Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön?


Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön
Bäst mjölk för miljön? – Sveriges Natur FRÅGOR OCH SVAR * Hur bekämpar jag mördarsniglarna på ett miljövänligt vis? Är vegomjölk bättre för miljön än komjölk och hur hittar utsatta laxyngel hem? Det är några läsarfrågor som får svar i detta nummer. Numera finns det ett stort utbud av vegetarisk mjölk av soja, havre, direkt från åkern utan omvägen via kon.

 1. Havre låter ju svenskt och nära, medan soja associerar till regnskog.
 2. Hur står sig vegomjölken ur miljösynpunkt i jämförelse med komjölk? K-E Högberg SVAR: Från näringssynpunkt är skillnaderna små mellan olika slag av mjölk, med undantag för att vissa sorter inte är D-vitaminberikade.
 3. För miljön finns det olika för- och nackdelar med de olika mjölkalternativen.

Flera värdefulla arter och naturtyper är kopplade till mjölkproduktionen. Men ur klimat- och resurssynpunkt vinner vegomjölken stort. Kor förbrukar stora mängder foderspannmål, vatten och energi för att få fram mjölken. Att göra “mjölk” direkt av spannmål spar därför mycket resurser.

Växthusgasutsläppen från komjölk har i en avhandling från Lantbruksuniversitetet beräknats till drygt ett kilo per kilo mjölk. En livscykelanalys på havremjölk från Lunds universitet beräknar utsläppen till drygt 0,3 kilo per kilo mjölk. Det mesta av sojan blir till djurfoder. En del av detta produceras i Brasilien på marker där det tidigare varit regnskog.

Att göra mjölk av den proteinrika sojabönan är ändå ingen dålig idé, jämfört med att utfordra kor med det. Det finns dock en massa aspekter att ta hänsyn till i jämförelsen: naturbete, närproducerat foder, ekologisk odling med mera. Men i det stora hela är produkter av vegomjölk ett miljövänligt alternativ.

Vilken mjölk har minst klimatpåverkan?

Mandelmjölk släpper ut minst växthusgaser – Men vilken mjölk som egentligen är bäst i ett klimatvänligt köp är svårt att svara på, och en komplex fråga. Det menar Johanna Björklund, lektor i biologi och docent i miljövetenskap vid Örebro universitet. – När man väljer behöver man fundera på klimatfrågan men också biologisk mångfald och vatten.

Det hänger så väl ihop. Biologisk mångfald är hotad av ökade temperaturer, säger hon. En undersökning från Oxfords universitet visar exempelvis att produktionen av ett glas mandelmjölk släpper ut minst växthusgaser, och nyttjar försvinnande lite mark i jämförelse med vanlig mjölk. Samtidigt är vattenanvändningen väldigt hög i jämförelse med havremjölk, som står för ett högre utsläpp av växthusgaser.

Trots det anser Johanna Björklund att vattenanvändningen är väldigt viktig att tänka på i valet av vegetarisk mjölk. – Mandelmjölken är den sämsta mjölken att köpa, säger hon och fortsätter: – Vattenanvändningen påverkar inte klimatet så mycket. Däremot påverkar den vår möjlighet att överleva och producera mat.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Är Det I Nudlar?

Är mjölk bra för klimatet?

Det finns mat som både är hälsosam och bra för miljön. Mjölk och mjölkprodukter är bra exempel på sådan mat. Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen vi behöver varje dag och svensk mjölkproduktion har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen.

Vilken mjölk är Hälsosammast?

Båda varianterna har fördelar – Vill man ändå dricka eller laga mat och ska välja mellan mjölk eller ett vegetabiliskt alternativ, är komjölken bäst ur näringssynpunkt, då de växtbaserade mjölkdryckerna till största delen består av vatten och en väldigt liten mängd “råvara”.

Är mjölk miljövänligt?

MEJERIPRODUKTER – växthusgaser – Medveten Konsumtion Inom jordbruket är mejeriproduktion en stor ekonomisk sektor. Arla är en av de största mejerikoncernerna i världen. För 30 år sedan fanns det 37 000 bönder som producerade 5,5 miljarder liter mjölk i Danmark.

Nötdjur kan leva enbart på gräs. Men det finns en gräns för hur mycket mjölk en ko kan producera på enbart gräs som föda. Produktionen och konsumtionen av mjölk har minskat med hela 31 % från år 1995, vilket är bra ur miljösynpunkt. År 2019 producerades ca 730 miljoner liter mjölk i Sverige, och vi dricker nästan 1,5 liter mjölk per person/vecka, vilket motsvarar 70 liter per person/år. Mejeriprodukter kommer från kor som släpper ut metangaser, som i sin tur påverkar klimatet negativt. Att konsumera mejeriprodukter med måtta är därför att föredra. Numera finns även flera växtbaserade alternativ till ko-mjölk; havremjölk, sojamjölk, rismjölk och mandelmjölk för att nämna några.

Är ekologisk mjölk bättre?

Ny forskning visar att ekologisk mjölk håller bättre kvalitet vid kalla och våta somrar. Även efter kalla och blöta sommrar håller ekologisk mjölk högre halter av bra fettsyror än konventionell mjölk. Det rapporterar ATL Lantbrukets affärstidning som tagit del av ny forskning från Newcastle University.

Vilket livsmedel har lägst klimatavtryck?

Varför är det miljö- och klimatsmart med mer vegetabilier? – Visste du att en vegetarisk rätt i genomsnitt har hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt? Det beror på att uppfödning av köttdjur står för en mycket stor del av klimatutsläppen. Vi svenskar äter mycket kött, vilket varken är bra för miljön eller hälsan.

Hur miljövänligt är Oatly?

Klimatsmart alternativ till mjölk Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön Foto: Oatly Havredryckerna från har på senare år gjort stor succé på marknaden – inte bara bland laktosintoleranta som inte tål vanlig mjölk utan även bland den växande skaran människor som vill bidra till en mer hållbar konsumtion. – Havredryck är utan tvekan ett klimatsmart alternativ till mjölk.

Vad är det för skillnad på vanlig mjölk och ekologisk mjölk?

Den främsta skillnaden mellan den ekologiska och konventionella mjölken är samman- sättningen av fettsyror där den ekologiska mjölken ofta innehåller mer fleromättade fetter, omega-3 fettsyror och en högre kvot mellan omega-3 och omega-6 fettsyror.

Är havremjölk processad?

Sockret i havredryck har processas fram Att drycken är så söt beror på att producenterna bryter ner en del av havrens stärkelse under tillverkningsprocessen, så att sockerarten maltos formas. Det är samma socker som finns i öl. Precis som öl höjer också havredrycker effektivt blodsockret, om de dricks i större mängder.

Är Alpro bra?

Innehåller vitamin B12 och D Alpro kokos Original är en utsökt blandning av uppfriskande kokos och lätt smak av ris. Med endast 40 kalorier per glas och inget tillsatt socker * gör den dina favoritrecept lite härligare, skänker lite solsken till din frukost. Även god att äta precis som den är!

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det För Potatis Att Växa?

Vilken dryck är bäst att dricka utifrån ett miljöperspektiv?

Att dricka flaskvatten istället för läsk ser Livsmedelsverket (2009) som positivt ur ett hälsoperspektiv, men att dricka kranvatten är det bästa alternativet för miljön. Hur miljön påverkas av olika livsmedel har beskrivits av Heede (2008).

Vilket livsmedel har mest miljöpåverkan?

Kött och charkprodukter Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Därför kan det få stor effekt om du minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling mot vegetariska alternativ.

Är creme fraiche bra för miljön?

Créme fraiche får pappersbägare Vår senaste innovation inom förpackningar minskar klimatpåverkan med drygt 50 procent. Vi har ökat andelen förnybara material och tagit bort all aluminium.

 • Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön
 • Bägare med trä som råvara.

Vi är mycket stolta över vår nya bägare för samtliga crème fraiche 2 dl – en kartongförpackning med plastförstärkt insida. Och istället för aluminium har den nu en plastförstärkt pappersfolie. Locket består till största delen av återvunnen PET-plast. Genom att välja vår nya pappersbägare bidrar du till en bättre hushållning med jordens fossila resurser.

 1. Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön
 2. 50 procent lägre klimatpåverkan!

Jämfört med den tidigare förpackningen har den nya förpackningens klimatpåverkan mer än halverats. Vi uppskattar att den nya pappersbägaren kommer leda till minskade utsläpp om 774 ton växthusgaser per år vilket ungefär motsvarar lika mycket som 23 miljoner plastkassar ger upphov till.

Är ägg bra för miljön?

Ägg är ett klimatsmart sätt att få i sig näringsämnen och protein. Hönsen föds upp frigående eller i inredda burar och utfodras med spannmål och soja. Ägg som säljs förpackade i butik är allra oftast av svenskt ursprung, medan äggråvara som säljs som matlagningsingrediens eller i färdiglagad mat kan vara importerad.

Är Havremjölk klimatsmart?

Havremjölk eller komjölk – vad är bäst? Du behöver inte välja, anser experten I debatten ställs de ibland mot varandra – havren och komjölken. Vad är egentligen det bästa för oss när det kommer till hälsa, miljö och vårt klimat? Vilken mjölkdryck är bäst? Jonas Ekströmer/TT Anna Karolina Eriksson/TT 19.09.2019 22:30 UPPDATERAD 19.09.2019 22:49 Ska du välja animaliskt – eller satsa på mer växtbaserat i mjölkglaset? Välj vad du vill, säger Gunnar Rundgren, svensk jordbrukskonsult som på uppdrag av EU-projektet Matlust skrivit rapporten,

Syftet har inte varit att ta ställning, utan att försöka ge en bredare bild. Vad stämmer – och inte – när det kommer till de bägge alternativen? Komjölk eller havremjölk – vad är bäst för hälsan? – Jag tror det är svårt att säga, för det beror på allt annat man också äter, säger han och förklarar att det handlar om kombinationen av allt kroppen får i sig.

En sak är dock säker. Vi vet mer om hur mjölk påverkar vår hälsa, säger Gunnar Rundgren. – Ja, havredryck är ett nytt livsmedel, det finns ingen forskning som visar effekterna på vår hälsa av långvarig konsumtion. Mjölk har druckits länge, säger han och fortsätter: – Mjölken är ett väl testat näringsämne som innehåller bevislig nytta.

 • Omjölk eller havremjölk – vad är bäst för miljön? Oavsett val – se till att välja ekologiskt, säger Gunnar Rundgren.
 • Det spelar stor roll hur man producerar! Valet av havredryck eller komjölk påverkar på lite olika sätt.
 • Är man ute efter att skapa levande landsbygd och kulturmiljö med betesdjur så tillför inte havredryck något överhuvudtaget.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Gör Jag Av Med?

Den ökar bara storskaliga odlingar, utarmar jordarna. Och produktionen använder mer bekämpningsmedel, säger han. Nu låter det kanske som att havre är en riktig miljöbov. Komjölksproduktion har också mörka sidor, även om de, om man får tro Gunnar Rundgren, är något färre.

Den enda stora är metangasutsläpp från korna. Och om produktionen bedrivs på fel sätt, så man använder importerad soja som djurfoder, så bidrar det till dålig odling någon annanstans. Komjölk eller havremjölk – vad är bäst för klimatet? – Per liter vara så har ju havre en mindre klimatpåverkan. Men hur mycket mindre beror faktiskt på hur man räknar.

Enligt Gunnar Rundgrens rapport så kan man i genomsnitt producera mer havredryck per hektar åkermark än mjölk. Vid jämförelser bör man kanske även fundera på de olika dryckernas proteininnehåll. Då blir produktion av havredryck inte mer arealeffektiv än mjölk, enligt rapporten.

– Mjölk innehåller flera nyttigheter, mer protein och en rad vitaminer och spårämnen som inte finns i havredryck. Mjölk eller havre – varför måste man välja det ena eller det andra? Att vi står inför ett nödvändigt val kanske ett pågående marknadskrig vill få oss att tro. Men man måste inte välja alls, understryker Gunnar Rundgren.

– Varför se dryckerna som alternativ till varandra? Det finns inget skäl, man kan väl gilla eller ogilla smaken? Svenska konsumenter bör dock känna till en sak, säger han. Havre, som enligt Rundgren är en utmärkt produkt, förutsätter nämligen att annan animalisk produktion finns ute i jordbruket.

 1. Ja, att det finns höns och kor som äter upp restprodukterna – för minst en tredjedel av odlad havre blir halm som antingen plöjas ner i jorden eller säljs som strömedel till djur.
 2. Vad händer då med resten av all odlad havre? – En tredjedel går till dryck och en tredjedel till foder.
 3. Dessutom används gödsel ute på havrefälten, som alltså kommer från kreaturen.

– Det är en sak att välja havre eller mjölk som konsument, men det är en helt annan diskussion att säga att havre står för ett veganskt alternativ. För det gör det inte alls. : Havremjölk eller komjölk – vad är bäst? Du behöver inte välja, anser experten

Hur miljövänligt är Oatly?

Klimatsmart alternativ till mjölk Vilken Mjölk Är Bäst För Miljön Foto: Oatly Havredryckerna från har på senare år gjort stor succé på marknaden – inte bara bland laktosintoleranta som inte tål vanlig mjölk utan även bland den växande skaran människor som vill bidra till en mer hållbar konsumtion. – Havredryck är utan tvekan ett klimatsmart alternativ till mjölk.

Vad är det för skillnad på vanlig mjölk och ekologisk mjölk?

Den främsta skillnaden mellan den ekologiska och konventionella mjölken är samman- sättningen av fettsyror där den ekologiska mjölken ofta innehåller mer fleromättade fetter, omega-3 fettsyror och en högre kvot mellan omega-3 och omega-6 fettsyror.