Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött?


Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött
Bakgrundsinformation – Enligt Jordbruksverkets rapport Jordbrukets behov av vattenförsörjning så står jordbruket idag för ca 70 procent av den globala sötvattenanvändningen. I Afrika och Asien beräknas jordbruket stå för över 80 procent av sötvattenanvändningen (SCB, 2017; UN Water, 2015).

Från 1961 till 2012 mer än fördubblades den bevattningsbara arealen jordbruksmark i världen från 1,4 miljoner km2 till 3,2 miljoner km 2, Globalt sett används det mesta vattnet inom jordbrukssektorn för bevattning av grödor men även djurhållningens behov av vatten har ökat över tid då antalet djur inom jordbruket i världen ökat från 7,3 miljarder år 1970 till 24,2 miljarder år 2011 (UN Water, 2017).

I Sverige är jordbrukets andel av vattenanvändningen relativt sett liten och uppgår till cirka tre procent av den totala användningen. Orsaken är framförallt att det nordeuropeiska klimatet gör behovet av bevattning av grödor mindre här än i torrare delar av världen.

Inom det svenska jordbruket används vatten främst för bevattning av grödor och för djurhållning. Av de cirka 75 miljoner kubikmeter vatten som jordbruket använde under 2015 gick omkring 64 procent till bevattning och resterande 36 procent till dricksvatten för husdjur (SCB, 2017). Tillgång till vatten är en nödvändig förutsättning för att producera livsmedel från den svenska jordbruksmarken.

Av allt det vatten som vi människor tar ut från grundvatten och avleder från floder används 70 procent till konstbevattning i jordbruket. Det är inte långsiktigt hållbart. Det finns ett osynligt, så kallat virtuellt vatten, dolt i livsmedel och en del andra produkter.

Vilken mat kräver mest vatten?

2. Ett kilo nötkött – 15 000 liter vatten – Kött, och särskilt nötköttet lyfts ofta upp som en väldigt krävande vara när det kommer till hur mycket vatten som går åt i produktionen. Det internationella snittet för nötköttets vattenfotavtryck ligger på drygt 15 000 liter per kilo.

 1. Att jämföra med 6000 liter för gris och 4000 för kyckling.
 2. Men hur hållbar produktionen är utifrån vattenavtryck beror mycket på hur fodret som djuren äter tagits fram.
 3. I Sverige används framförallt regnvatten och endast en liten del grundvatten.
 4. Nötkött från Sverige är alltså mer hållbart, Världsnaturfonden.

Animaliska produkter har oftast ett större vattenavtryck än grödor. Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött

Hur mycket vatten finns det i kött?

Rent kött 60-80%.

Hur mycket vatten går det åt för att odla ris?

6 “vattenbovar” – och alternativ att välja istället –

 1. Avokado Efterfrågan på avokado blir bara större, något som ställt till problem på sina håll. Ett kilo avokado förbrukar 2000 liter vatten, på vissa platser har det ökade trycket på produktionen lett till att floder sinat. Alternativ: Svårt att ersätta men det finns exempel på guacamole gjord på gröna ärtor, sparris eller broccoli, så experimentera själv och använd gärna rapsolja.
 2. Nötkött Ett kilo förbrukar 15 000 liter vatten, gris förbukar motsvarande 600 liter och kyckling 4000 liter. Även om vi i Sverige mest använder regnvatten vilket gör att svenskt kött kan anses hållbart går det som regel åt mer vatten till animaliska livsmedel än frukt och grönsaker. Alternativ: Ät vegetariskt eller välj miljömärkt fisk.
 3. Mandel och jordnötter Det går åt tolv liter vatten för att odla en mandel. Medan jordnötter kräver ungeför 2700 liter per kilo. Alternativ: Solros- och pumpafrön.
 4. Choklad Framställning av choklad kräver enorma mängder vatten, närmare bestämt 1700 liter vatten för en chokladkaka på 100 gram. Alternativ: I likhet med avokado svårt att ersätta men välj godsaker med andra smaker som frukt. Varför inte baka en äppelkaka istället för en kladdkaka till exempel.
 5. Ris Det går åt ungefär 1670 liter vatten för att odla ett kilo ris. Totalt står risproduktionen för ungefär 40 procent av all bevattning. Alternativ : Närodlat matvete eller mathavre.
 6. Banan En banan på 200 gram förbrukar 160 liter vatten. Alternativ: Närproducerade äpplen, päron och plommon.
You might be interested:  Hur Länge Kan Man Frysa Kött?

LÄS OCKSÅ: 5 saker du kan göra för att gynna biologisk mångfald Av redaktionen Källa: Omvärlden Kategori: Eko/miljö Skriv ut artikel

Varför är det så mycket vatten i kött?

Publicerat måndag 2 december 2013 kl 06.56 Mört och saftigt kött är vad många konsumenter efterfrågar. Därför sprutas vatten in i köttet som binds på kemisk väg genom olika tillsatsämnen. EU arbetar just nu med att gå igenom olika tillsatsämnen. Men ett eventuellt förbud kan dröja.

 • Johanna Stiernstedt är kvalitetschef på ICA och säger att tillsatserna gör köttet mört och att det finns kunder som efterfrågar detta.
 • Det gör man för att det finns en kundefterfrågan.
 • Underna ska ha ett val, och saltlake bidrar till en viss mörhet.
 • Men man kan också välja att köpa en helt ren produkt, säger Johanna Stiernstedt, kvalitetschef på ICA.

Men bland kunderna i en matbutik i Växjö var det svårt att hitta den efterfrågan. – Varför ska man alls tillsätta vatten, det förstår jag inte. Om det blir billigare är det väl i så fall bättre att man äter lite mindre men med högre kvalité, säger en av kunderna.

 1. Det är något jag har tänkt mycket på och det känns ju helt onödigt.
 2. Jag tror inte heller att kunderna efterfrågar det, snarare handlar det väl om att ekonomi: vatten är billigt, säger en annan.
 3. För att vattnet ska hålla sig kvar i köttet används ofta något bindmedel, främst fosfater.
 4. En larmrapport om ämnets effekt på hälsan publicerades förra veckan.

EU håller just nu på att titta över användandet, men om det blir ett förbud kan det dröja till 2018. – Man tillsätter då fosfat som binder vatten. Men det är något som vi är restriktiva med och försökt jobba bort till exempel i vår julskinka, säger Johanna Stiernstedt.

Hur mycket vatten går det åt för 1 liter mjölk?

1 liter mjölk 940 liter.

Hur mycket vatten går det åt för att tillverka ett par jeans?

Jeanskampanj Publicerad av: Carina Bindzau, den 1 april 2021. Sollentuna Rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening har startat ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön. Visste du att det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans? Den största anledningen till att det går åt så mycket vatten är att jeans tillverkas av bomull och för att producera ett kilo bomull går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten.

 1. Produktionen av ett par jeans motsvarar också ett utsläpp på 13 kilo CO 2,17 kilo CO 2 motsvarar koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil.
 2. Det är förstås bra om man använder sina jeans så länge som möjligt.
 3. Om man behöver köpa nya så kan man köpa begagnade jeans.
 4. Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik kommeratt under perioden den 6 april – den 31 augusti räkna hur många jeans som lämnats och sålts i butiken.

Efter periodens slut kan vi räkna ut hur många liter vatten, hur många kilo kemikaliersom vi har sparat och hur många färre kilo koldioxid som inte släppts ut i luften. Så lämna gärna dina begagnade jeans till secondhandbutiken på Hvidovrestråket 3A i Sollentuna ochköp dina nya jeans där så hjälper du till att bidra till att uppnå globala målen för en hållbar värld.

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar på att bli uppnådda till år 2030. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyrakommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Detta lokala initiativ syftar att bidra till mål 12 och 13, som står för hållbara konsumtions -och produktionsmönster respektive bekämpning av klimatförändringar. Det är alltså inte bara genom att äta vegetariskt och spara in på bil- och flygresor som vi kan spara på miljön utan även när vi planerar våra klädinköp. Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött : Jeanskampanj

You might be interested:  Vad Är Ikeas Köttbullar Gjorda Av?

Hur mycket vatten krävs för 1 kg bomull?

BOMULL – Medveten Konsumtion Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att odla 1 kg bomull krävs det drygt och i de värsta fallen kan det krävas uppemot över 20 000 liter vatten.

Vilket land förbrukar mest vatten?

Ojämn fördelning – Förbrukningen av virtuellt vatten är, precis som när det gäller synligt vatten, ojämnt fördelad i världen. I USA är den genomsnittliga virtuella vattenförbrukningen 7 800 liter vatten per person och dag. I Kina är den 2 900 liter/dag.

Hur mycket vatten går det åt för en avokado?

Så mycket vatten går åt till ett kilo avokado I Danmark har butikskedjor börjat som odlats i provinsen Petorca i Chile, efter att en från miljöorganisationen Danwatch berättas hur floder torrläggs av de vattenslukande avokadoodlingarna. Så hur mycket vatten går det egentligen åt för att få fram ett kilo avokado? SVT Nyheter grottade ner sig i siffror från nätverket som visar den globala genomsnittsförbrukningen för olika frukter och grönsaker.

Hur mycket vatten går det åt att producera en bil?

I genomsnitt förbrukar varje människa 4000 liter vatten per dygn. Mest vatten går till jordbruket, visar en holländsk kartläggning. Den genomsnittliga vattenanvändningen per capita uppgår till 1385 kubikmeter och år, mätt under tidsperioden 1996 till 2005.

Men givetvis skiljer sig konsumtionen mellan olika länder. Det visar Arjen Hoekstra och Mesfin Mekonnen vid nederländska universitetet i Twente i sin undersökning av vattenförbrukningen, som de kallar water footprints. Undersökningen har nyligen publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings,

Den genomsnittliga förbrukningen i Sverige ligger aningen högre än genomsnittet, 1428 kubikmeter. I Finland är förbrukningen 1414 kubikmeter per år, i jordbrukslandet Danmark 1635 och i USA 2842 kubikmeter per person och år. Den indiska förbrukningen stannar vid 1089 kubikmeter per person och år.

 • Den näring som förbrukar mest vatten är jordbruket.92 procent av världens vattenanvändning går dit.
 • Av förbrukningen inom jordbruket går 27 procent till spannmålsodling, 22 procent till köttproduktion och 7 procent till att framställa mejeriprodukter.
 • Världens industriproduktion förbrukar 4,4 procent av vattnet, hushållen använder 3,6 procent.

Forskarna har massor av exempel på hur mycket vatten som går åt för att framställa olika produkter. För att tillverka en personbil används 450 000 liter vatten, till en T-tröja går det åt 4100 liter, en hamburgare kräver 2400 liter, en latte behöver 200 liter, ett ägg 135 liter och ett A4-papper 10 liter.

Hur många liter mjölk för att göra 1 kg ost?

1. Det krävs 10 liter mjölk för 1 kg hårdost – Visste du att det går åt cirka 10 liter mjölk för att producera 1 kg hårdost? Ost märkt med Från Sverige och Mjölk från Sverige är alltid gjord på 100% svensk mjölk från svenska mjölkkor. Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött

Hur mycket vatten går det åt för att tillverka en t shirt?

För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet. Varje år köper en svensk i genomsnitt kläder som krävt mer vatten än vad som motsvarar vattenanvändningen i ett svenskt hushåll med tre personer.

Hur mycket vatten går det åt att producera grönsaker?

Hur mycket vatten går det år Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött En “normal” kopp te är 2,5 deciliter, och det är förstås den mängd vatten som man behöver för att brygga en kopp. Men hur mycket går det åt för att producera bladen och få dem hem till dig? I genomsnitt går det totalt åt 27 liter färskvatten. Liter! Det mesta vattnet som behövs är inte det som finns i din kopp, utan det som används tidigare i kedjan.

Allt det här, tillsammans med exempel för olika produkter, kan man läsa om på hemsida. Det som är roligt att läsa i sammahanget: Medan en kopp te behöver 27 liter vatten, så behöver en kopp kaffe (du vet det där lustiga ört-teet som görs på bönor.) hela 130 liter vatten. Så åtminstone när det gäller total vattenåtgång är te överlägset.

Så det finstilta: För att vara helt rättvis, måste man titta på vilken mängd vatten som används. Ibland behöver man helt rent vatten, ibland klarar man sig med regnvatten, ibland med s.k. “grått” vatten, som man kanske kan ge växter, men som man inte vill dricka.

You might be interested:  Vilken Potatis Gör Man Mos På?

Måste man tvätta jeans separat?

TVÄTTA NYA JEANS? – När jeansen är nya och ska tvättas för första gången bör de vändas ut och in och tvättas separat för att inte riskera att byxorna färgar av sig på andra plagg. Välj även här ett skonsamt program och låg temperatur. Vänd efter tvätt tillbaka byxorna och häng upp med klädnypor eller på en byxgalge med clips. Låt sedan dropptorka.

Hur mycket kläder slänger en person per år?

Hur mycket kläder köper svensken i snitt? – Mellan 2000 och 2019 ökade konsumtionen av textil med 30 procent per person i Sverige. I snitt köpte vi 13,7 kilo textilier år 2019, varav 10 kilo var kläder. Visst får man en tankeställare? Vi slänger också mycket kläder och textil i hushållsavfallet.

Varje år hamnar drygt 7,5 kilo textilier per person i soppåsen. Samtidigt visar en undersökning från 2016 att 60 procent av det vi slänger skulle kunna användas i befintligt skick. För att skapa en mer hållbar mode- och textilindustri: Använd det som redan är producerat – ersätt inte med nytt. Över 90 procent av all klimatpåverkan från vår svenska textilkonsumtion är kopplad till våra inköp av nyproducerade varor.

Då räknar man in klimatpåverkan från både produktion och konsumenternas transport till och från butik. En studie från Mistra Future Fashion visar att en svensk i genomsnitt använder en t-shirt 30 gånger och sedan ersätter den med en ny. Genom att fördubbla användningarna till 60 gånger kan miljö- och klimatpåverkan närapå halveras, förutsatt att man inte köper ett nyproducerat plagg.

Hur mycket koldioxid släpps ut för att tillverka ett par jeans?

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union. FN:s miljöorgan UN Environment uppger att produktionen av ett par jeans leder till utsläpp på 33,4 kilo koldioxidekvivalenter – lika mycket utsläpp som en bilresa på 111 kilometer orsakar.

Enligt Unctad används 93 miljarder kubikmeter vatten per år av textil- och modeindustrin – lika mycket som skulle kunna tillgodose behoven hos fem miljoner människor. Och omkring en halv miljon ton syntetiska mikrofibrer från våra kläder som reningsverken inte klarar av att filtrera bort spolas ut i haven varje år, enligt FN-organet.

Dessutom är klädindustrins koldioxidutsläpp större än flygsektorns och sjöfartens sammanlagda koldioxidutsläpp. Samtidigt används plaggen allt kortare tid. Studier visar att det genomsnittliga plagget endast används tio gånger innan det slängs. Efterfrågan på kläder väntas stiga med två procent om året medan antalet gånger som vi använder de kläder som vi köper har sjunkit med en tredjedel sedan början av 2000-talet. Hur Mycket Vatten Behövs För Att Producera 1 Kg Kött

Vilken grönsak har mest vatten i sig?

Gurkan är den grönsak som innehåller mest vatten.

Vilken växt dricker mest vatten?

2. Björk suger ut mest vatten av alla trädslag. – Detta är också en myt. Det finns andra trädslag som suger ut betydligt mer vatten. Detta beror bland annat på trädets läge och på bladytan. Så till exempel suger en vanlig lönn ut mer vatten än en björk. Är du rädd för att få mycket vatten runt huset, satsa på andra träd än björk.

Vad behöver man för mat för att överleva?

Kött- fisk- och vegetariska konserver, exempelvis tonfisk, makrill, köttfärs- tomat- och pastasås, lax- och fiskbullar, köttbullar, korv, kokt kött, ärtor, bönor, majs, oliver. Soppkonserver. Bär- och fruktkonserver. Pulversoppa.

Hur mycket mat för att överleva?

En människa kan överleva utan mat i 2-3 veckor. Vuxna behöver normalt få i sig mellan 1800- 2300 kcal per dag. Om man tränar eller har ett fysiskt krävande arbete behöver man givetvis mer mat.