Vad Händer Om Man Äter Gammalt Bröd?


Vad Händer Om Man Äter Gammalt Bröd
Publicerad 11 jul 2016 kl 22.02 Att äta mögligt bröd någon gång i misstag är inte farligt – men det är ingenting man ska göra till en vana. – Det är en överlevnadsmekanism att vi inte äter det som ser konstigt eller ruttet ut, säger Johan Tham, forskare och överläkare vid infektionskliniken i Malmö.

 1. Mögelsporer finns överallt omkring oss och således också på våra livsmedel.
 2. Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det växa mögelsvampar som i sin tur kan bilda giftiga ämnen som kallas mykotoxiner, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.
 3. Johan Tham är forskare och överläkare vid infektionskliniken i Malmö.

Han säger att de små mängder mögel man får i sig av en tugga mögligt bröd troligtvis inte är någon hälsorisk. – De små mängder man får i sig i en sådan situation är knappast farligt. Men om man äter det kontinuerligt så kan man få förgiftningssymptom som kräkningar, magont och njurskador.

Kan man äta 4 dagar gammalt bröd?

Nästan en tredjedel av allt matavfall som kastas i soporna är bröd som blivit gammalt, eller där bäst-före-datumet gått ut, vilket sällan är samma sak. Hur länge håller bröd? Ofta 3-5 dagar längre än bäst-före-datumet. Hembakat bröd håller i en vecka men blir dessförinnan torrt och tråkigt.

Kan man bli sjuk om man äter mögel?

Alla har i alla fall minst en gång gjort ett par smörgåsar bara för att upptäcka några gröna prickar när man redan tryckt i sig halva mackan. Oftast blir man lite orolig, men är det verkligen så farligt? Svaret är nej, det är inte speciellt farligt att du borde bry dig något särskilt.

 • Vi äter ju mögelost till exempel.
 • Så länge du har ett bra immunsystem så kommer kroppen att ta hand om möglet snabbt och motverka alla negativa effekter.
 • Om du är allergisk däremot kan effekterna vara mycket värre.
 • I mögel finns det ett gift som inte är farligt i mindre doser, om man däremot utsätts för det i stora doser och under längre tidsperioder kan det på sikt skada din kropp.

Om du har mögelskador i ditt hus till exempel rekommenderas det att du flyttar därifrån och sanerar.

Hur vet man om bröd är gammalt?

Kan man äta 5 dagar gammalt och helt oöppnat bröd, eller måste jag slänga hela limpan? – Quora. Ursprungligen besvarad: Kan man äta 5 dagar gammalt och helt oöppnat bröd eller måste jag slänga hela limpan? Lukta inget mögel lukt, smaka och är den okej bara är!!!

Kan man bli sjuk av mögligt bröd?

Ät inte bröd som möglat I köket finns det svampsporer från många olika miljöer och ursprung som kan infektera och tillväxa i maten. För att inte utsätta sig för onödig exponering av mögelgifter, bör man därför av försiktighetsskäl undvika att äta bröd som möglat.

Hur sjuk kan man bli av mögel?

SYMTOM – Vanliga symtom som sätts i samband med fukt och/eller mögel i inomhusmiljön:

Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma. Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem. Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa. Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, exv av mögel, jord eller källare.

You might be interested:  Vilken Färs Är Bäst Till Köttbullar?

Hur smakar mögel?

Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer – Mögelsvampar finns överallt och vi andas in tusentals sporer varje dag. Det finns en normalflora både inne och ute, mängden sporer varierar dock lite över olika årstider. I slutet på sommaren och början på hösten frodas mögelsvamparna, då växter bryts ner.

 1. Det är helt normalt och skapar inte ohälsa.
 2. I inomhusmiljön kan man stöta på många olika mikroorganismer, som till exempel bakterier, streptomyces (luktar jordkällare), amöba, kvalster, rötsvamp och mögelsvamp.
 3. Den här föreläsningen fokuseras på svamp och då finns det två grupper – jäst och hyfbildare (så kallad mögelsvamp).

“Torr skada är också en skada” Om vi inte pratar om normal variation och förekomst, så pratar vi mikrobiell skada. Mikrobiell skada är när mögelsvamp växer på material i en byggnad. Den kan vara aktiv (blöt), ibland luktar det, men det kan också vara en torr inaktiv skada.

Det är fortfarande en skada. Man kan tänka sig en mumifierad kropp. Den är torr, men finns ju fortfarande kvar. Immunförsvaret bryr sig inte heller om ifall en mikrobiell skada är torkad, utan reagerar oavsett. “Mögel kan växa på allt – för inget material är sterilt” Fuktskadat material är oftast organiskt material, eftersom svampen behöver en kolkälla.

Exempel på sådant material kan vara papper, kartong, lim (ex. linoleummattor), trä, träfiberskivor, masonit, vattenbaserad färg, puts med cellulosaderivat och kolfiber. Det kan dock växa på allt, för inget material är sterilt. Det betyder att mögelpåväxt till och med kan förekomma på betong, kakel och sten.

Allt blir helt enkelt smutsigt över tid. “De flesta mögel-arter är doftfria” Det finns ca 300 000 arter av mögelsvampar. De är väldigt olika varandra och har olika egenskaper. Gemensamt är dock att de är helt beroende av fukt. Är det torrt så växer det inte. Ofta växer mögelsvampar inne i konstruktionen, då kondensationspunkten hamnar inne i väggen i vårt klimat och som följd av det sätt vi bygger hus på.

I andra länder med t.ex. medelhavsklimat ser man oftare mögelpåväxt på väggar och på ytor. Ibland luktar det, ibland luktar det inte. De flesta mögelarter är doftfria och luktar ingenting. Känner du en lukt, är det oftast något annat som luktar, så som kemikalier eller bakterier till exempel.

 1. Man kan aldrig avfärda mögelproblem bara för att man inte känner någon lukt.
 2. Mögelsvampar producerar mögelgifter (mykotoxiner).
 3. Sporerna är svampens frön som faller ner på fuktigt material, hyfer växer ut och bildar ett stort nätverk som kallas mycel.
 4. I mycelet växer nya små hyfer upp som bildar nya sporer, som flyger iväg och landar på fuktigt material där det växer vidare.

När man räknar svampar så räknar man sporer. Men det frigörs också små partiklar – mykotoxiner, från svampkroppen eller mycelet. De partiklarna är upp till 400–500 gånger fler än sporerna. De är mycket mindre, mer lättflyktiga, håller sig i luften under längre tid och tränger längre ner i lungorna.

 1. Det går inte kategorisera mögel baserat på färg – det finns inget som heter svartmögel” Det är först när svampen får sporer som den får färg.
 2. Har man till exempel ätit bröd som smakar illa utan att det syns något, då har man sannolikt ätit mögel utan sporer.
 3. Dagen efter kan brödet ha fått färg, det vill säga då har svampen fått sporer.
You might be interested:  Åt Vilket Håll Sätter Man Potatis?

Mögel går dock inte att kategorisera baserat på färg. En svamp kan ha olika färger beroende på var den växer, hur mycket vatten det finns där och vad det finns i materialet den växer på. Det finns alltså inget som heter svartmögel. Huvudprincip när det gäller spridning av mikroorganismer till inomhusmiljön: – Är det torrt växer det inte. – Mögel sprids med partiklar, skyddar man sig mot partiklar, skyddar man sig mot möglet. – Damm i sig är inte bra att andas in. “Torrt material dammar mer och sprider därför mer mögelgifter” Om en mögelskada torkar ökar partikelavgivningen från materialet.

 • I takt med att skadan blir torrare ökar partikelavgivningen exponentiellt.
 • Som när man tar in blommor och torkar.
 • De blir torra och porösa och spricker upp väldigt lätt.
 • Antalet partiklar ökar när materialet torkar, vilket är intressant när man ska sanera och hantera skadat material.
 • Mykotoxiner är giftiga i väldigt liten mängd” Kännetecknande för mögelgifter – mykotoxiner, är att de är giftiga i väldigt liten mängd.

Forskning traditionellt handlar om sjukvård och livsmedelsindustri, motsvarande forskning saknas dock för inomhusmiljö. Vi vet dock att personer med gravt nedsatt immunförsvar är särskilt mottagliga. Där kan man hitta mögel i blodet och till och med påväxt i lungorna.

 1. Man kan inte jämföra mögel i inomhusmiljön med livsmedelsindustrins, då det är andra svampar och därmed andra mögelgifter.
 2. Svamparna producerar gifter, mykotoxiner, för att slippa konkurrens” Olika svampar i inomhusmiljön producerar lite olika mögelgifter, gifterna är ofta rätt så starka och dom är väldigt många.

En svamp kan producera många olika gifter och ett gift kan produceras av många olika svampar. Det vill säga det produceras väldigt många biologiskt aktiva ämnen vid en fuktskada. Konkurrens mellan olika svampar påverkar också och en svamp kan stänga av och på produktionen beroende på omgivningsfaktorer.

 1. Varför de producerar gift beror på att de vill slippa konkurrens och på så sätt slå ut andra arter.
 2. De eliminerar på så sätt allt motstånd.
 3. När mikroorganismer försöker ha ihjäl andra bakterier kan det vara hjälpsamt (tänk antibiotika).
 4. Men när de försöker ha ihjäl svamp blir det problematiskt eftersom svamparnas celler liknar våra celler.

Det som är giftigt för svampens celler är också giftigt för våra celler. Detta gäller även saneringsmedel. “Ser man en skada i inomhusmiljön, kan man utgå från att det också finns gifter” Olika mögelgifter har olika toxiska effekter. En enda svamp kan producera 200–300 olika aktiva ämnen.

Olika typer av toxiner ger olika effekt. Exempel på vilken sorts toxicitet ett ämne kan ha är – Cytotoxiska (dödar celler) – Neurotoxiska (slår mot nervceller) – Inflammationsinducerande och att de startar inflammatoriska processer – Cancerframkallande – Nefrotoxiska (slår mot njurarna) – Immunomodulerande (driver immunförsvaret i olika riktningar och petar i olika mekanismer) Primära målorgan är lever, njurar dvs reningssystem, lungor och även nerv-, hormon-, och immunsystem.

Ser man en skada i inomhusmiljön kan man utgå ifrån att det också finns gifter. De finns både i sporerna och i partiklarna som kommer från svampmycelet. De är giftiga i liten mängd och visar synergieffekter, det vill säga förstärker varandra. Både mögelgifter emellan, men också mellan svampar och endotoxiner.

You might be interested:  När Sätter Man Potatis I Hink?

Det är giftigare att andas in mögelgifter än att äta det” Det är giftigare att andas in mögelgifter än att äta det, för när man äter mögelgifter passerar det igenom hela matsmältningssystemet och via vårt reningssystem. När vi andas in mögelgifter, så går det rakt ut i kroppens alla organ, ofiltrerat.

Det är vidare svårt att forska på människor, men på marsvin har man sett en effekt på 30 gånger giftigare, om man andas in mögelgifter i förhållande till att äta dem. Om och hur det påverkar oss vet vi inte allt om. Det är en dosfråga. I tillräckligt hög mängd är det giftigt, men i inomhusmiljöer hittar vi normalt sett låga halter.

 1. Det är också skillnad på om man får väldigt mycket vid ett tillfälle och om man får lite över lång tid.
 2. Och vi är olika känsliga.
 3. Hur det tas om hand av vår ämnesomsättning påverkar också.
 4. Ett enskilt litet ämne kan inte förklara en toxisk effekt, utan det handlar om att vad vi idag kan mäta är yttersta toppen på ett stort isberg.

Vi har inte mätmetoder för alla dessa ämnen. Det vi kan mäta är väldigt få av en förmodligen stor mängd ämnen. Hur de interagerar med varandra, cocktaileffekten med partiklar och kemiska ämnen påverkar. “Sporer är designade för att överleva” Sporer överlever länge för de är designade att överleva, de tål bland annat uttorkning och kemisk påverkan.

 1. När man till exempel öppnade Tutankhamons grav så möttes man av en “svärm” av mögelsporer, då mat och annat som han fått med sig hade möglat.
 2. Prover man tog på sporerna visade att de överlevt flera tusen år.
 3. Hygieniskt mögel är inte farligt” Svart mögel i kakelfogarna eller så kallat “hygieniskt mögel” har att göra med hur man sköter hemmet och hur man tar hand om ytskikt.

Gör man det och har bra ventilation, växer inte mögel. Det är inte ett tecken på byggnadstekniska fel, utan är en hygien- eller ventilationsfråga. Länk till föreläsning: Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljön Länk till pdf: Fukt och mikroorganismer i inomhusmiljön

Hur blir det mögel på bröd?

Kan man äta 1 månad gammal limpa?

Bild: Bild: GP Sverige Bröd möglar för att konserveringsmedel uteslutits. Uppdaterad för 8 år sedan 05:00 – 5 mar, 2015 FALSKT. Att mjukt bröd möglar utan konserveringsmedel eller tillsatser för ökad hållbarhet stämmer inte. Bröd möglar om det utsätts för mögelsporer och fukt, vilket händer så fort du öppnar påsen. Bröd blir mögligt om det inte hinner bli för torrt först. Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här,

Hur gammalt fryst bröd kan man äta?

3. Hållbarhet för bröd i frysen – Fryst bröd kan förvaras i upp till 6 månader. För att du inte ska glömma bort brödet, använd Toppits ® Foodsaver-app, om du glömt bort brödet påminner appen dig när det är dags att äta brödet innan det är för sent.

Vad händer när man rostar bröd?

Process – När brödet rostas sker en kemisk reaktion på brödytan, en maillardreaktion, Den ger upphov till mörkare färg på brödet, förändrade smaker och doftnyanser. När stärkelserik mat rostas, såsom bröd, bildas akrylamid, Ju hårdare det är rostat, desto högre halter.