Varför Inte Blanda Mjölk Och Kött?


Varför Inte Blanda Mjölk Och Kött
Matregler från Tanak – Men det räcker inte med att äta rätt slags kött. För att det ska bli kosher måste det slaktas på rätt sätt, och av en utbildad judisk slaktare vars slaktsnitt medför maximal blodavrinning. För en svensk ortodox jude innebär det att man handlar det mesta av det man äter i kosherbutiken i Stockholm.

Där är man säker på att köttet är kosher och där finns också en rad andra varor som krävs i det judiska köket, i helg och vardag. En annan viktig judisk föreskrift (regel) som gäller mat är att noggrant skilja mjölk och kött åt. Även det budet har sin grund i Torans bud (de fem Moseböckerna), och är ett uttryck för den barmhärtighet och respekt för djuren som man bör visa: “Du ska inte koka en killing i dess moders mjölk”.

Det bibliska budet att inte blanda kött och mjölk har sin grund i att det skulle vara oetiskt och grymt av människan om hon först slaktade kons avkomma, och sedan kokade den i moderns egen mjölk. Kashrut: Regler för tillåten mat och för matlagning. Kosher: Betyder “tillåtet” eller “godkänt”.

Varför får man inte blanda kött och mjölk?

Judendomen – Judarna följer Gamla testamentets bestämmelser angående mat. Gamla testamentet tillåter alla vegetariska livsmedel för människan, men man får inte äta vilket kött som helst – bara köttet från vissa växtätande djur. Reglerna är mycket klara.

 • De ska vara idisslare och ha delade klövar.
 • Därmed sorteras svinen bort, eftersom de inte är idisslare.
 • Det är dock inte på grund av hygieniska skäl (exempelvis trikinfaran), som de flesta tror, utan på grund av bråk mellan de nomadiserande israeliterna och bofasta bönder för ca 5000 år sedan.
 • De bofasta bönderna hade grisar och därmed blev judarnas förbud mot att äta svinkött en symbol i kampen om makten.

Andra regler i Gamla testamentet är att fiskar ska ha fenor och fjäll. Då är ål förbjuden. Skaldjur är också förbjudna. Djur ska slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar ska äta köttet. Djuren får inte vara bedövade då de slaktas. Vid slakten ska en speciellt utbildad person göra ett skarpt snitt över djurets strupe.

 1. Blodet får därefter rinna av djuret som dör mycket snabbt.
 2. Denna slaktmetod kallas för skäktning, och den är förbjuden i Sverige.
 3. Innan köttet tillreds ska det läggas i saltvatten för att fullständigt befrias från blod.
 4. Blodet anses synonymt med själen eller livet.
 5. Ött som fortfarande innehåller blod kommer från djur som inte anses vara fullständigt döda.

Tillåten mat kallar judarna för kosher och förbjuden mat för treif, Man får inte blanda kött och mjölk. Om man nu nödvändigtvis måste döda ett djur för att äta det, ska man inte vara så okänslig att man “kokar det dess moders mjölk”. Därför får man inte blanda mjölk (eller mjölkprodukter) och kött i samma måltid.

Vad är judarnas Matregler?

MAT & RELIGION – Mat har olika betydelse för människor beroende vad de har för religion. Här kan du läsa lite mer kring de olika religionerna, deras högtider och hur val av mat påverkas av den religion eller kultur som man efterlever JUDENDOM De regler som finns kring maten kallas för kashrut. Den mat som är tillåten kallas för kosher medan den mat som är förbjuden kallas för treifa, Det hela styrs av texter från bibeln. En troende jude får enligt dessa texter äta vegetariska livsmedel och kött från växtätande djur förutsatt att djuret ska ha helt kluvna klövar och idissla.

 • På grund av detta äter judar exempelvis inte hare, häst eller gris.
 • De äter inte köttätande djur, skaldjur, fiskar utan fenor eller fjäll (bläckfisk, ål).
 • Fisk, ägg och vegetabilier går däremot bra.
 • För att kött ska bli kosher slaktas djuret så att allt blod rinner ut eftersom blodet anses rymma själen.

En speciell person välsignar slaktlokalen och slaktar djuret genom att skära av halspulsådern. Därefter tvättas djuret och så avlägsnas ischiasnevern och det tolfte revbenet och sedan tvättas köttet igen. Det finns vissa andra “regler”. Kött äts inte tillsammans med mjölk. KRISTENDOM I världen finns ungefär 2 miljarder kristna och det är den största religionen i världen. Nattvarden är en rit i kyrkan. När prästen ger församlingen oblaten (en brödbit som är som ett tunt kex) säger han/hon “Kristi kropp för dig utgiven”, när prästen ger vin säger han/hon “Kristi blod för dig utgjutet”.

 1. Brödet symboliserar Jesus kropp och vinet hans blod.
 2. Jesus upphävde många av de regler som judarna hade i gamla testamentet bland annat förbud mot viss mat.
 3. ​ Protestanter har idag inga matföreskrifter.
 4. Vissa katoliker fastar på onsdagar och fredagar och då är kött förbjudet.
 5. De mest rättrogna fastar på askonsdagen och långfredagen.

Den stora fastan sker 40 dagar från fettisdagen fram till midnatt på påskafton. Den lilla fastan är från första advent till och med julafton. Under dessa perioder äter man endast ett ordentligt mål mat om dagen som inte får innehålla kött. Under fastan ska man vara återhållsam och det är ett sätt för människorna att fokusera på Gud.

Den grekiska och ryskortodoxa kyrkan har också fastan som en central del. De som främst följer “reglerna” är de som bor i kloster. Precis som katolikerna fastar de före påsk och jul. En skillnad är att de inte äter fisk heller under fastan. Veckan innan påskfastan festar man men både kött och andra godsaker som de sedan inte får äta under fastan.

När fastan är över serverar man en stor festmåltid med flera olika rätter. ISLAM Halal är ett begrepp som inte bara handlar om mat men i matsammanhang kan man säga att det handlar om vilken mat som är tillåten. Förbjuden mat är enligt Islams heliga skrift, koranen:

“kött av självdöda djur, blod, svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds, samt vidare kött av djur som strypts, kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur”

” En av de främsta kriterierna för att köttet skall vara tillåtet att äta är att det har slaktats enligt islamisk sed. Ett djur kan inte ätas om det har självdött, strypts, slagits medvetslöst, fallit huvudstupa, spetsas av ett horn eller fällts av vilda djur.

 1. För att köttet skall vara tillåtet att äta måste det slaktats med ett snitt över halsen djupt nog att nå luftstrupen, matstrupen och karotidartärerna, utan att ryggmärgen skärs av.” (Källa http://islam.se/halsa/halalslakt) Rättrogna muslimer varken dricker, säljer eller serverar alkohol.
 2. Ramadan är en av islams fem pelare.

Ramadan infaller den nionde månaden i den islamska kalendern. Eftersom kalendern skiljer sig från den västerländska så kan Ramadan infalla under alla årstider. Under ramadan är det förbjudet att äta, dricka och röka. När solen gått ner äter man en stor måltid. HINDUISM Hinduer äter normalt inte kött eftersom de har stor respekt för allt levande. Därför är många vegetarianer även om vissa äter både ägg, fisk och kött. Eftersom kon är helig och symboliserar liv och rikedom äter de inte nötkött och kons mjölk anses vara väldigt nyttig och ren. Inom hinduismen är alkohol inte tillåtet. BUDDHISM För alla troende buddhister gäller levnadsreglerna: inte döda, inte stjäla, inte leva i sexuell omoral, inte ljuga samt inte berusa sig. Många buddister föredrar vegetarisk mat eftersom de har stor respekt för allt levande och vissa inte gillar idén att ett djur ska dödas för att bli föda.

Har buddhismen Matregler?

Livets byggstenar är buddhism I ett land där hinduismen dominerar, i en delstat där majoriteten är muslimer, finns undanskymt i ena hörnet av Indien en annorlunda region. I Ladakh blomstrar buddhismen. Religionen genomsyrar stora delar av samhället och religion är vardag.

 1. Hon lägger sig på mage ner på marken.
 2. Pannan vilar mot gruset.
 3. Ur munnen flyter som i sång orden “Om mani padme hum”.
 4. Ord som upprepas tusenfalt under dagen.
 5. Vinnan är inte ensam.
 6. Flera hundra människor, män som kvinnor, vandrar runt om i Leh och upprepar det buddhistiska mantrat på sin väg framåt.
 7. Det tar lång tid, efter bara ett fåtal steg genomförs bönen på nytt och alla faller ner tillsammans på marken i dyrkan.
You might be interested:  Vad Händer Om Man Slutar Äta Kött?

Det är den heliga bönemånaden Tangpo och den som själv vill kan delta i bönevandringen som är runt åtta kilometer lång och tar två hela dagar att genomföra. Vandringen är krävande och kläderna ryker av vägdammet, men ska ge deltagarna själslig renhet.

Det är en av alla aktiviteter som visar på befolkningens hängivenhet till sin religion. I Indien är majoriteten av befolkningen hinduer och delstaten Jammu och Kashmir är Indiens enda delstat som har en muslimsk majoritet. I denna delstat ligger regionen Ladakh som på många sätt genomsyras av tibetansk buddhism.

Islam har också en betydande ställning, speciellt i distriktet Kargil som ligger mot gränsen mot Pakistan, men i mångt och mycket bygger den ladakhiska kulturen på influenser från Tibet och dess version av buddhismen. I jämförelse med många mer sekulariserade länder och områden har religionen en självklar plats i vardagen.

För dem flesta är den lika given som att äta eller sova. Böner, rökelse, strävan efter upplysning, besök till kloster, stupor utspridda här och var och böneflaggor fladdrande i vinden, Ladakh andas buddhism. Utbildning Buddhismen är en naturlig del av samhället och därför också en del av utbildningen för många.

Mahabodhi international meditation centre, eller bara Mahabodhi centre, är en icke-statlig organisation som startades 1986 av munken Bhikkhu Sanghasena. Han ansåg att utbildning var det främsta vapnet att bekämpa orättvisor i samhället med och riktade från början in sig på marginaliserade grupper i samhället.

 • Förutom att utbilda människor från hela världen i meditation har organisationer flera olika program som ämnar att ge människor bättre möjligheter i livet.
 • Organisationer utbildar bland annat nunnor och arbetar för att stärka kvinnors rättigheter genom läskunnighetsprojekt.
 • På organisationens campus bor runt 500 människor av vilka många är unga studenter som får mat, husrum och utbildning helt gratis.

Studenterna kommer från fattiga omständigheter runt om i Ladakh och får här en chans att lyftas ur fattigdom. Organisationen har på sitt område ett eget sjukhus och ett äldreboende. Här finns också ett program för människor som lider av synskador. En återkommande slogan för organisationen är “compassion in action” och är något som ska genomtränga allt arbete som görs.

Buddhismen har en given plats här. Buddhism är på sätt och vis en lika självklar del av utbildningen här, och andra ställen i Ladakh, som vetenskap är. En omöjlighet i sekulariserade samhällen, men en verklighet här. Religiösa splittringar Buddhismens läror syns på många olika plan i samhället och i vardagen.

Under vissa högtider äter buddhister inte kött och tillåts heller inte att lägga ut gift för skadedjur. Buddhisterna i Ladakh är också lätta att övertyga att gå tillbaka till ett ekologiskt jordburk. Bekämpningsmedel tar död på allt liv i jorden och det vill buddhisterna inte vara en del av.

Buddhismen har på många sätt ett järngrepp om Ladakh. Ladakh buddhist association, LBA, är en buddhistisk intresseorganisation med stort inflytande. Under 1989 var det stora oroligheter mellan muslimer och buddhister i Ladakh och organisationen införde då en social och ekonomisk bojkott av muslimska invånare.

Något som lär ha skapat en stor klyfta mellan grupperna, med eftervärkningar än idag. Konflikten mellan muslimer och buddhister går att följa upp på delstatsnivå, där Ladakh känner sig underprioriterade i politiken. Ladakh är i Indien på många sett en minoritet i sig, men har inga planer på att ge upp sina övertygelser för det.

Vilka djur är kosher?

Exempel på kosher är all slags frukt, grönsaker och kött från vissa växtätande djur. Kravet är att djuret har helt kluvna klövar och idisslar. Hönsfåglar och fiskar med fenor och fjäll är också tillåtna att äta, medan skaldjur inte är det eftersom de är asätare (äter döda djur ).

Vad betyder kosher på svenska?

Kosher : Betyder ’tillåtet’ eller ‘godkänt’. Om maten är kosher får den ätas av rättrogna judar.

I vilka religioner äter man inte fläsk?

Varför äter muslimer inte griskött? Judarnas förbud mot att äta griskött finns i Gamla testamentets tredje och femte Mosebok. Det är många hundra år äldre än det motsvarande förbudet i Koranen, men inte desto mindre menar man att det är samma förhållanden som ligger bakom förbuden.

Hur går Kosherslakt till?

Halalslakt är tillåten om djuren är bedövade vid snittet – Många muslimer accepterar att djur bedövas före slakt. Därför är halalslakt tillåten i Sverige. Vid slakten är djuren bedövade, slaktaren läser en bön och vänder djuret mot Mecka innan snittet läggs. Judendomen accepterar inte att djuret är påverkat/bedövat vid slakten. Därför är kosherslakt inte tillåten i Sverige.

Vad äter katoliker?

Kristendomen Splittrad i öst och väst Antalet kristna i världen är cirka 2 miljarder. Kristendomen är den största religionen i Sverige med 7,5 miljoner varav de flesta tillhör Svenska kyrkan. Övriga kristna i Sverige är ca 100 000 ortodoxa, ca 200 000 katoliker och ca 400 000 frikyrkliga.

Bland frikyrkorna är Pingströrelsen, Svenska Missionsförbundet, olika Baptistkyrkor och Frälsningsarmén de största. Kristna menar, precis som judar och muslimer, att Gud är en. Alla kristna tror dock på att Jesus är Guds son som tog på sig alla människors synder genom att dö på korset. Korset är den gemensamma symbolen för alla kristna.

Det var efter Jesus död som den kristna rörelsen uppstod. Kyrkan splittrades när de ortodoxa kyrkorna i öst gick sin egen väg. Mellan 800 – 1200 uppstod så den Romersk-katolska kyrkan i väst, som i sin tur splittrades på 1500-talet då de protestantiska kyrkorna uppstod.

De ortodoxa kyrkorna är nationella, som t ex Grekisk-ortodoxa kyrkan. På samma vis har många länder sin egen ortodoxa kyrka, t ex den ryska, finska, serbiska och etiopiska. Den Syrisk Ortodoxa kyrkan är störst bland de ortodoxa kyrkorna i Sverige och de flesta av medlemmarna kommer från Libanon, Turkiet, Irak och Syrien.

Romersk-katolska kyrkan är världens största kristna trossamfund med ca 1 miljard katoliker, medlemmarna i den Ortodoxa kyrkan är ca 150 miljoner. Gamla testamentet och de tio budorden är viktiga för kristendomen liksom för judendomen. Men det är det Nya testamentet med berättelserna från Jesus liv som alla kristna har gemensam.

I Nya testamentet upphäver Jesus många regler från Gamla testamentet, (bland annat förbuden mot viss mat) och menar att det viktigaste är att visa kärlek till sina medmänniskor. På 1500-talet bröt Sverige med den Romersk-katolska kyrkan och år 2000 blev den Svenska kyrkan oberoende av staten och likställd med andra trossamfund.

I dag är dopet vägen till medlemskap i Svenska kyrkan. Högtider och måltider På söndagar firas gudstjänst i de kristna kyrkorna. Prästen väljer ett ämne och talar om det med stöd av Bibeln. Annars finns det inga bestämda regler för bön, man ber när och så ofta man själv vill.

 1. De flesta högtider är kopplade till Jesus liv eller död.
 2. I den katolska kyrkan är också Jesus mor, Maria eller Madonna, viktig och många högtider firas till minne av henne och till olika helgon.
 3. Nattvarden är en bit bröd eller en oblat och lite vin som ska påminna om Jesus sista måltid och symbolisera Jesus kropp och blod.

Att ta emot nattvarden är att ta emot Jesus. Fastan är viktig inom Ortodoxa kyrkan. Under fastedagarna brukar man avstå från mat med animaliskt fett, kött, mjölk och ägg. Fisk får man däremot äta. De fastande får inte dricka eller äta före klockan 12 eller hålla fester under fastemånaderna.

 • Påsken är den största kristna helgen.
 • Den är till minnet av Jesus lidande, död och återuppståndelse.
 • Helgen förbereds med en fasteperiod.
 • I Ortodoxa kyrkan är annandag påsk “De dödas vilodag”.
 • Denna dag firas traditionellt och symboliserar segern över döden.
 • I den Syrisk Ortodoxa kyrkan är det tradition att besöka släktingars gravar och be om nåd för de avlidna.

Prästen går runt kyrkogården och håller en kort mässa vid varje grav. Man har med sig blommor och ljus men också bakverk och annat att äta. Både vuxna och barn leker med målade ägg, t ex “picka ägg”. Två personer håller var sitt kokt ägg i handen. en av dem slår sitt ägg mot motståndarens, så att äggens ändar träffar varandra.

Den vars ägg går sönder har förlorat sitt ägg. Juldagen, den 25 december, är den näst största kristna helgen, och firas av de flesta kristna till minne av Jesus födelse. Då är det vanligt med kalkon på julbordet i de engelskspråkiga länderna. Kalkonen kan komma från kalvinisternas “thanksgiving feast” sent i november.

Att äta kalkon istället för gås är ganska nytt i England. Julafton. I Sverige firar vi julafton som egentligen är upptakten till julen. Seden kan bero på att man ofta samlades dagen före jul. Då det var för tidigt att smaka julmaten bjöds man på dopp i grytan där skinkan kokades, ett sätt att mjuka upp det hårda brödet och få lite sovel därtill.

 1. Dopp i grytan är vanligt i de nordiska länderna, men det är bara i Sverige vi kallar julafton för “dopparedan”.
 2. Julafton med lutfisk är en gammal svensk sed som antagligen är från den tid då Sverige var katolskt.
 3. På julafton äter katoliker länder fisk och enkel mager mat.
 4. E julmässan på julnattens eller julkvällen, är det fritt fram för kött och bakverk.
You might be interested:  Vad Har Minst Kalorier På Mcdonalds?

Fettisdag förbereder man sig för fastan med en karneval. Karneval kommer från latinets carne vale, farväl till köttet. I Sverige äter man semla och i andra länder pannkakor med socker eller citron. I Sverige är semlan en tradition även för ickefastande, icke troende.

 1. Marie Bebådelsedag är ett avbrott i fastan då man passar på att äta söta kakor i många delar av världen.
 2. I Sverige äter vi, troende eller ej, gärna våfflor och dagen kallas “våffeldagen”.
 3. S:t Patricks dag är en irländsk sed, en dag då man avstår från fastan och får lov att dricka alkohol.
 4. Traditionen finns fortfarande i Irland och Storbritannien.

Denna dag firas lite här och var i västvärlden utan att man alltid vet varför och utan att fasta. Påskafton firas med lamm och äggrätter efter påskmässan på kvällen. Lammet tillagas med rosmarin, timjan och lök, men inte med vitlök. I Latinamerika och Italien äter man bröd med ägg.

 • Ofta är ett ägg målat på brödet medan man i England målar ett kors.
 • Att måla kors eller en Jesusbild på ägget är katolskt och ortodoxt.
 • Det första många fattiga åt efter påskens fasta var påskharen.
 • Eftersom det var harens parningstid var den var lätt att fånga och påskharen blev en symbol för Guds nåd som belöning till de fattiga som fastat.

På askonsdagen och på långfredagen äter man fisk. Den 6 december firas Sankt Nikolaus som var biskop i nuvarande Turkiet och god mot de fattiga, särskilt mot barnen. Det firas med att barnen får godis. Att handla och äta I kristendomen finns inga regler vad man får äta och inte äta.

De upphävdes i Nya testamentet. Det finns traditioner som är knutna till högtiderna men några förbud som är knutna till tron finns inte. Inom den ortodoxa kristendomen, där vi hittar många assyrier, syrianer, serber, greker, etiopier och ryssar, avstår många från matfett, vin och ibland kött 20 dagar före jul, 40 dagar före påsk samt på onsdagar och fredagar.

I Sverige är 80 procent av katolikerna invandrare från länder som Grekland, Jugoslavien, Turkiet, Mellanöstern, Afrika, Rumänien, Bulgarien, Syrien, Libanon, Ryssland, Estland och Finland. Självklart föredrar man då mat från sina hemländer och blandar gärna med svensk mat.

Vad äter buddhister för mat?

Buddhismen Ett asiatsikt förhållningssätt Buddhismen är en av våra stora världsreligioner med uppåt 500 miljoner utövare. I Sverige finns cirka 20 000 buddister. Buddhismen är spridd över stora delar av Asien med lite olika inriktning. Buddha betyder upplyst och är en förebild och lärare och buddhismen syftar till upplysthet.

Den första buddhan var prins Siddharta som blev “upplyst”, en Buddha. Efter det har fler har blivit upplysta och förklarade buddhor. På statyerna visar händernas positioner vilken Buddha som avbildas. I många hem har man ett altare med en Buddhastaty och många mediterar en stund varje morgon och kväll för att uppnå inre harmoni och koncentration.

Losar, det tibetanska nyåret Tibetaner över hela världen firar losar den första nymånen från januari. Samtidigt firar man allas födelsedagar. Årets sista kväll äts guthuk, en nudelsoppa med nio olikformade knyten i. Får du knytet med chili har du en vass tunga.

En månformad innebär att du är vänlig, solformen att du är varm och boksymbolen att du är vis. Vid fyratiden nästa morgon, årets första dag, kokas chang-kol, en soppa på frukt, sötsaker och tibetanskt öl, som serveras som frukost på sängen. En tradition är att göra vackra smörskulpturer för att symbolisera livets förgänglighet, ett ledande tema i buddhismen – ingenting varar för evigt.

När firandet är slut lämnas smörskulpturerna att smälta i solen. Livet går vidare Årets andra dag har familjerna heldagsfester. På menyn står några viktiga rätter: korv på fårinälvor fyllda med vete, blod och kött, ett kokt fårhuvud och en tjock soppa på veteklimpar och kött i som är aningen söt.

Vesak, Buddhadagen firas till minne av när Buddha blev upplyst och hans födelse och död. Man skickar kort, smyckar templen med ljus, skänker mat till munkarna och mediterar. Karuna och karma påverkar maten Inom buddhismen finns två viktiga begrepp som gör många buddhister till vegetarianer. Den första är karuna, som betyder medlidande, att livet ska försvaras.

Karma står för handling och utesluter dödande. För att bli buddhist avlägger man tre löften. Avlägger man alla tre, bodhisattva, förbinder man sig äta vegetariskt eller veganmat. Man kan nöja sig med att avlägga två löften och själv välja om man vill bli vegetarian.

Vad får man inte döda inom buddhismen?

Buddhistisk begravning – Buddhismen Buddhismen har namn efter Buddha-Siddharta Guatama – som levde ca 500 år före Kristus i norra indien. Buddha betyder “den upplyste”. Stupan är buddismens viktigaste religiösa monument. Buddhismen i sig reglerar inte om den döde skall jordbegravas eller kremeras.

Roppen har varit själens hem under livet. Det som är viktigt är att kroppen behandlas med respekt. Däremot förekommer många gånger olika kulturella traditioner. För vissa är t ex stjärntecknens ställning viktiga i de olika momenten i begravningsceremonin. Ofta vill familjerna att man kör förbi hemmet på väg till begravningen.

Då förekommer det att man byggt upp ett altare utanför bostaden och har bön där innan man kör vidare. I Asien är sorgens färg vit och det är vanligt att familjen bär vita kåpor. Man tänder gärna rökelse. Begravningen förrättas ofta av en eller flera munkar.

• Kremation vanligast• Mycket olika traditioner• Rikligt med ljus och rökelse• Mat och andra saker på graven• Inget krav på speciella gravplatser

: Buddhistisk begravning – Buddhismen

Har buddhismen någon gud?

En filosofi och religion – Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Det är människan själv som har makten över sina handlingar och sitt liv. Buddha levde för omkring 2500 år sedan i Indien, Att försöka likna honom och tillämpa hans lära är det väsentliga inom buddhismen.

Har buddhismen återfödelse?

Om arbetsområdet – Buddhismen är en stor religion i Asien. Den uppstod i Indien för ungefär 2 500 år sedan. Buddhismens grundare hette från början Siddharta Gautama. Han blev senare Buddha, som betyder den upplyste. Inom buddhismen tror man på återfödelse.

Får muslimer äta rödvinssås?

Islam Från jorden allas hörn I Sverige är islam den näst största religionen efter kristendomen, precis som i övriga världen. Islam beskrivs ofta som en enda religion men är i dag en lära med tusen olika varianter. Alla utgår de dock från Koranen där Allah, Gud, ger muslimen tydliga regler att leva såväl som att äta och fira högtider efter.

Muslimerna lever i alla världsdelar. Självklart påverkar både landets förutsättningar och lokala traditioner det muslimska vardagslivet. Det gäller även livet som muslim här i Sverige. Generellt: Precis som i alla religioner varierar graden av religiositet från människa till människa. Men även för den som inte räknar sig som religiös är ändå religionen och dess traditioner viktig för identiteten.

De religiösa högtiderna stärker de sociala banden, mellan unga och gamla, inom familjen och med vänner. Det är med andra ord inget man byter bort bara för att man byter land. Som rättrogen muslim ska man be fem gånger om dagen. Fredag är muslimens vilo- och samlingsdag och då bör den troende muslimske mannen bege sig till en moské medan kvinnan kan välja att be hemma.

 1. Fredagens bön är den enda gudstjänst som har predikan.
 2. Den leds av en betrodd lekman, en imam som också tar också upp aktuella frågor, både lokala och i världen.
 3. Anledning att fira Det islamska året styrs av månen; varje nymåne är början på en ny månad.
 4. Månåret har tolv månader men bara 354 dagar.
 5. De muslimska högtidsdagarna flyttar sig därför hela tiden tio dagar framåt i förhållande till den gregorianska solkalendern som används i västvärlden.

Ramadan är den nionde månaden i månkalendern och är 29 eller 30 dagar lång beroende om det är skottår. Under denna månad fastar muslimer under dygnets ljusa timmar. Idén med fastan är att påminna sig om hur det är att vara fattig och hur bra man själv har det.

 • Långt norrut där det knappast är ljust alls under månaden Ramadan följer man bestämda klockslag istället för solen.
 • Ring fastan uppstår traditioner som har med mat att göra.
 • Så behöver man till exempel en stadig frukost efter bönen, före soluppgången, för att klara dagen.
 • Måltiden (kallas Sahoor och) består ofta av kött, ägg, ost, yoghurt, mjölk, grönsaker, färsk eller torkad frukt och bröd.
You might be interested:  Hur Länge Håller Ärtsoppa I Kylen?

När solen går ned bryter man fastan,( Fatoor, eller Iftar). Efter lite vatten eller kanske några dadlar ber man solnedgångsbönen. Efter den serveras middagen, gärna med extra god och festlig mat som man äter med familj och vänner. Är man mycket from äter man kanske sparsamt även efter solnedgången.

Den förrätt som uppskattas mest under Fatoor är soppa och gärna oliver, dadlar, bröd och lite salt. Eid-festen, Eid al-Fitr eller Bayram, är festen som bryter fastan. Den inleds första dagen i Shawwai, månaden efter Ramadan, och firas i tre dagar. Senast dagen före Eid-festen ska man skänka pengar till någon behövande.

Fastebrytandet firas med en speciell gudstjänst och bön. För muslimen är Eid-festen vad julen är för kristna. Barnen gör dekorationer och hemmet städas och pyntas. Man firar med släkt och vänner och delar ut presenter till varandra. Det bjuds också på mycket gott att äta, till exempel äter man gärna lamm eller kyckling.

, slaktofferfesten, firas i fyra dagar under pilgrimsmånaden, tre månader efter fastebrytandet. Högtiden firas till minne av Abrahams och Ismails offer som de gjorde i Mecka för tusen år sedan. Denna fest är lite som påsken för kristna och firas med stort religiöst allvar. Den här dagen ska varje familj slakta ett djur, får, en kalv eller nötboskap.

Köttet ska delas mellan familj, grannar och fattiga och bli till en festmåltid. I Sverige är det dock förbjudet att slakta djur själv. Hidjra-dagen, firas det muslimska nyåret den 1 Muharram, årets första dag. Milad al-Nabi (Moulud-an-Nabi), profetens födelsedag, firas den 12 Rabi’ al-Awwal.

 1. Det är en glad högtid då man klär sig fin och äter gott tillsammans.
 2. Halal är tillåten mat Koranen vill att varje muslim ska ha hälsosamma kostvanor och är tydlig med vilka sorters mat som är bra.
 3. Dessa är tillåtna medan den mat som är skadlig har förbjudits.
 4. I Koranen råder Allah människan att variera sitt näringsintag mellan växtprotein och animaliskt protein och att inte äta för mycket.

Koranen nämner olika sorters grödor och frukter som kroppen behöver. Så till exempel anses dadlar vara mycket nyttiga för barnaföderskor och honung rekommenderas som närande, botande, och i kalla nordiska länder även värmande. Haram är förbjuden mat Islam förbjuder griskött och grisfett, men också blodmat, kött av rovdjur och fisk utan fjäll.

Djuret får heller inte ha fötts upp på kadaver. Alla former av alkohol, även lättöl, cider, vinsås och godis med alkohol i, är otillåtna. Skälen till de olika förbuden varierar; Koranen säger t ex att människans personlighet och sinnelag påverkas av vad hon äter. Men även en del praktiska aspekter kan läggas på grisförbudet.

Bland annat så passade grisen inte in livsstilen då många levde som vandrande från plats till plats och levde som nomader. En annan anledning var att grisen varken ger mjölk, ost, ull el kan bära laster. Många muslimer äter inte nötkött om det inte är halal-slaktat, alltså slaktat i Allahs namn och med (av en imam som) vänt djuret mot Mekka.

 • Detta ska helst göras av en muslim (en imam), men det kan också göras av en jude eller en kristen.
 • Andra kan tänka sig att äta vårt svenska kött och tycker att det är tillräckligt att de själva uttalar (Guds) Allahs namn när de äter köttet.
 • Halal-slakt innebär också att djuret snittas i halsen så att så mycket blod som möjligt rinner ut.

Enligt Koranen bor själen i blodet och ska därför tillbaka till jorden som är källan till allt liv. Ett mer praktiskt skäl kan vara att köttets hållbarhet ökar om blodet är borta. I Sverige bedövar djuret så att det blir medvetslöst under blodavrinningen vid Halalslakt.

Öttet får inte slaktas på samma ställe som grisar eller packas med oren förbjuden föda. Ett problem med halal-slaktat kött på svenska slakterier är att de oftast förekommer grisslakt på samma ställe. Man kan utgå från att importen av rituellt slaktat kött till Sverige är stor. Att handla mat Att leva enligt islam kan vara ganska krångligt när det kommer till mat.

Förpackade produkter har ofta en innehållsdeklaration, men även om man kan läsa alla tillsatser ingår kan det ändå vara svårt att avgöra ursprunget. Vissa till synes “oskyldiga” matvaror innehåller grisfett eller tillsatsämnen som framställs ur grisfett och en hel del livsmedel innehåller lite alkohol.

 1. Alkohol används ibland för att lösa tillsatser men då i försvinnande liten mängd.
 2. Matoljor är ofta helt vegetabiliska liksom många bordsmargarin.
 3. Smör innehåller inga tillsatser och görs bara på komjölk.
 4. I bak- och hushållsmargarin kan dock animaliskt fett förekomma.
 5. Ister är grisfett och det används ofta i köttprodukter, bröd och bakverk.

Gelatin som används i en del magra matfetter, vissa godissorter och efterrätter kommer som regel från grissvål. Löpen i osten kommer ofta från kalv men ibland från gris. Tillverkaren eller den som förpackat livsmedlet vet besked. För att läsa mer om tillsatser, besök Livsmedelsverkets hemsida Konsumetinfo /Matkulturer.

Att laga mat Allt fler handlare tar in varor och produkter som svarar upp mot muslimens behov. Den bästa inköpskonsulten är ofta kunderna själva. I muslimsk matlagning ska det helst vara mycket grönsaker, kryddväxter, baljväxter. Och gärna tomatsås. Med kött till, blir det matiga och goda soppor eller grytor.

Gärna med en färsk sallad eller grönsaksinläggning därtill, även om många muslimer tar intryck av det svenska köket och använder grädde eller smör. Som regel används oljor i matlagningen, tex. olivolja och majsolja. Den vanligaste efterrätten är färsk frukt som apelsiner, vattenmelon eller druvor.

Är alkohol kosher?

Frågor och svar – Får judar dricka alkohol? Ja, judar får dricka alkohol, men allt som äts och dricks måste enligt ortodox judisk tro vara kosher, även vinet. Vad är kosher vin? Kosher kräver en fysisk ren hantering, vilket betyder att all utrustning kring produktionen av vin såsom tankar, stenkrossar och pressar måste vara helt rena och rengöras flera gånger om med moderna rengöringsmetoder.

Judar hanterar hela processen av vinproduktionen för att det ska vara kosher. koshervin framställs, buteljeras, öppnats, hanteras och hälls upp i glas bara av judar. Finns det kosher alkohol? Ja, det finns det. För att vara kosher måste det följa specifika kosher regler för renlighet. Judendom alkohol är helt ok men precis som kosher mat behöver det vara koshervin.

Det finns även kosher öl. Var kan man köpa koshervin? Du kan köpa kosher vin systembolaget eller online. Vad kommer ordet koshervin ifrån? Ordet “kosher” betyder “rätt” och den korta förklaringen till varför det kallas för det, är att för i tiden offrade hedningar vin till sin gudar och då tvingades judarna att symboliskt hälla vinet på marken.

Får man dricka alkohol inom hinduismen?

I den stora tra- dition som i västerlandet kallas hinduism ryms många olika religionsriktningar och här finns följaktligen inte någon enhetlig hållning. Redan under den vediska perio- den förbjuds den högsta kasten, brahman- erna, att dricka alkohol.

Varför kan jag inte äta kött?

KRAV-märkt och ekologiskt – Ekologiskt minskar spridningen av kemikalier och ger djuren större möjligheter att få utlopp för sina naturliga beteenden. En stor del av djurens foder består av gräs och gödseln tas noga tillvara och används i odlingen. I och omkring ett ekologiskt jordbruk finns cirka 30 procent fler växter, fåglar och insekter än vid konventionell odling.

Kravmärkta produkter bidrar också till utvecklingen av ett klimatanpassat jordbruk eftersom reglerna för produktionen också omfattar minskad klimatpåverkan. Det gör naturen mindre sårbar och bättre rustad för klimatförändringar. Men trots klimatåtgärder i det ekologiska lantbruket går det inte att undvika alla källor till klimatgaser, som till exempel utsläppen av växthusgaser från kor och får.

Och om djuren lever längre innan slakt kan ekokött till och med ge högre utsläpp av växthusgaser. Det effektivaste sättet att minska matens klimatpåverkan är därför att äta mycket mer vegetarisk och vegansk mat.

Får inte äta kött?

Är vegetariskt bättre för miljön? – Om du inte äter kött och vill välja mat som både är bra för miljön och för dig, ät varierat och välj grönsaker och andra vegetabilier i säsong. Vegetarisk eller vegansk kost är ofta inte så hållbar som man tror eftersom många av råvarorna transporteras från andra delar av världen. Varför Inte Blanda Mjölk Och Kött