När Kan Jag Skörda Min Potatis?


När Kan Jag Skörda Min Potatis
Potatisåret – Potatisen (sättpotatis) sätts från mitten av april i södra Sverige till mitten av maj i norr. Det tar normalt tre månader från sättning till första skörd. Den tiden kan förkortas genom att man till exempel förgror sättpotatisen eller odlar under glas, plast eller fiberduk.

 1. Färskpotatis skördas när bladen är gröna – den första färskpotatisen skördas i maj.
 2. Vinterpotatisen får ligga kvar och mogna i jorden efter att bladen har vissnat.
 3. Det gör att vinterpotatisen får ett kraftigare skal som skyddar potatisen och gör att den håller längre.
 4. I september och oktober skördas all höst- och vinterpotatis.

Efter skörd flyttas den in i kyllager så att den ska hålla hela vintern.

När är potatis färdig att skörda?

När Kan Jag Skörda Min Potatis Potatis är anspråkslös. I princip kan du slänga ut sättpotatisen på jord, lägga halm över och få potatis om åtta veckor. Men för en tidigare och bättre skörd bör man förgro sättpotatisen. Sätt både tidiga och sena sorter för att kunna skörda potatis hela säsongen.

 • Tidig potatis växer snabbt men tål bara en kort tids lagring.
 • För att odla sen potatis: Förgro potatisen för att förkorta potatisens tillväxttid i jorden.
 • Lägg potatisen ljust och svalt (8-15 grader) så får potatisen mörka fina groddar.
 • Räkna med att det tar 4-5 veckor.
 • Om du vill skynda på det kan du “väcka” potatisen genom att låta den ligga varmt och mörkt ett par dagar innan du lägger fram den i ljuset.

En lämplig storlek på sättpotatisen är 5 cm i diameter. Är de mycket större går det att dela dem men säkra att det finns groddar på alla delar. Låt snittytan torka några timmar. Vid utplantering bör groddar som är knubbiga och 1-1,5 cm långa ha bildats.

 • Ännu bättre resultat fås om sättpotatisen placeras på än bädd av fuktig jord eller mull.
 • Då utvecklar knölarna rötter.
 • Dela/lossa sedan försiktigt så att rotklumpen kommer med vid utplantering.
 • När jordtemperaturen är 7-8 grader kan den förgroddade sättpotatisen planteras ut på ca 10 cm djup och 20 cm plantavstånd för tidig- och sommarpotatis.

Dra upp fåror och placera försiktigt ut sättpotatisen. Täck därefter med jord. Potatisblast tål inte frost så ha beredskap att täcka potatisodlingen med fiberduk vid risk för frost. Kupa potatisen under sommaren 2-3 gånger för att hindra att knölar som ligger ytligt utsätts för solljus och blir gröna (och giftiga).

Potatis vil ha jämn fuktighet så var beredd att vattna från sådd och under hela sommarn. Gödsla sparsamt – 2-4 kg brunnen stallgödsel per kvadratmeter är ett bra mått. Undvik flytande gödsel – potatis tar lätt smak av jorden och det som är i den. Potatis är känsligt för felaktig gödsling som kan ge mörkfärgningar och andra problem.

Kalium ökar skörden och minskar mörkfärgning och fosfor skyndar på mognaden. Tidig potatis tas upp när den är tillräckligt stor. Förutsatt att man förgrott, kan man börja skörda tidig potatis efter 8 veckor, sommarpotatis efter 10-12 veckor och höstpotatis låter vänta på sig minst 14- veckor.

Hur vet man att man kan skörda potatis?

När den har blommat brukar det vara dags att skörda. Andra blommar inte men ger skörd ändå. Tidig potatis skördas när du tycker den är tillräckligt stor och tillagas direkt. Sen potatis kan ligga längre i jorden då får den tjockare skal och kan lagras, om du har möjlighet till det.

You might be interested:  Hur Mycket Mjölk Behöver Ett Spädbarn?

Vad ska man odla efter potatis?

Så funkar växelbruk – Grundregeln för växelbruk är att man delar in rabatterna i kvarter. Sen odlar man en bestämd växtgrupp i varje kvarter ett år, och nästa år roterar man grödorna ett steg medurs, och ytterligare ett steg året därpå. Den vanligaste växtföljden är fyraårig, men det finns även sex- och åttaårig, t o m en förenklad treårig.

Här nedan syns exempel på en fyraårig växtföljd. De viktigaste växtgrupperna att rotera är potatis, kål (Brassica), ärtor, dill och morot. Tips : Spara din egen växtföljdsplan för kommande år, så att du vet vad du odlade var. Skifte 1 – Växter som tillför näring Baljväxter berikar jorden genom att fixera kväve från luften.

Man kan även odla enbart gröngödslingsväxter. Till den här gruppen räcker måttlig gödselvattning tidigt på säsongen. Efter skörd låter man växtdelarna ligga kvar och gräver sedan ner dem i jorden där de bidrar ytterligare till näringstillförseln. Skifte 2 – Näringskrävande växter Till den här gruppen hör pumpa, vissa lökväxter och kålfamiljen.

 1. De kan tillgodogöra sig näringen som växtgruppen året innan tillförde (skifte 1).
 2. Det kan behövas mer naturgödsel under säsongen.
 3. Skifte 3 – Växter med måttligt näringsbehov Här ingår rotfrukter, sallat, persilja, dill och lök.
 4. Tillför bara lite gödning under säsongen.
 5. Vissa av växterna kan till och med få sämre egenskaper av för mycket kväve.

Skifte 4 – Växter med litet till obefintligt näringsbehov Potatis behöver inte mycket näring. Det går att sätta sallat, rädisa och bondböna mellan potatisplantorna. Perenner som jordärtskockor behöver inte heller mycket näring, och de skadas inte av skifte.

 1. Exempel på 4-årigt växelbruk Grafik: Karina Brozinic / Privat Fyraårigt växelbruk betyder inte att man enbart har fyra bäddar.
 2. Nej, man kan ha hur många bäddar som helst.
 3. Men man måste ha koll på de fyra kvarteren med de berörda växtgrupperna, så att dessa kan rotera med varandra.
 4. Växtföljd gäller ettåriga grönsaker.

Perenna växter kan stå kvar, och man kan även blanda in bärbuskar och träd i rabatterna. Det viktiga är själva rotationen. Förutom grönsaker bör jordgubbsplantor förnyas vart tredje till femte år och samtidigt flytta till annan plats p g a skadegörare i jorden.

När och hur Kupar man potatis?

Kupa potatis – så gör du! – När potatisblasten vuxit till ca 10-15 cm höjd ska man kupa. Det betyder att fösa upp jord kring blasten från båda sidor så att raden av potatisplantor blir ännu mer som en ås, med djupare fåror mellan raderna. Detta gör man för att potatisarna under jorden inte ska hamna för ytligt, samt för att eventuellt bladmögel på bladen inte ska sprida sig ner till knölarna.

Vilken potatis ger störst skörd?

Vi valde goda, skorvkänsliga Annabelle – Annabelle är snabbväxande och ger stor skörd och lämpar sig väl för lagring och är dessutom väldigt god. Annabelle kan man sätta i relativt kall jord som ger tidig nypotatis. Det kändes som ett bra val. Normalt mognar Annabelle några veckor senare än de tidigaste sorterna, ju längre norrut man kommer desto senare.

Något som var viktigt i testet var att den inte skulle vara resistent mot skorv eftersom vi ville se om någon av våra fyra metoder gav mera skorv. Annabelle är skorvkänslig. Vill man garantera nypotatis till midsommarbordet skall man välja en tidig sort. Man kan också vinna någon vecka genom att förgrodda sättpotatisen inomhus innan man sätter den i jorden.

Mognadstiden beror givetvis också på temperatur, väder, läge och växtzon. När Kan Jag Skörda Min Potatis Bildtext Annabelle klar att sättas. Bild: Yle/Monica Storm Strömsö,Lena Gillberg,potatis,odling,odlingsmetoder Vi har använt potatis i så lika storlek som möjligt för att resultatet skall vara så rättvist som möjligt. Små sättpotatisar har färre “ögon”, därför sägs det att potatisarna blir färre men större.

You might be interested:  Hur Får Man Sallad Att Hålla?

Hur hög blir blasten på potatisar?

Egen färskpotatis till midsommar är härligt gott! Här tipsar Nils Åkerstedt om hur man gör för att lyckas även om man bor i norra Sverige där snön kanske ligger kvar i maj. – Den som vill skörda färsk potatis till midsommar ska ta in sättpotatis i mitten på mars–början på april.

 1. Lägg den på en ljus plats där temperaturen är mellan 15–20 grader.
 2. Det är mycket viktigt att det är riktigt ljust, annars blir groddarna långa.
 3. Det bästa är om de inte är längre än 10–15 millimeter när potatisen skall sättas.
 4. Det är möjligt så gott som överallt i Sverige att odla potatis ute och få den klar till midsommar, oavsett hur dålig våren är.

Det enda som behövs är en plats där solen lyser några timmar per dag och att potatisen sätts i sand. Bygg en ram och fyll med sand Gör en ram av bräder 20–40 cm hög med en yta på 1–2 kvadratmeter och fyll den med sand. Välj natursand som kallas sättsand 08, betonggrusgrus 08, m m.

 1. Det spelar ingen roll hur underlaget är där ramen placeras, men det är alltid en fördel om den ligger på jord så att den befintliga markfukten kan tränga upp genom sanden för det underlättar vattningen.
 2. Om ramen görs lägre än 40 cm bör man först lägga tidningar i botten innan sanden fylls i för att undvika fleråriga ogräs i odlingsbädden.

När sanddjupet är större lyckas inte ogräsen ta sig igenom sanden upp till ytan. Tidningarna förhindrar ogräs som t. ex. kvickrot att växa upp genom sanden första sommaren och då dör de rötter som finns under sandbädden. Smält eventuell snö och sätt senast 1:a maj För att hinna få färdig nypotatis till midsommar måste den sättas senast 1 maj.

Det går att klara av även i de trakter där snön ligger kvar den tiden. Jag sätter alltid lite potatis 1 maj trots att det ibland finns snö i drivor runt sandbädden. Genom att strö på sand eller aska på snön några veckor innan, smälter den bort där potatisen skall sättas. Om hela den upphöjda bädden täcks med fiberduk blir det tillräckligt varmt i sanden för att potatisen skall kunna sättas trots köldgrader på nätterna.

Kupning behövs inte Eftersom den här potatisodlingen inte ska kupas behövs det inte stora avstånd mellan raderna eller mellan potatisen i raderna, 20–25 cm är tillräckligt. Potatisen skall inte sättas djupare än att den täcks med 3–5 cm sand. Täck med dubbel fiberduk Täck över bädden med två lager fiberduk och vattna lite lätt 2–3 gånger i veckan med ljummet vatten, men vattna inte mera än att sanden blir fuktig.

 1. När blasten kommit upp får den inte nudda fiberduken för då riskerar den att frysa sönder.
 2. Täck med gräsklipp och vattna Potatis har ju näring i knölen så att den klarar sig till dess blasten blir 10–15 cm hög.
 3. Då skall den gödslas med gräsklipp.
 4. Finns det inte något gräs vid den tiden kan man antingen plocka lite gröna växter som finns mot väggar och andra varma platser och hacka sönder, eller också kan man använda lagrat gräsklipp sedan förra sommaren.

Täck ytan mellan potatisstånden med 5–10 cm tjockt lager och fortsätt att vattna 2–3 gånger i veckan, men fortfarande med små mängder varje gång. Sanden blir fort fuktig. Att vattna mera än vad som behövs för att den skall bli fuktig är bara till nackdel eftersom näringen då spolas bort.2–3 veckor efter det första lagret gräsklipp lagts på, läggs ett nytt lager lika tjockt.

 1. Var extra noga med att lägga gräsklipp alldeles intill stjälkarna så att inte ljus kan tränga ner på den nya potatisen, som då blir grön.
 2. Efterhand som blasten växer ökas vattenmängden.
 3. Även om det regnar bör man vattna lika ofta som tidigare därför att det mesta av regnet rinner av blasten och hamnar utanför.15 kilo på en kvadratmeter Väntar man med skörden till på eftersommaren bör ytterligare ett lager gräsklipp tillföras.
You might be interested:  Hur Många Gram Är Ett Glas Mjölk?

Då kan man få ca 15 kilo potatis på en kvadratmeter.

När potatisen är grön?

Varför blir potatis grön? Om potatis blir utsatt för ljus under odling så blir den del som varit uppe i ljuset grön. Det kan ske om potatisen exempelvis inte varit helt täckt med jord under odling eller om potatisen skördats under en solig dag. Den gröna färgen kommer från klorofyll och är helt ofarlig.

Det är samma ämne som gör växter gröna. Bland den enorma volym potatis som vi använder årligen är det svårt att helt undvika enstaka grönkantade potatisar. Den gröna färgen kommer från klorofyll, som är ofarligt, men det indikerar att potatisen kan ha varit stressad och därmed producerat solanin. Solanin förekommer alltid i potatis, men halterna varierar.

Potatis från sätta till skörd, del 3: Skörda

Livsmedelsverket har undersökt giftigheten av solanin och utifrån detta satt en rekommendation för maximalt godtagbart intag. Vissa potatissorter är mer benägna än andra att bilda solanin. Vi använder bara potatissorter med extremt låga solaninhalter. Det innebär att även om potatisen exponeras för solljus så är mängden solanin låg (långt under EU*s gränsvärden).

 1. Naturligtvis gör vi vårt yttersta för att se till att inte grönkantade chips hamnar i påsarna.
 2. Potatisen kontrolleras, både under odlingen och när den läggs in i våra lagerhus.
 3. Längs chipslinjen sker manuell och maskinell inspektion och bortsortering av grönkantade chips vid behov.
 4. Vi har sensorer som läser av chipsen på produktionslinjen.

Sensorn upptäcker de gröna chipsen och skjuter bort dem (en riktigt häftig process!). De allra flesta gröna eller grönkantade chips hamnar inte i påsen men ibland händer det att några enstaka kommer med. Vi arbetar enligt ett väl utarbetat arbetssätt och vi är certifierade enligt ett antal standarder inom livsmedelssäkerhet (FSSC 22000), miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001) och arbetsmiljö (OSHAS 18001).

Detta innebär att en 3:de part granskar oss med jämna mellanrum för att säkerställa att vår produktion är säker och ger en produkt av hög kvalitet. Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan bl.a. inom livsmedelssäkerhet. Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald, svenska råvaror och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket.

Regelverket kontrolleras på gården av oberoende part. Läs mer om potatischips med Svenskt Sigill här. När Kan Jag Skörda Min Potatis : Varför blir potatis grön?

När och hur Kupar man potatis?

Kupa potatis – så gör du! – När potatisblasten vuxit till ca 10-15 cm höjd ska man kupa. Det betyder att fösa upp jord kring blasten från båda sidor så att raden av potatisplantor blir ännu mer som en ås, med djupare fåror mellan raderna. Detta gör man för att potatisarna under jorden inte ska hamna för ytligt, samt för att eventuellt bladmögel på bladen inte ska sprida sig ner till knölarna.

Vad gör potatisen grön?

Kan man äta grön potatis? Grön potatis Att äta eller icke äta? Så landar en grön potatis på tallriken. Frågan är: Ska man äta den, skära bort det gröna eller slänga hela knölen? ICAs chefsdietist Paula Frösell har svaret. – Potatisen har blivit utsatt för ljus och då bildas klorofyll, vilket syns som gröna fläckar.