatis kan också minska magirritation och kan även motverka stress då den innehåller ämnen som har en lugnande effekt. Stressen i samhället gör att många väljer bort potatisen då den tar lång tid att tillaga.

 • Detta borde motverkas genom att utveckla potatisutbudet i affären och på så sätt öka dess konkurrenskraft.
 • Attraktiva alternativ skulle kunna främja potatisen, till exempel små förpackningar med tvättade och skalade potatisar.
 • Det var bättre förr, då potatisen spelade en större roll i vår matkultur.
 • Trenden från 50- talet är att ris och pasta har fått större plats i svenska hushåll.
You might be interested:  Hur Mycket Kalorier Är Det I Sprit?

Idag äter genomsnittssvensken 2 kg mindre potatis om året än för 15 år sedan. Trenden har dock börjat att vända. Kostrådgivare menar att potatisen är ett bättre alternativ än ris och pasta ur näringssynpunkt. Den här utvecklingen behöver fortskrida så vi får ett samhälle där potatisen åter igen får en större plats på det svenska matbordet.

 • Att övergå till en ökad konsumtion av svensk potatis och en minskad konsumtion av ris och pasta skulle leda till en mer hållbar konsumtion och ett bättre framtida klimat.
 • Även en studie från Naturvårdsverket visar på att beteendeförändringar är ett av de främsta sätten att lösa problematiken.
 • Därför vill vi att folk ska äta potatis oftare.

Potatisproduktionen bör även bli mer fördelaktig och vinstgivande för den enskilda svenska lantbrukaren att odla. Potatisen har haft en stor historisk betydelse för det svenska folket när de led av svält, då var potatisen den främsta råvaran. Den var lätt att odla eftersom att inga speciella redskap behövdes.

Dessutom behövde människorna inte tröska, torka eller mala som man behöver göra med andra spannmål. Den var särskilt viktig för dem i samhället som inte hade råd med köksutrustning. Vardagslivet underlättades för det svenska folket, potatisen kunde lätt tillagas i större mängd och var näringsrik vilket var livsnödvändigt i början på 1900-talet.

Potatisen har räddat svenskarna från undergång vid svåra tider med hungersnöd och krig, låt den nu även rädda oss från klimatförändringarna! Bergquist, J., Erelius, J., Sjögren, J., & Sjöstrand, J. Miljövetarstudenter på Linköpings Universitet 2016-05-31 : Viktigt debattinlägg av studenter

Vad är det för vitaminer i potatis?

En portion kokt potatis (175 g) innehöll mer än 20 procent av det rekommenderade dagliga intaget av vitamin C, niacin, vitamin B6 och kalium.