Hur Många Kalorier Behöver Ett Barn?


Hur Många Kalorier Behöver Ett Barn
Tre energinivåer – De energinivåer som anges nedan för pojkar 10-18 år följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Energinivåerna är beräknade på gruppnivå och ska inte tolkas som råd för enskilda individer eftersom behovet av energi (kalorier) varierar med ålder, kön, vikt och graden av fysisk aktivitet, och kan också variera från dag till dag.

Pojkar 10–12 år 9,3 MJ (2225 kcal) Pojkar 13–15 år 11,0 MJ (2625 kcal) Pojkar 16–18 år 11,8 MJ (2825 kcal)

För varje energinivå hittar du ett dokument med förslag på livsmedel inom varje livsmedelskategori med portionsstorlekar och antal portioner per vecka. Klicka på det dokument för den energinivå du är intresserad av och läs mer.

Hur många kalorier behöver en 12 åring?

Skolelevernas hälsa stöds av en regelbunden måltidsrytm och smart sammansatta mellanmål, såsom bär, grönsaker, frukt, spannmålsprodukter och fettsnåla mjölkprodukter. Sockrade drycker är populära bland ungdomar, men de är dåliga både för handhälsan och det allmänna hälsotillståndet. Kranvatten är den bästa törstsläckaren för skolbarn! För alla 2–18-åringar rekommenderas ett D-vitamintillskott på 7,5 μg dagligen året runt. Detta är särskilt viktigt under de stadier då benstommen snabbt växer till sig. 10 – 13-åriga flickors riktgivande energibehov är 2055 kcal/dygn och pojkars 2340 kcal/dygn.14 – 17-åriga flickors riktgivande energibehov är 2340 kcal/dygn och pojkars 2820 kcal/dygn.

Hur många kalorier ska en 8 åring äta?

Grupper inom Kalorier:

You might be interested:  Hur Många Kalorier Är Det I En Ostskiva?
Barn Vikt kg Kcal/dag
6-12 månader 9 750
1-2 år 12 1000
2-6 år 16 1250
6-10 år 25 1800

När smalnar barn av?

Runda barn – praktiska råd – Förskoleåldern är vanligtvis en tid när barn växer betydligt långsammare än under spädbarnsåret. De knubbiga låren försvinner och revbenen kan bli synliga utan att det är något konstigt med det. Men alla barn smalnar inte av, vissa fortsätter att ha hull även under förskoleåren.

Forskning visar att det är lättare att undvika övervikt senare i livet om det upptäcks redan under förskoleåldern och därför uppmärksammar BVC barn som snabbt ökar i vikt. Som förälder kan man känna sig både påhoppad och ifrågasatt men samtalet är välment. Det är svårt att själv se att ens barn väger för mycket.

Forskning både från Sverige och andra länder visar att många föräldrar underskattar sitt barns vikt – och överskattar hur mycket barnet behöver äta. Genom att få vägledning och ta reda på varför barnet ökar mer än normalt i vikt kan barnet få hjälp att växa i sin vikt.

Hur mycket ska en 7 åring väga?

Viktskattning utifrån ålder: –

  • Ett normalstort 2-10 år gammalt barns vikt kan uppskattas enligt:
  • Vikt i kg = 2 x (åldern i år + 5)
  • Alternativt:
  • 7-14 regeln:
  • Ett nyfött barn väger 3 500 g.
  • En 7-åring väger 7 ggr så mycket (=ca 25 kg)
  • En 14-åring väger 14 ggr så mycket (=ca 50 kg)

1-3-6 regeln

  • En 1-åring väger 10 kg
  • En 3-åring väger 15 kg
  • En 6-åring väger 20 kg.

Viktökning per vecka under första året

Ålder Genomsnittlig viktökning (g/vecka)
1-2 mån 175 g/vecka
2-4 mån 150 g/vecka
4-6 mån 125 g/vecka
6-8 mån 100 g/vecka
8-10 mån 75 g/vecka
10-12 mån 50 g/vecka
You might be interested:  Hur Stort Mellanrum Att Sätta Potatis?

Hur mycket ska en 12 åring äta?

Tre energinivåer – De energinivåer som anges nedan för pojkar 10-18 år följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Energinivåerna är beräknade på gruppnivå och ska inte tolkas som råd för enskilda individer eftersom behovet av energi (kalorier) varierar med ålder, kön, vikt och graden av fysisk aktivitet, och kan också variera från dag till dag.

Pojkar 10–12 år 9,3 MJ (2225 kcal) Pojkar 13–15 år 11,0 MJ (2625 kcal) Pojkar 16–18 år 11,8 MJ (2825 kcal)

För varje energinivå hittar du ett dokument med förslag på livsmedel inom varje livsmedelskategori med portionsstorlekar och antal portioner per vecka. Klicka på det dokument för den energinivå du är intresserad av och läs mer.